U suradnji s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Novogradiška udruga za promicanje lokalne uprave i samouprave NG plus u okviru poziva na dodjelu bespovratnih sredstava ”Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina”, dana 06. ožujka 2020. godine u Novoj Gradiški potpisala je Ugovor o bespovratnim sredstvima za provedbu projekta ”Razvoj socijalnog kapitala lokalne zajednice”.

Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., u iznosu od 599.780,00 kuna sa stopostotnim financiranjem iz EU sredstava. Područje provedbe projekta je Brodsko – posavska županija, a trajanje 18 mjeseci. Tijekom projekta udruga će redovito obaviještavati o provedbi projektnih aktivnosti putem medija.

Projekt se provodi u suradnji s Gradom Nova Gradiška, Udrugom gluhih i nagluhih Nova Gradiška i Udrugom slijepih Nova Gradiška, a danas je vrijeme da upoznamo prvu partnersku Udrugu. 

Razgovarali smo s predstavnikom Udruge gluhih i nagluhih Nova Gradiška, Josipom Bošnjak, koji je za početak naveo detalje vezane uz Udrugu. 

– Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška je dragovoljna socijalno-humanitarna, kulturno-prosvjetna i rekreativna nestranačka i neprofitna organizacija, koja okuplja sve ljude oštećena sluha (gluhe, nagluhe i gluhoslijepe) kao i roditelje gluhe djece i mladeži. Pomažemo u promicanju svih aspekata kvalitetnijeg života osoba oštećena sluha u ostvarivanju njihovih pojedinačnih i zajedničkih interesa. Brojimo 92 člana u udruzi, a od toga je 40 aktivno, što u športskim natjecanjima (pikado, kuglanje, futsal, biciklizam) tako i u društvenim aktivnostima udruge. Proveli smo nekoliko nacionalnih projekata u kojima smo se trudili spojiti gluhu i ”čujuću” zajednicu i/ili uključiti gluhe osobe u širi društveni život zajednice, bilo politički ili socijalni. Također, pokrenuli smo inicijativu ”Mladi-pokret!” kao Facebook grupu u kojoj mladi ljudi s područja županije, ali i šire, mogu dobiti informacije o sudjelovanju u međunarodnim projektima u sklopu programa Europske komisije ”Erasmus +”. Trenutno imamo zaposlena 3 člana u UGNG, no kroz različite projekte pokušavamo našim članovima omogućiti zapošljavanje, ne samo za članove nego i roditelje naših članova ako smo u mogućnosti –

Bošnjak kaže kako su osobe sa invaliditetom ugrožena skupina na tržištu rada i dodaje:

– Uz naše članove pokušavamo zapošljavati i osobe s invaliditetom koji su u težem položaju u našem društvu, kako bi im olakšali svakodnevicu. Gluhe i nagluhe osobe imaju najviše poteškoća u pronalasku posla u komunikaciji jer se dosta ljudi ne zna sporazumiti sa gluhom ili nagluhom osobom. Na osnovu toga onda poslodavci ne uzimaju gluhe osobe kao radnike jer ne bi znali objasniti situaciju ili dio posla koji se može obaviti. Što nije pogreška gluhe osobe nego poslodavca koji bi zapravo jednakošću trebao naučiti nekakve osnove komunikacije sa gluhom osobom – poručuje

Brojni projekti su iza ove novogradiške udruge

– 2019. godina je za novogradišku Udrugu gluhih i nagluhih bila iznimno zanimljiva i aktivna. Ako ćemo govoriti u brojkama, onda one izgledaju ovako. Preko 115 članova, tijekom cijele godine kroz Udrugu je prošlo 19 zaposlenih, ukupno 10 odobrenih i provedenih projekata, te prihodi Udruge u iznosu od cca. 2.554.697,00 kn. Također, UGNG je bila aktivna na nekoliko nivoa; kroz humanitarni rad prema našim članovima, projekte čiji su izravni korisnici našli članovi, ali i međunarodne projekte otvorene ne samo našim članovima, već i široj zajednici. Upravo je velik broj odobrenih projekata, naročito onih na međunarodnoj razini, ono što na neki način ističe našu Udrugu u ovom gradu, i što čini naš rad vidljivim i prepoznatljivim, ne samo na području grada, nego na nivou cijele regije. UGNG je također provodila projekt identičan Vama, rezultati su bili odlični. Želimo Vam sav uspjeh u provođenju projekta. Za naše članove bi puno značilo kada bi nas pozvali na vaše radionice koje će se sprovoditi jer svaka dodatna edukacija je jako dobrodošla – 

Na kraju predstavnik Udruge gluhih i nagluhih Nova Gradiška, Josip Bošnjak poručuje

– Mi nismo gluhonijemi. Naziv gluhonijem nije ispravan naziv, te takav naziv nas vrijeđa. Mi smo ili gluha ili nagluha. Postoje dva točna naziva: GLUHA I NAGLUHA. Nije lijepo što nas nazivaju da smo gluhonijemi i što nas nazivaju da smo mutavci jer ne znamo izgovarati riječi kako treba. Njih treba biti sramota i stid što tako govore o nama. To je grijeh i nismo krivi sto smo takvi. To je žalosno. Takvim osobama kao sto smo mi treba pružiti veliku pomoć, a ne da nas izbjegavaju. Recimo ja sam gluh/a, ali znam lijepo pisati. Ja znam da pomažem. Ja znam da se smijem od srca. Ja znam biti odrastao čovjek s dušom djeteta – zaključio je Bošnjak 

 

Komentari