Naziv kampanje: I MI SMO BITNI!- SNAGA LOKALNE ZAJEDNICE

Cilj:
Povećati svijest lokalne zajednice o ulozi OCD-a u društvu, aktivnostima koje provode i njihovim korisnostima. S obzirom da članovi lokalne zajednice često ne prepoznaju rad udruga te propitkuju njihovu ulogu u društvu, provest će se kampanja s našim korisnicima usluga u obliku plakata, letaka te emisija na radiju i internetu gdje će korisnici istaknuti važnost usluga koje primaju za njihov svakodnevni život, kao i važnost OCD-a u osiguravanju istih.

Rezultat:
Provedena kampanja utjecat će na promjenu stava lokalne zajednice o OCD-ima, te potaknuti JLS i gospodarstvo na veća izdvajanja za društveno korisne aktivnosti.

 

O projektu:

Naziv projekta: SNAGA LOKALNE ZAJEDNICE

Nositelj projekta: Novogradiška udruga za promicanje lokalne uprave i samouprave

Partneri na projektu: Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška

 Udruga slijepih Nova Gradiška

Trajanje projekta: 15 mjeseci (19.4.2022. do 19.7.2023.)

Ukupna vrijednost projekta: 496.325, 00 HRK

Intenzitet potpore: Europska unija sufinancira iznos od 85% (421.876,25 HRK) od ukupnih sredstava, dok je obvezni nacionalni dio 15% (74.448,75 HRK) bespovratnih sredstava sufinancira iz Državnog proračuna RH.

Opis projekta: Provedbom aktivnosti i edukacija želimo ojačati kapacitete organizacija civilnog društva u procesima umrežavanja, administrativnog poslovanja te povećanja zaposlenosti i važnosti socijalne uključenosti najranjivijih članova zajednice. Isto tako, osnažit ćemo OCD-e za prilagodbu poslovanju u novim uvjetima uzrokovanim COVID19 pandemijom.

Cilj projekta: Ojačati kapacitete 3 organizacije civilnog društva s područja Nove Gradiške za

provedbu aktivnosti u lokalnoj zajednici i neposredan rad s korisnicima.

Rezultati projekta:

  • provedbom projektnih aktivnosti doći će do jačanja kapaciteta uključenih udruga i njihovih volontera koje će u budućnosti dovesti do povećanja kvalitete njihovog djelovanja u lokalnoj zajednici.
  • projektom će se osnažiti civilno društvo na području Nove Gradiške i uspostaviti alati za rad u kriznim situacijama.
  • osnaživanjem udruga omogućiti će se jača politika zagovaranja prema nositeljima javnih politika i uspostava održivosti poslovanja.

 

 Kontakt

Rajko Aleksić, predsjednik

Broj telefona:  +385 35 397013

Email: ngplusprojekt@gmail.com

Za više o EU fondovima:

www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj web podstranice isključiva je odgovornost Novogradiške udruge za promicanje lokalne uprave i samouprave

 

Izrada mrežne stranice sufinancirana je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.