Naziv kampanje: I MI SMO BITNI!- SNAGA LOKALNE ZAJEDNICE

Cilj:
Povećati svijest lokalne zajednice o ulozi OCD-a u društvu, aktivnostima koje provode i njihovim korisnostima. S obzirom da članovi lokalne zajednice često ne prepoznaju rad udruga te propitkuju njihovu ulogu u društvu, provest će se kampanja s našim korisnicima usluga u obliku plakata, letaka te emisija na radiju i internetu gdje će korisnici istaknuti važnost usluga koje primaju za njihov svakodnevni život, kao i važnost OCD-a u osiguravanju istih.

Rezultat:
Provedena kampanja utjecat će na promjenu stava lokalne zajednice o OCD-ima, te potaknuti JLS i gospodarstvo na veća izdvajanja za društveno korisne aktivnosti.

 

O projektu:

Naziv projekta: SNAGA LOKALNE ZAJEDNICE

Nositelj projekta: Novogradiška udruga za promicanje lokalne uprave i samouprave

Partneri na projektu: Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška

 Udruga slijepih Nova Gradiška

Trajanje projekta: 15 mjeseci (19.4.2022. do 19.7.2023.)

Ukupna vrijednost projekta: 496.325, 00 HRK

Intenzitet potpore: Europska unija sufinancira iznos od 85% (421.876,25 HRK) od ukupnih sredstava, dok je obvezni nacionalni dio 15% (74.448,75 HRK) bespovratnih sredstava sufinancira iz Državnog proračuna RH.

Opis projekta: Provedbom aktivnosti i edukacija želimo ojačati kapacitete organizacija civilnog društva u procesima umrežavanja, administrativnog poslovanja te povećanja zaposlenosti i važnosti socijalne uključenosti najranjivijih članova zajednice. Isto tako, osnažit ćemo OCD-e za prilagodbu poslovanju u novim uvjetima uzrokovanim COVID19 pandemijom.

Cilj projekta: Ojačati kapacitete 3 organizacije civilnog društva s područja Nove Gradiške za

provedbu aktivnosti u lokalnoj zajednici i neposredan rad s korisnicima.

Rezultati projekta:

  • provedbom projektnih aktivnosti doći će do jačanja kapaciteta uključenih udruga i njihovih volontera koje će u budućnosti dovesti do povećanja kvalitete njihovog djelovanja u lokalnoj zajednici.
  • projektom će se osnažiti civilno društvo na području Nove Gradiške i uspostaviti alati za rad u kriznim situacijama.
  • osnaživanjem udruga omogućiti će se jača politika zagovaranja prema nositeljima javnih politika i uspostava održivosti poslovanja.

 

 Kontakt

Rajko Aleksić, predsjednik

Broj telefona:  +385 35 397013

Email: [email protected]

Za više o EU fondovima:

www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj web podstranice isključiva je odgovornost Novogradiške udruge za promicanje lokalne uprave i samouprave

 

Izrada mrežne stranice sufinancirana je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

Strategija socijalnog uključivanja u kriznim situacijama

U sklopu projekta „Snaga lokalne zajednice“, kodnog broja UP.04.2.1.11.0245, Novogradiška udruga za promicanje lokalne uprave i samouprave predstavlja Strategiju socijalnog uključivanja za grad Novu Gradišku. Ova strategija predstavlja sveobuhvatan pristup koji je usmjeren na jačanje organizacija civilnog društva i poticanje učinkovite suradnje između vlasti, udruga i građana s ciljem izgradnje otporne i uključive zajednice. Strategija […]

Razvoj digitalnog toolkit-a za podršku u lokalnom radu s različitim skupinamaRazvoj digitalnog toolkit-a za podršku u lokalnom radu s različitim skupinama   Predstavljamo digitalni toolkit, alat izrađen u sklopu projekta „ Snaga lokalne zajednice UP.04.2.1.11.0245. Priručnik pruža metode, teorijska znanja i radne materijale potrebne za osmišljavanje, pripremu i provođenje aktivnosti neformalnog obrazovanja. Izrađenim toolkitom povećana je dostupnost ovog tipa obrazovanja te su ojačani lokalni OCD-i […]

Udruge- zaštita vrijednosti i zagovaračka uloga

Bogata povijest udruživanja seže sve do srednjeg vijeka. Poseban razvoj udruživanje je doživjelo tijekom 19. stoljeća. Udruživanjem se omogućuje aktivan doprinos građana društvenim promjenama. Tako i Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda jamči pravo na slobodu udruživanja. Udruga je oblik dobrovoljnog udruživanja radi postizanja određenog zajedničkog cilja. Udruga se može osnovati u […]

Sudjelovanje OCD-a u procesu donošenju odluka za razvoj lokalne zajednice

Po definiciji, civilno društvo predstavlja skup građana koji se udružuju dobrovoljno radi zagovaranja svojih zajedničkih interesa. Ono podrazumijeva aktivno građanstvo koje želi i izaziva promjenu u svojoj lokalnoj zajednici i društvu. Razvijeno civilno društvo je proces u kojem se kontinuiranom interakcijom društvenih dionika civilno društvo razvija utječući time na sve aspekte života pri čemu su […]

Rad organizacija civilnog društva

Organizacije civilnog društva (OCD) igraju važnu ulogu u društvu, a njihov rad u Hrvatskoj od izuzetne je važnosti za razvoj i unaprjeđenje društva. Hrvatska ima razvijen sektor OCD-a, s tisućama organizacija koje se bave različitim područjima, od zaštite ljudskih prava i zaštite okoliša do pomoći ugroženim skupinama i obrazovanju. Rad OCD-a u Hrvatskoj usmjeren je […]

Jačanje kapaciteta OCD-a u procesu donošenja odluka za razvoj lokalne zajednice

Organizacije civilnog društva (OCD) igraju važnu ulogu u društvu, a njihov rad u Hrvatskoj od izuzetne je važnosti za razvoj i unaprjeđenje društva. Hrvatska ima razvijen sektor OCD-a, s tisućama organizacija koje se bave različitim područjima, od zaštite ljudskih prava i zaštite okoliša do pomoći ugroženim skupinama i obrazovanju. Rad OCD-a u Hrvatskoj usmjeren je […]

Izvori financiranja OCD-a

Izvori financiranja OCD-a Civilno društvo vezuje se isključivo uz organizaciju različitih udruga. To je točno ukoliko civilno društvo promatramo isključivo u užem smislu. No u širem smislu, definicija civilnog društva obuhvaća puno veći broj organizacija. Kako navodi Zaklada za poticanje civilnog društva i razvoja civilnog društva: „Civilno društvo predstavlja skup građana koji se udružuju dobrovoljno […]

Organizacija civilnog društva – definicija i uloga u društvu

Civilno društvo u najširem smislu predstavlja građane koji se organiziraju kako bi ukazali na neki problem ili na neku potrebu u zajednici te ih riješili. Građani se mogu okupiti i osnovati udrugu. Mogu djelovati i neformalno, kao pojedinci organizirani oko građanske inicijative. Razlozi radi kojih se građani organiziraju raznovrsni su: društveni problemi potrebe određene skupine […]