Grad Nova Gradiška s uspjehom je realizirao projekt uklanjanja ruševnih objekata u Novoj Gradiški:

– Riječ je o velikom projektu uklanjanja objekata oštećenih još za vrijeme Domovinskog rata. Kod većine objekata radilo se o ruševnim stambenim objektima koji su kao takvi predstavljali opasnost za život i zdravlje građana jer su se nalazili uz javnu površinu i prijetilo je njihovo urušavanje, a također svojim ruševnim izgledom narušavali su izgled ulica u kojima se nalaze.

Projekt je trajao sa pripremama godinu dana jer je obuhvaćao ishodovanje svih suglasnosti vlasnika predmetnih objekata, kao i zaštitu samih objekata ukoliko je prijetila opasnost od plinskih i električnih instalacija, vodovodnih mreža te minsko-eksplozivnih sredstva. Projekt uklanjanja ruševnih objekata obuhvatio je 20 objekata, od čega je 17 objekata uspješno uklonjeno, dok su 3 objekta za vrijeme radova prodana.

U ime Grada Nova Gradiška, zahvaljujemo se MORH-u, svim časnicima i dočasnicima, Odlagalištu d.o.o. Nova Gradiška, Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Nova Gradiška, JVP Nova Gradiška, kao i svima koji su doprinijeli sudjelovanjem u ovom projektu – kaže gradonačelnik Vinko Grgić.

 

Komentari