Župan Brodsko posavske županije Danijel Marušić i gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić zajedno su na prijemu kod potpredsjednice Vlade RH Martine Dalić u vezi projekta “Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Nova Gradiška”.
Povjerenstvo za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata uvrstilo projekt “Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Nova Gradiška” na listu strateških projekata RH. Tim povodom, bez obzira na različita stranačka opredjeljenja, župan i gradonačelnik udružili su snage i znanja s ciljem zalaganja za što bolju provedbu najavljenog projekta.

Projekt ˝Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Nova Gradiška˝ obuhvaća izgradnju i rekonstrukciju sustava javne odvodnje, izgradnju uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda III. stupnja pročišćavanja, te izgradnju i rekonstrukciju sustava javne vodoopskrbe na području navedene aglomeracije. Projekt se provodi na području grada Nova Gradiška i općina Cernik i Rešetari u Brodsko posavskoj županiji.
Svrha realizacije ovog projekta je ispunjenje zahtjeva Direktive Vijeća od 21. svibnja 1991. o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i Direktive Vijeća od 3. studenog 1998. o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju. Krajnji rok za provedbu ovog projekta je 31. prosinac 2018.g.
Projektom je planirano sljedeće:
-rekonstrukcija postojećeg sustava javne odvodnje na području grada Nova Gradiška i općina Cernik i Rešetari, izgradnja 7 retencijskih bazena te retencijskog kolektora, 1 crpne stanice, spojnog kolektora i preljeva i istočnog transportnog kolektora,
-izgradnja sustava javne odvodnje u duljini oko 25 kilometara, izgradnja 8 crpnih stanica
-rekonstrukcija uređaja za kondicioniranje (tehnološku obradu vode) za ljudsku potrošnju (vodozahvat se nalazi na postojećoj akumulaciji Bačica), rekonstrukcija magistralnog cjevovoda duljine cca 3,78 km, izgradnja vodospreme

Ukupna vrijednost projekta iznosi preko milijun i pol kuna od čega je većinsko financiranje planirano sredstvima EU fondova a preostali dio planira se osigurati iz sredstava Hrvatskih voda, Državnog proračuna Republike Hrvatske, grada Nova Gradiška , Općine Cernik i Općine Rešetari.

Iz kratkog opisa projekta vidljivo je kako i načelnici sudjeluju u što boljoj provedbi istog, iako, naglašavamo nisu svi u istim političkim strankama. Primjer ove suradnje mogao bi poslužiti i onima na višim vladajućim pozicijama, jer za dobrobit građana nisu bitne stranačke boje.

Komentari
Prethodni članakIndustrijski park Nova Gradiška: Održana uvodna konferencija dosada najvećeg projekta u gradu, projekta “Tehnološki inkubator Nova Gradiška” / foto
Sljedeći članakDOK NEZAPOSLENOST NA ŽUPANIJI RASTE – Ovo je Općina s najmanjim brojem nezaposlenih