Snijeg je pao diljem Hrvatske, a zimske službe rade, ne rade, kako u kojem gradu. Upravljanje vozilima pod takvim uvjetima je otežano, te se povećava i opasnost od prometnih nesreća, pa se vozačima preporučuje dodatni oprez kod upravljanja vozilom.
Kako bi ostvarili povoljnije uvjete odvijanja prometa, sve vozače i sudionike u prometu iz MUP-a upozoravaju na odredbe Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
Vozite s kratkim svjetlima
Na motornim vozilima za vrijeme vožnje danju moraju biti upaljena dnevna ili kratka svjetla u razdoblju zimskog računanja vremena, odnosno od 25. listopada 2015. godine. Naime, sukladno odredbi članka 2. Uredbe o ljetnom računanju vremena u 2015. i 2016. godini, ljetno računanje vremena u 2015. godini završilo je 25. listopada 2015. godine.
Na motociklu i mopedu za vrijeme vožnje danju moraju biti upaljena kratka svjetla tijekom cijele godine.
Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako postupi suprotno navedenim odredbama.
Zimski uvjeti na cestama
Zimski uvjeti na cesti su takvi uvjeti kada je kolnik prekriven snijegom ili kada je na kolniku poledica.
Za vrijeme zimskih uvjeta na cestama zabranjuje se promet motornim vozilima koja nemaju propisanu zimsku opremu i teretnim automobilima s priključnim vozilom. Vozač motornog vozila dužan je, prije uključivanja u promet, očistiti zaleđena vjetrobranska stakla i snijeg na vozilu.
Kako je temeljem članka 193. stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture donijelo Odluku o obaveznoj uporabi zimske opreme na zimskim dionicama javnih cesta u Republici Hrvatskoj , obaveza korištenja zimske opreme prema navedenoj Odluci, propisana je u razdoblju od 15. studenoga tekuće godine do 15. travnja iduće godine. Obavezna uporaba zimske opreme odnosi se na sve vrste motornih vozila bez obzira na vremenske uvjete i stanje kolnika, izuzev vozila oružanih snaga Republike Hrvatske. U zimske dionice javnih cesta ulazi 839,2 km autocesta i 1523,3 km državnih i županijskih cesta te 68,1 km državnih cesta za tranzitni promet iz luka Vukovar, Osijek, odnosno luke i rafinerije Sisak.
Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se pravna ili fizička osoba obrtnik ako naredi ili dopusti da se u prometu na cestama koristi vozilo koje nema propisanu zimsku opremu ili teretni automobil s priključnim vozilom. Za ovaj prekršaj kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 5.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi i u tijelu državne vlasti ili tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Novčanom kaznom u iznosu od 700,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako upravlja vozilom suprotno odredbama ovoga članka.
Zimska oprema
Pravilnikom o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cesti („NN“ br. 51/10., 84/10., 145/11., 140/13., 85/14. i 83/15.) propisano je:
Pod zimskom opremom motornih vozila čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 tona, prema ovom Pravilniku, podrazumijevaju se zimske gume (M+S) na svim kotačima ili ljetne gume s najmanjom dubinom profila od 4 mm i s lancima za snijeg pripravnim za postavljanje na pogonske kotače.
Pod zimskom opremom autobusa podrazumijevaju se lanci na pogonskim kotačima ili zimske gume (M+S) postavljene na pogonske kotače, a autobusi i teretna vozila koja zbog tehničkih razloga ne mogu postaviti lance na pogonske kotače moraju imati zimske gume (M+S) na pogonskim kotačima.
Na vozila se ne smiju postavljati gume s čavlima.
Gume na vozilima moraju odgovarati i dimenzijama što ih je odobrio proizvođač, moraju biti namijenjene za vožnju brzinom koja je jednaka ili veća od najveće brzine kojom se vozilo s obzirom na svoje tehničke karakteristike može kretati, ili najveće brzine koju dozvoljava ograničivač brzine ugrađen na to vozilo, te moraju biti tako dimenzionirane da izdrže onaj dio najvećeg dopuštenog osovinskog opterećenja koje se na njih oslanja.
Gume na istoj osovini vozila moraju biti jednake po dimenzijama, nosivosti, brzinskoj karakteristici, vrsti (zimske, ljetne), konstrukciji (radijalne, dijagonalne itd.) i marki/tipu (proizvođaču).
Bez zimske opreme isključenje i novčana kazna
Ako policijski službenik zatekne vozilo koje se kreće cestom na kojoj je kretanje te vrste vozila zabranjeno ili se kreće bez zimske opreme na dijelu ceste i u vrijeme kada je zimska oprema obvezna, naredit će vozaču da odmah prekine kretanje vozilom ili da vozilom nastavi kretanje na cesti na kojoj je kretanje te vrste vozila dopušteno, odnosno da upotrijebi zimsku opremu.
Ako vozač ne postupi po toj naredbi, policijski službenik isključit će vozilo iz prometa. Isključenje vozila iz prometa traje sve dok se ne otklone razlozi zbog kojih je vozilo isključeno.
Vozač je dužan isključeno vozilo odmah ukloniti s ceste na mjesto na kojem neće ugrožavati sigurnost prometa ili ometati normalan tok prometa (parkiralište, ugibalište i sl.), a najkasnije u roku od 12 sati vozač je dužan ukloniti isključeno vozilo sa ugibališta i sličnih mjesta.
Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba obrtnik ako naredi ili dopusti da u prometu na cestama sudjeluje vozilo koje je isključeno iz prometa.
Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi ako naredi ili dopusti da u prometu na cestama sudjeluje vozilo koje je isključeno iz prometa.

Policijski službenik koji je isključio vozilo iz prometa vozaču će privremeno oduzeti registarske pločice. Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 7.000,00 kuna, ako postupi suprotno naredbi policijskog službenika (odnosno pokuša vozilom upravljati iako je isključeno iz prometa), kaznit će se za prekršaj vozač motornog vozila, uz određivanje 3 negativna prekršajna boda i izricanja zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom na rok od jednog mjeseca do dvije godine.
Savjeti vozačima i drugim sudionicima u prometu 
Na put uvijek krećite odmorni, izbjegavajte polazak na duže putovanje neposredno nakon završetka radnog vremena.
Na auto-karti upoznajte dionicu kojom želite putovati, ali i alternativne pravce.
Prije putovanja pravovremeno se informirajte o vremenskim prilikama i stanju na cestama, a ako su najavljene veće snježne oborine ili druge vremenske nepogode, odgodite putovanje ili odaberite druga prijevozna sredstva (npr. vlak).
Za odlazak na posao i druge obaveze u gradu, za vrijeme većih snježnih padalina, koristite vozila javnog gradskog prijevoza.
Bez obzira na korištenje zimskih guma, lance za snijeg i lopatu (manju) uvijek držite u vozilu.
Prije polaska na put obvezno vozilo očistite od naslaga snijega i leda na svim staklima (nečista i zaleđena stakla povećavaju “mrtve kutove”), provjerite ispravnost svjetala i ostale signalizacije, vanjska i unutarnja vozačka zrcala (retrovizore), gume i opremu vozila, promijenite istrošene metlice brisača.
Prilikom polaska na duži put, gorivom potpuno napunite rezervoar, a tijekom putovanja, kada kazaljka na pokazivaču goriva pokazuje razinu ispod pola, dopunite rezervoar te  izbjegavajte vožnje na rezervi.
Prilikom opremanja vozila zimskim gumama (oznaka M + S), naglašavamo zakonsku obavezu korištenja takvih guma na svim kotačima vozila, a ne samo na pogonskim. Zimske gume samo na pogonskim kotačima i prednjim pogonom omogućuju uspon uzbrdicom, no kod spuštanja nizbrdicom, stražnji dio vozila nije stabilan.
Koristite gume koje propisuje, odnosno preporuča, proizvođač vozila.
Vodite računa da se lanci za snijeg proizvode prema veličinama (dimenzijama) guma. Predlažemo da i prije polaska na put barem jedanput osobno obavite probu postavljanja lanaca za snijeg za vaše vozilo.
Brzinu kretanja vozila prilagodite stanju na cesti i uvjetima vidljivosti.
Poštujte ograničenje brzine (zakonska ili ona postavljenim prometnim znakom).
Pri vožnji u kolonama povećajte razmak između vašeg i vozila ispred vas imajući na umu duži zaustavni put.
Izbjegavajte nagla kočenja, nagla okretanja kotača upravljača te pretjecanja.
Pri temperaturama ispod nula stupnjeva na određenim mjestima (usjeci, mostovi, vijadukti, nadvožnjaci), dolazi do pojave „ledene zasjede“, zbog toga na tim mjestima budite još oprezniji.
Ukoliko ipak dođe do prometne nesreće, mjesto događaja odmah osigurajte na način kako bi otklonili nove opasnosti, te žurno obavijestite policiju.
Kada se krećete kao pješaci, noću i danju za vrijeme smanjene vidljivosti koristite svjetliju odjeću ili se označite reflektirajućim materijalima.
Koristite bicikle s ispravnom signalizacijom, uređajima i opremom jer je vrlo bitno da vas ostali vozači na vrijeme uoče. Noću i danju za vrijeme smanjene vidljivosti, prilikom vožnje biciklom koristite reflektirajući prsluk ili reflektirajuću biciklističku odjeću.
Vozači traktora i radnih strojeva provjerite tehničku ispravnost vašeg vozila, kao i ispravnost svjetla i ostale signalizacije priključnih vozila.

Foto: Ilustracija.

Komentari
Prethodni članakAnketa Udruge gluhih i nagluhih Nova Gradiška
Sljedeći članakMir, ljubav i dijalog – nemaju alternative!