Brodsko-posavska županija je kao i sve ostale županije uslijed korona krize morala preusmjeriti proračunska sredstva za najvažnije projekte, kao što su pomoći prije svega ugroženom gospodarstvu i zdravstvu. Tako je tijekom godine 2 milijuna kuna osigurano za pomoć mikropoduzetnicima, milijun kuna za poljoprivredu, kupljen je PCR uređaj… Planirani ili započeti projekti u ovoj godini nastavljaju se u 2021. godini, a to su energetske obnove, navodnjavanje, obnovljivi izvori energije, izgradnja luke Brod…  U sljedećoj godini planirano je za projekte u školstvu izdvojiti preko 57 milijuna kuna, zdravstvu i socijalnoj skrbi preko 116 milijuna kuna, gospodarstvu preko 5 milijuna kuna.

Župan Danijel Marušić najponosniji je što je u ovom mandatu ostvarena dugo očekivana realizacija i uspostava brodskog Sveučilišta. O kandidaturi u sljedećem mandatu još je rano govoriti, kaže župan, ali priznaje da ima  snagu i volju za nastavak započetog. Cilj  je stvoriti gospodarsko područje, čiji se razvoj temelji na društvu znanja, prepoznatljive i očuvane kulturne i prirodne baštine. Na toj viziji se već radi, kaže, stvarajući bolje školske uvjete, stipendirajući studente i njihov prijevoz kako bi imali želje vratiti se i ostati u Županiji te zajedno raditi na njenom prosperitetu.

Sve je ove godine obilježila korona kriza, pa tako je i velike promjene imala i za vaš proračun. Kakve su posljedice, gdje ste najviše sredstava usmjerili, gdje uštedjeli? 

– Već sredinom travnja donijeli smo odluku o posebnim mjerama za korištenje proračunskih sredstava Brodsko-posavske županije u cilju prilagodbe uvjetima u vrijeme epidemije koronavirusa koja se odnosi na sve upravne odjele, službe i proračunske korisnike BPŽ. Time smo stvorili pretpostavke za donošenje mjera za suzbijanje negativnih ekonomskih posljedica usvojenih na Skupštini u srpnju.

Prihodi i primici Županijskog proračuna smanjeni su za oko 5 milijuna kuna, ali su rebalansom osigurana sredstva u iznosu od 2 milijuna kuna za pomoć mikropoduzetnicima i  milijun kuna za pomoć poljoprivrednicima, odnosno govedarstvu. Osigurali smo i  kupnju PCR uređaja za testiranje na COVID-19 vrijednu 812.000,00 kuna što su sve veliki izazovi i napori za na proračunske prihode u ovakvim gospodarskim okolnostima.

Da bismo mogli osigurati sredstva za sve ove nabrojane namjene bilo je nužno odreći se nekih projekta koji su bili prethodno planirani poput projekta komunalne infrastrukture, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

Drago mi je da su županijski vijećnici prepoznali naše težnje i napore kao i orijentaciju na očuvanje ljudskih života koji niti u jednom trenutku ne smiju imati svoju cijenu.

Koji su bili najveći izazovi?

-S jedne strane želja je povećati zdravstvenu zaštitu i sigurnost naših stanovnika provodeći razne mjere Stožera civilne zaštite, a s druge nastojati osigurati nesmetano funkcioniranje gospodarstva i prometa roba i usluga. To nije nimalo lak posao, pogotovo uz ograničene kapacitete, međutim držim da Vlada RH suvereno upravlja krizom te da će se  dolaskom cjepiva, početi nazirati i njen kraj. Doista suosjećam sa svima onima kojima je kriza otežala poslovanje, a neki su i ostali bez posla. Teško mi je kao županu, ali i kao čovjeku kada moramo odbiti određene i opravdane zahtjeve institucija i pojedinaca koji su jednostavno neprovedivi s obzirom na mjere na snazi. No, kako sam rekao, u travnju ove godine donio sam Odluku o posebnim mjerama za korištenje proračunskih sredstava Brodsko-posavske županije u cilju prilagodbe uvjetima u vrijeme epidemije koronavirusa.

Također, krajem listopada ove godine potaknuli smo poljoprivrednike te mikro, mala i srednja poduzeća koja se bave preradom, plasiranjem na tržište i razvojem poljoprivrednih proizvoda da apliciraju na dva natječaja za provedbu mjere 21 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19″ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Ukupni iznos potpore raspoloživ kroz ove natječaje je 360 milijuna kuna.

Ova je godina sigurno bila najteža u vašem mandatu, no kad bi se cijeli posljednji mandat podcrtao, što se može sve pozitivno izdvojiti?

-Sa zadovoljstvom mogu reći kako je Brodsko-posavska županija danas usmjerena prema napretku , inovativnosti i znanju s posebnim naglaskom na stvaranje uvjeta za ostanak mladih i obrazovanih ljudi u našoj županiji. Mali su to pomaci, ali itekako bitni za revitalizaciju Brodsko-posavske županije koja polako hvata korak s drugim, razvijenijim hrvatskim županijama. Uvažavajući sve prednosti Brodsko-posavske županije i svjesni činjenice kako je za revitalizaciju gospodarstva potrebna razvijena infrastruktura, najviše napora uložili smo u unaprjeđenje ovog sektora. Pri odabiru projekata i aktivnosti, nastojali smo ispoštovati kriterije ravnomjernog razvoja svih dijelova naše županije i održivog razvoja. Teško mi je izdvojiti samo jedan projekt. Posebno sam ponosan na ulaganje u energetsku obnovu pa smo ogromna sredstva odnosno 82 milijuna kuna uložili  u razdoblju 2018. do 2020. u energetsku obnovu 22 objekta u školstvu od čega se 63% odnosi na bespovratna sredstva. Velika ulaganja, što se pokazalo od ključnog značaja u trenutnoj situaciji s pandemijom korona virusa, ostvarili smo na području zdravstva i socijalne skrbi, pa smo samo u razdoblju od 2018. do 2020 uložili ukupno 86 milijuna kuna u 15 projekata energetske obnove zdravstvenih ustanova i dodatnih 14,2 milijuna kuna za dom za starije i nemoćne, ukupno preko 100 milijuna kuna od čega se 52 milijuna odnosi na bespovratna sredstva.

Koje bi projekte izdvojili?

-Puno je projekata ostvareno i započeto za vrijeme mog mandata kao župana, no zasigurno najveće benefite za naše stanovništvo imala je izgradnja istočnog i zapadnog regionalnog vodoopskrbnog sustava zahvaljujući kojima sva naša područja imaju kvalitetnu pitku vodu.

Sustav navodnjavanja Orubica  vrijedan 45.283.895 kuna najveći je pojedinačni projekt u Brodsko-posavskoj županiji koji se gradi sredstvima EU fondova odnosno putem Mjere M04, a njegova realizacija u velikoj mjeri pomoći će razvoju poljoprivrede. Projektom se planira navodnjavati 326 ha poljoprivrednih površina na području Općine Davor vodom iz rijeke Save.

Govoreći o projektima od strateškog značaja svakako moram spomenuti izgradnju RCGO “Šagulje” za koji smo  načine izvršenja zajedničke uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom ugovorili te projekt zajednički provodimo s Požeško-slavonskom i Sisačko moslavačkom županijom. Regionalni centar za gospodarenje otpadom na lokaciji Šagulje, na području Nove Gradiške, veličine 26 hektara, bit će baziran na tehnologiji mehaničko-biološke obrade što će u konačnici rezultirati smanjenjem količine otpada na odlagalištu, a povećanjem reciklaže.

Projekt u koji polažemo velike nade svakako je i izgradnja Luke Brod i pripadajuće infrastrukture koji je trenutno u fazi realizacije. U srpnju 2018. godine potpisani su ugovori o izvođenju radova i o koncesiji za Projekt „Infrastrukturni Radovi u lučkom području. Nadogradnje infrastrukture i razvoj terminala i pratećih objekata u Luci Slavonski Brod ukupne vrijednosti 103 milijuna kuna bez PDV-a, od čega je, što smo posebno sretni i zadovoljni, 56% sufinancirano od strane Europske unije, odnosno instrumenta za povezivanje Europe – CEF-a. Cilj ovog projekta je poticanje korištenja transporta unutarnjim plovnim putevima na koridoru Rajna – Dunav nadogradnjom lučke infrastrukture i pružanje potpore transportu u luci u Slavonskom Brodu.

 Kao što sam ranije kazao, teško mi je izdvojiti samo jedan projekt. No kada bih se baš morao odlučiti za jedan projekt bila bi to realizacija i uspostava brodskog Sveučilišta. Trećeg kolovoza 2020. ostat će zauvijek zapamćen u analima grada Slavonskog Broda i Brodsko-posavske županije kao dan kada je rođeno Sveučilište. Sveučilište u Slavonskom Brodu će četiri sastavnice bez pravne osobnosti: odjel društveno humanističkih znanosti, odjel tehničkih znanosti, odjel biotehničkih znanosti, Strojarski fakultet te Studentski centar Slavonski Brod koji ima pravnu osobnost. U odjel društveno humanističkih znanosti ulaze dosadašnji veleučilišni studij ekonomije te do sada u Brodu dislocirani učiteljski studijski programi koji su bili u sastavu osječkog Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti. U tehnički odjel ulazi energetika i proizvodno strojarstvo, a u biotehnički odjel studij bilinogojstva i ekologije. Nedavno smo na posljednjoj sjednici Županijske skupštine usvojili Proračun za 2021. godinu u kojem je za funkcioniranje i rad Sveučilišta osigurano 2 milijuna kuna. Kao i do sada, Brodsko-posavska županija će se aktivno uključivati i u aktualnu problematiku uspostave Sveučilišta već prema ukazanim potrebama.

Kriza je usporila planirane projekte, neke stavila na čekanje.. Koje ipak mjere smatrate najbitnijima, od kojih se ne bi smjelo odustati?

-Volio bih da su sa završetkom ovog mandata kao župana, završeni i odrađeni svi planirani projekti, jer kako sam ranije rekao, teško se mogu odlučiti za pojedini projekt, no raduje me činjenica kako se na njima sustavno radi i od nijednoga se nije odustalo.  U svakoj prilici naglašavam da su mladi naša budućnost, a pomažući našim učenicima i studentima stvaramo čvrste temelje za njihov povratak u Brodsko-posavsku županiju gdje će imati zajamčen posao i druge beneficije. Zato bih volio da i godinama pred nama nastavimo s projektima poput  „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva”, Školske sheme, “Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama”, stipendiranje studenata… Kroz projekt S osmijehom u školu 3 osigurana su sredstva za 50 pomoćnika u nastavi, 6 stručno komunikacijskih posrednika, za 58 učenika u 21 školi na području Županije.

Što bi izdvojili iz usvojenog proračuna za sljedeću godinu – na čemu je fokus od projekata i mjera, a koliko će se s druge strane i korona i nove porezne mjere odraziti na prihode?

-Proračun BPŽ za 2021. godinu planiran je u ukupnom iznosu od 1 milijardu i 146 milijuna kuna, što je za 13,8 milijuna kuna ili 1,19 % manje od prethodno rebalansiranog proračuna u srpnju 2020. godine.

Kao što je u raspravi na Županijskoj skupštini i naznačeno, proračun BPŽ za 2021. godinu donosimo u okruženju snažnog širenja epidemije korona virusa, što će imati nesumnjive ekonomske posljedice po sve lokalne proračune, ali i u okolnostima najavljenih već usvojenih zakonskih promjena, poput izmjena Zakona o financiranju JLP(R)S, Zakona o porezu na dohodak, izbornih zakona i slično.

Naime, već 1. siječnja 2021. godine stupaju na snagu izmjene koje se tiču poreza na dohodak, među kojima je smanjivanje stope poreza na dohodak sa 36 posto  na 30 posto te s 24 posto na 20 posto i smanjivanje stope poreza na dobit za sve poduzetnike koji imaju promet do 7,5 milijuna kuna. To su, dakle, mjere koje imaju za cilj daljnje porezno rasterećenje građana i rast plaća zaposlenih, kao i porezno rasterećenje poduzetnika.

Vlada je najavila da je efekt poreznih izmjena koje se odnose na porez na dohodak oko 2 milijarde kuna a da će teret cijelog poreznog rasterećenja ići na teret središnje države. S obzirom da je porez na dohodak u cijelosti prihod lokalnih jedinica,  promijenit će se i omjeri u raspodjeli poreza, na način da će udio gradova i općina u tom porezu porasti sa 60 na 74 posto, a udio županija sa 17 na 20 posto. Osim toga cjelokupne uplate u Fond izravnanja u koji su dosad uplaćivale lokalne jedinice, od 1. siječnja 2021. će ići na teret Državnog proračuna.

U okviru izbornog zakonodavstva također je došlo do određenih promjena. Na lokalnim izborima koji se održavaju 16. svibnja 2021. godine uz župana će biti izabran samo jedan zamjenik u županijama do 200 tisuća stanovnika a broj vijećnika se sa 41 smanjuje na maksimalno 37.

Iz Plana razvojnih programa je vidljivo da su planirani u svoti od preko 182 milijuna kuna od čega se na projekte u školstvu odnosi preko 57 milijuna kuna, zdravstvu i socijalnoj skrbi preko 116 milijuna kuna, gospodarstvu  preko 5 milijuna kuna.

Teško je u uvjetima „novo normalnoga“ govoriti o gospodarskoj orijentiranosti proračuna ili pak o njegovom socijalnom aspektu, ali ipak treba naglasiti i istaknuti pojedine projekte koji su planirani usprkos negativnim gospodarskim okolnostima. To se prije svega odnosi na Regionalni i inovacijski centar za strojarstvo (RTICS) u vrijednosti 2,5 milijuna kuna te Centar strukovne izvrsnosti u bioekonomiji (CIB) u vrijednosti 1,3 milijuna kuna.

Za investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova planirano je ukupno 16,8 milijuna kuna, nastavljamo s projektima ustanova u zdravstvu koji su financirani sredstvima europskih strukturnih fondova i nacionalnih fondova u iznosu od 8,7 milijuna kuna. Za energetsku obnovu zgrada u zdravstvu utrošit će se preko 85 milijuna kuna te 14,2 milijuna kuna za energetsku obnovu Doma za starije i nemoćne u Slavonskom Brodu.

Mišljenja smo da smo, usprkos svim negativnim posljedicama epidemije COVID-19, uložili ogromne napore u očuvanje zdravlja stanovništva BPŽ ne zanemarujući pri tom ni pomoć gospodarstvu u skladu s raspoloživim proračunskim mogućnostima.

Nastavljaju se i potpore poduzetnicima…

 –Na potpore i subvencije poduzetništvu planiran je iznos od 3.210.000 kuna. Naime, uslijed epidemije bolesti COVID-19 koja se nastavlja, značajnom broju poduzetnika u RH, a tako i u Brodsko-posavskoj županiji otežano je i ugroženo poslovanje. Poduzetnici teško mogu obavljati poslovne aktivnosti, a samim time ne mogu ni ostvarivati prihode. Iz tog razloga likvidnost tih poduzetnika, poglavito mikro poduzetnika je značajno narušena i postoje poteškoće u njihovom poslovanju. Brodsko-posavska županija iz navedenog razloga, a sukladno svojim financijskim mogućnostima planira i u 2021. godini dodijeliti bespovratne potpore za očuvanje i unaprjeđenje poslovne aktivnosti poduzetnicima sa svog područja.

Koje bi kapitalne projekte izdvojili u 2021. godini?

-Iznos od 2.507.375 kuna namijenjen je za projekt Regionalni tehnološki i inovacijski centar za strojarstvo. Isti je osmišljen kao dio regionalne infrastrukture u svrhu pružanja podrške podizanju kapaciteta za razvoj i inovacije te jačanju međunarodne konkurentnosti regionalnog poslovnog sektora, uglavnom MSP-ova kojima nedostaju vlastiti kapaciteti za razvoj i inovacije. Nadalje, 1.262.400 kuna za Centar strukovne izvrsnosti u bioekonomiji, koji predstavlja sljedeću razvojnu fazu strukovne izvrsnosti u Brodsko-posavskoj županiji. Svrha projekta je izrada projektno-tehničke dokumentacije, studije izvedivosti s analizom troškova i koristi, odnosno marketing strategije, s ciljem uspostave Centra strukovne izvrsnosti u bioekonomiji. Cilj projekta je unaprijediti kompetencije polaznika srednjih poljoprivrednih škola i visokih učilišta, nastavnog kadra i profesora, polaznika cjeloživotnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, poduzetnika i OPG-ova u široj regiji, tako što će se obrazovati i osposobljavati na najsuvremenijoj opremi i infrastrukturi koristeći najnovije metode proizvodnje, istraživanja i prerade proizvoda (primarno hrane) s ciljem povećanja konkurentnosti rada u suvremenom okruženju i sve brže rastućoj produktivnosti i konkurentnosti kako lokalno, tako i u EU i u svijetu.

Nastavlja se i potpora poljoprivrednicima…

-Potpore za unaprjeđenje govedarstva krava prvotelki svih pasmina na području Županije u 2021. godini planirane su u iznosu od milijun kuna. Programom potpore obnove stada u govedarstvu dodjeljivati će se potpore male vrijednosti, a u cilju održavanja zaposlenosti te postojeće razine proizvodnje na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u sektoru govedarstva, odnosno povećanja brojnosti grla na području Brodsko-posavske županije i  stvaranja viška kvalitetnog rasplodnog materijala koji će pomoći pokretanju proizvodnje mlijeka i prodaji goveda za domaće i inozemno tržište. Za Program „Lokalno2go“ – pametna tržnica, predviđen je iznos od 240.000 kuna. Uspostavljena platforma „LOKALNO2GO”, odnosno,  “pametna tržnica” je softwarski marketing ponude proizvoda, mogućnost narudžbe i kupnje putem online plaćanja  te dostava na kućni prag što je glavni cilj i svrha projekta ove platforme. Platforma omogućava uspostavu baze podataka svih zainteresiranih proizvođača i prerađivača u Brodsko-posavskoj županiji, točno mjesto odakle dolaze, namirnice koje proizvode i njihove karakteristike, što je i po kojim cijenama ponuđeno kupcima. S druge strane, kupci birani proizvod mogu naručiti on -line te će im isti biti dostavljen na kućni prag.  Uz partnerstvo Brodsko-posavske županije i Centra za razvoj Ravnica očekuje se uključenje i drugih zainteresiranih jedinice lokalne samouprave što će pridonijeti rastu i razvoju proizvođača i prerađivača na našem području.

Županijska radna grupa za navodnjavanje je definirala okvirno područje obuhvata budućeg sustava javnog navodnjavanja „Biđ“ s cca. 1.000 ha poljoprivrednih površina na području općina Donji Andrijevci, Vrpolje i Velika Kopanica. Nakon izrade Predinvesticijske studije Sustava javnog navodnjavanja „BIIĐ“ planira se izrada i projektne dokumentacije Idejnog projekta, a za ovu aktivnost planiraju se  u 2021. godini sredstva u iznosu od 505.000 kuna. Izrada projektne dokumentacije sufinancirat će se sredstvima Hrvatskih voda u 80% iznosu i sredstvima Brodsko-posavske županije u iznosu od 20%.

Planirana sredstva za građenje Sustava navodnjavanja Orubica sukladno građevinskoj dozvoli u 2021. godini iznose 3.200.000.000 kuna.

Planirani su i projekti vezani za obnovljive izvore?

-Za iduću godinu planirano je postavljenje sunčane elektrane na krov Upravne zgrade u P. Krešimira IV br.1 u sklopu rekonstrukcije postojeće kotlovnica ugradnjom sustava za korištenje obnovljivih izvora energije. Sunčana elektrana će proizvoditi do 92.025 kWh električne energije za vlastitu potrošnju ovisno o vremenskim uvjetima. Svrha izgradnje sunčane elektrane je vlastita proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora električne energije koja bi se trošila lokalno na objektu za napajanje električnih trošila, prvenstveno trošila u kotlovnici i na objektu koja služe za grijanje i hlađenje objekta, koja troše veći dio električne energije na objektu. Izgradnjom bi se smanjili  troškovi za električnu energiju a ujedno bi se smanjio negativ utjecaj na okoliš tijekom proizvodnje iz ekološki „neprihvatljivih“ izvora. Proizvedena električna energija će se trošiti lokalno, ukoliko sunčana elektrana bude u nekom trenutku proizvodila više nego što se bude trošilo na objektu, višak bi se isporučio distributeru električne energije. Sunčana elektrana će raditi paralelno s elektro-distribucijskom mrežom, te biti stalno priključena na istu prema uvjetima danim od strane HEP-ODS-a. Ugradnja navedene elektrane je investicija vrijedna oko milijun kuna.

Velik se dio projekata odnosni na školstvo. Koje bi izdvojili, od investicija do stipendija?

-Za provedbu Programa javnih potreba u školstvu na području Brodsko-po- savske županije u 2021. godini, osiguran je iznos od 105.429.613,32 kuna od kojih će 41.407.650 kuna decentraliziranih sredstava biti usmjereno osnovnim i srednjim školama kojima je županijska uprava osnivač, a iz tih sredstava županija će iduće godine s 500 tisuća kuna sufinancirati gradnju Osnovne škole “Milan Amruš”. Za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, prema Programu, bit će osigurano 17 milijuna kuna, a u idućoj će godini županijska uprava izdvojiti i 1,1 milijun kuna za stipendiranje 120 redovnih studenata, dva milijuna kuna za sufinanciranje rada Sveučilišta u Slavonskom Brodu te 380 tisuća kuna za sufinanciranje željezničkog prijevoza 423 redovna studenata. Sredstva za stipendije povećana su sa 880 tisuća na 1,1 milijun kuna. Europskim sredstvima u iznosu od 17.958.684,08 kuna bit će sufinancirani projekti energetske obnove u obrazovanju, odnosno Tehničke, Srednje medicinske te Obrtničko-tehničke škole 1 u Slavonskom Brodu kao i Gimnazije Nova Gradiška te novogradiške Osnovne škole Ljudevita Gaja.

Unatoč sasvim drugačijoj situaciji u 2020. godini dobar dio projekata normalno smo realizirali, a neke smo započeli i planiramo ih realizirati u 2021. godini. Situacija koja se odrazila na potrebu izmjene naših programa vezana je za prelazak učenika na online nastavu i imali smo smanjene troškove prijevoza učenika srednjih škola, smanjenu realizaciju projekata usmjerenih unaprjeđenju kvalitete odgojno-obrazovnog rada s učenicima; pomoćnika u nastavi, prehrane učenika, školske sheme i Mednog dana.

Jedan od velikih projekata je 78.769.578,11 kuna vrijedan Regionalni centar kompetentnosti u području strojarstva koji čine faze “Slavonika 5.0.” te “Slavonika 5.1.” a namijenjen učenicima 12 srednjih strukovnih škola u .pet slavonskih županija. Ugovori su potpisani ovoga ljeta, a rok realizacije je 2023. godina.

Smatramo ga prvim razvojnim projektom u strukovnom obrazovanju na području Brodsko-posavske županije koji će se značajno odraziti na gospodarstvo u županiji. Realizacija je počela i vjerujemo da ćemo u idućem razdoblju imati još razvojnih projekata u obrazovanju i drugim područjima. Krenuli smo i s razvojnim projektom u području kulture; ovoga ljeta potpisan je ugovor za izradu projektno-tehničke dokumentacije za projekt kulturno-obrazovne zone ” Šištat”

U situaciji kojoj jesmo još je jači fokus na zdravstvo.. Uz redovita izdvajanja, koja bi dodatno izdvojila?

-Na razdjelu zdravstva, socijalne skrbi i hrvatskih branitelja  u proračunu planirana su sredstva za financiranje javnozdravstvenih potreba pučanstva na području Županije kao što su rad mrtvozorničke službe, rad palijativne zdravstvene zaštite, posebnog dežurstva subotom, nedjeljom i praznikom liječnika obiteljske medicine…

Za stipendiranje studenata medicine planirana su sredstva u iznosu 500.000 kuna.

Za nabavu specifične oprema za opremanje zdravstvenih ustanova ( praonica rublja Opće bolnice „Dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod planira se 250.000 kuna.

Planiraju se i sredstva za infrastrukturne projekte, primjerice, Izrada projektne dokumentacije za mikrobiologiju i dnevnu hematološko-onkološku bolnicu Opće bolnice „Dr. Josip Benčević „ Slavonski Brod. Projekt je najvećim dijelom realiziran u 2020. godini, a sredstava u iznosu 50.000 kuna predviđena su za plaćanja koja će biti izvršena po okončanoj situaciji. Zatim, Izrada projektne dokumentacije za Regionalni simulacijsko-edukacijski centar za hitnu medicinu (SIMED), ukupna procijenjena vrijednost investicije je 17 milijuna kuna, vrijednost izrade projektne dokumentacije je 1,7 milijuna kuna. Projekt će biti sufinanciran sredstvima ESI fonda u ukupnom iznosu 1.507.500 kuna. Ugovor je potpisan u srpnju 2020. Projekt „Razvoj zdravstvene usluge usmjerene pacijentu“, projekt je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoja, javni poziv „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini“ . Ukupna vrijednost projekta je 11.583.908,6 kuna, od toga su sredstva fonda 10.072.964,16 kuna, a vlastita sredstva 1.510.800 kuna. Za 2021. godinu planira se završetak projekta i plaćanje dijela opreme (nabava ultrazvučnih uređaja za domove zdravlja i koncesionare) nakon provedenog postupka javne nabave  u iznosu 3.446.068,76 kuna. Iznos od 130.000 kuna predviđen je za rekonstrukciju mrtvačnice u Općoj bolnici „Dr. Josip Benčević“ , a 3,5 milijuna kuna za projekt nabave uređaja za magnetsku rezonancu za Opću bolnicu Nova Gradiška.

Projekti izrade projektne dokumentacije za projekte u zdravstvu koji će u narednom financijskom razdoblju biti financirani iz EU i nacionalnih izvora financiranja vrijedni su 4,4 milijuna kuna.

Planirani su i projekti energetske obnove u zdravstvu, pa će se tako obnoviti u Općoj bolnici Dr. Josip Benčević  Upravna zgrada, a vrijednost projekta  je 1.769.521,58 kuna, pa energetska obnova Zgrade infektologije vrijednosti 3.349.315,32 kune, Zgrade kirurgije vrijednosti  9.963.961,98 kuna, Zgrade neurologije i psihijatrije vrijednosti 5.412.781,66 kuna te Zgrade patologije vrijednosti 2.074.758,69 kuna. U Općoj bolnici Nova Gradiška planirana je energetska obnova zgrade Nova bolnica vrijednosti 26.250.056,16 te zgrade Stara bolnica vrijednosti 1.333.799,53 kune. Nadalje, energetska obnova zgrade – Dom zdravlja dr. Andrija Štampar Nova Gradiška – zdravstveni objekt Okučani, vrijednost projekta 636.264,62 kuna, energetska obnova Doma za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod, vrijednosti 12.182.362,53 kuna te dodatna ulaganja na građevinskim objektima, energetska obnova, vrijednosti 2 milijuna kuna.

Uskoro će izbori. Hoćete li se kandidirati? Koje bi mjere i projekti ostali prioritet? 

-Moja vizija budućnosti Brodsko-posavske županije je u jednoj rečenici – mjesto kvalitetnog življenja. Naša vizija je da Brodsko-posavska županija bude privlačna i ugodna za rad, boravak i življenje te prepoznatljiva unutar Republike Hrvatske. Cilj nam je stvoriti gospodarsko područje čiji se razvoj temelji na društvu znanja, prepoznatljive i očuvane kulturne i prirodne baštine. To se prvenstveno odnosi na pružanje što viših standarda kvalitete usluga lokalne samouprave putem kojih ćemo ostvariti prosperitet i zadovoljstvo naših građana, unaprjeđenje gospodarstva i cjelokupne zajednice. Na toj viziji radimo već sada  stvarajući bolje školske uvjete, stipendirajući studente i njihov prijevoz kako bi imali želje vratiti se i ostati u Brodsko-posavskoj županiji te zajedno raditi na njenom prosperitetu. Što se tiče nove izborne utrke – prerano je još o tome govoriti, no snage i volje za nastavak započetog itekako imam. Sve probleme s kojima se Brodsko-posavska županija susreće kao, uostalom, i ostatak Slavonije shvaćam kao izazov s kojim se, uz puno truda, možemo adekvatno nositi i rješavati. Želja mi je nastaviti tamo gdje smo započeli s dobrim i projektima i praksom jer mislim da možemo i bolje, a složit ćete se, uvijek je lakše i jednostavnije nastavljati sa započetim nego počinjati iz početka. (Lidija Kiseljak)

Izvor: župan.hr

 

 

 

Komentari
Prethodni članakNa području Brodsko posavske županije smješteno 350 stanovnika iz Sisačko moslavačke županije, danas stiže i nova pošiljka cjepiva
Sljedeći članakNG PLUS za nezaposlene: Saznajte što smo do sada radili i odradili!