Udruga Studio B od veljače 2020. do kraja siječnja 2021. provodi projekt pod nazivom “Osnaživanje mladih pokretača ruralnih zajednica”. Projekt je podržalo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kroz natječaj “Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2019. godinu”, Prioritetno područje P.4. Mladi u ruralnim sredinama. Projekt se provodi u partnerstvu s Općinom Vrbje i ima za cilj osnažiti mlade iz ruralnog područja i podići kvalitetu njihova života; te osigurati jednake mogućnosti za mlade iz ruralnog područja.

Kao sastavni dio projekta provedeno je Istraživanje o stupnju aktivnog sudjelovanja mladih u našoj lokalnoj zajednici, ispitivanje njihovih potreba, te otkrivanje što ih motivira za ostanak u zajednici. Istraživanje se provodi s ciljem stvaranja referentnog okvira za razvoj budućih projekata; razvoj daljnjih aktivnosti koje bi bile sustavno organizirane i financirane od lokalne samouprave, ali i gospodarskih subjekata koji djeluju na našem području, kao i za razvoj lokalnog programa za mlade. Na taj način utjecaj projekta proširit će se izvan ciljane skupine jer će omogućiti uključivanje svih pripadnika zajednice, njihovo povezivanje i dugoročno djelovanje kroz građanske inicijative, volontiranje i društveno korisni rad općenito. Jedan od važnih dugoročnih ciljeva kojega se nadamo ostvariti ovim pilot projektom je u partnerstvu s Općinom izraditi Lokalni program za mlade te ustrojiti Savjet za mlade pri Općini.

Ovo će istraživanje poslužiti kao temelj za izradu budućih aktivnosti i projekata koji će biti utemeljeni na stvarnim potrebama; a sukladno planovima nositelja i partnera rezultati istraživanja bit će iskorišteni i u potencijalnoj izradi Lokalnog programa za mlade, kao javne politike usmjerene direktno ovoj skupini.

U istraživanju je sudjelovalo 100 ispitanika (52 ženske i 48 muških osoba) u dobi od 15 do 30 godina. Ispitanici su bili s područja općine Vrbje. Uzorak je bio prigodan, a nastojali smo obuhvatiti jednaki broj ispitanika prema dobnim skupinama (15-19, 20-24 i 25-30 godina), te postići podjednaki broj ispitanika muškog i ženskog spola. Također smo podjednako obuhvatili ispitanike iz svih 7 naselja u sastavu općine Vrbje.

“Mladima je bitno osnaživanje kroz informiranja i educiranje o različitim temama, rezultati su pokazali da mladi nisu dovoljno uključeni ni u društveni ni u politički život zajednice.” – rekla je voditeljica projekta Nikolina Jureković, te dodala:

“Od ispitanika smo pokušali doznati koji su to prema njihovom mišljenju najveći problemi mladih u općini Vrbje. Osim nezaposlenosti, mladi u općini Vrbje kao veliki problem vide odlazak mladih u inozemstvo. Upravo taj problem je vrlo izražen u našoj općini i veliki broj mladih je zbog posla odselio u druge države te nemaju nikakvu namjeru vratiti se nazad. Jedan od problema je i nizak životni standard. Kao što smo vidjeli u demografskim podacima najveći broj naših ispitanika ima mjesečni prihod po kućanstvu od 3000-6000 kn. Ono što su također naveli kao problem je i zapošljavanje preko veze, što je posebno naglašeno u manjim sredinama. Analizom podataka prema dobnim skupinama vidjeli smo kako mladi u dobi 15 -19 godina kao veliki problem ističu ovisnosti što nam je pokazatelj da na tome treba preventivno raditi kroz različite programe i projekte. Također smo primijetili da ispitanice nešto češće naglašavaju problem nedovoljne brige društva za mlade.”

Komentari