“Prolaznost u gimnazijskim programima puno je viša od strukovnih škola što govori o tome da su temelji znanja u tim programima puno jači. No, ne možemo biti nezadovoljni niti rezultatima u strukovnim školama.”

Ove godine, na ljetnom roku državne mature, samo Hrvatski jezik i matematiku nije položilo čak 8.748 srednjoškolaca. Među njima je i 1041 Gimnazijalac, najviše do sada, kojima je državna matura ujedno i završni ispit. Svi oni  mogu prijaviti polaganje državne mature na jesenskom roku.

Među njima će biti i srednjoškolci s područja Brodsko-posavske županije koji nisu prošli ‘u prvom krugu’. A koliko je takvih doznali smo u Upravnom odjelu za obrazovanje, šport i kulturu Brodsko-posavske županije. Od ukupno 1130 maturanata državnu maturu ove je godine polagalo njih ukupno 790.

Od toga je njih 528 maturu i položilo, što je postotak od 66,8 posto. Prolaznost u gimnazijskim programima je visokih 94,2 posto. Naime, od 310 Gimnazijalki i Gimnazijalaca koji su polagali Državnu maturu njih 292 je ispite i položilo na ljetnom roku. Prolaznost u strukovnim školama je ispod 50 posto. Naime, maturu je polagalo 480 učenika, a položilo ju je 236 učenika od ukupno prijavljenih učenika strukovnih škola što je 49,2 posto.

– Ako bismo ovaj uspjeh uspoređivali s onim koji su na državnoj maturi postigli maturanti iz drugih dijelova Hrvatske mogli bismo reći da smo u prosjeku. S tim da je prolaznost u gimnazijskim programima puno više od strukovnih škola što govori o tome da su temelji znanja u tim programima puno jači. No, ne možemo biti nezadovoljni niti rezultatima u strukovnim školama koje iz godine u godinu sve više prate ‘gimnazijsko znanje – kazala je za SBplus Anica Vukašinović, pročelnica brodsko-posavskog Upravnog odjela za obrazovanje, šport i kulturu.

Ipak, ove godine, ponovljeno je to više puta, rezultati su, ukupno gledajući, nikad lošiji. ‘Prosvjetari’, uz sve što je do sada rečeno o Državnoj maturi, dodaju kako bi trebalo vidjeti rade li pitanja oni koji su svakodnevno s učenicima u kontaktu ili su ona produkt znanstvenika koji u radu s učenicima i nemaju previše iskustva. Mišljenja su kako bi se upravo tu trebao tražiti jedan od glavnih uzroka nesrazmjera zaključnih ocjena i uspjeha na državnoj maturi. No, onima koji su na ljetnom roku pali to više i ne znači puno.

Ono što ih čeka je prvo prijava ispita na jesenskom roku. Prijavljivanje ispita počelo je 20. srpnja u 12 sati i traje do 31. srpnja također do 12 sati. Rok za promjenu prijavljenih ispita ili razine prijavljenih ispita je od 31. srpnja do 6. kolovoza, isto kada traje i rok za odjavu prijavljenih ispita u jesenskom roku. Baš kao i kod poviše spomenutog procesa naknadnih prijava i u ova dva slučaja učenici obrasce za promjenu ili odjavu ispita predaju Školskom ispitnom povjerenstvu, a ostali pristupnici u NCVVO. Obrasci se mogu preuzeti ovdje.

Izvor: SBplus
Foto: Srednja.hr

Komentari