Započela je posljednja faza realizacije najznačajnijeg infrastrukturnog projekta na širem novogradiškom području koju provodi Vodovod zapadne Slavonije d.o.o., Nova Gradiška, izgradnje pročistača otpadnih voda za tri JLS-e. Rok izvođenja radova je 30 mjeseci te se odmah kreće s izradom projektne dokumentacije, a potom s izgradnjom samog pročistača, kako je rečeno na prvom radnom sastanku svih aktera u izgradnji dana 18.02.2020. godine, koji se održao u prostoru Vodovoda zapadne Slavonije u Novoj Gradiški.

Ugovor je potpisan 07.02.2020. godine između nositelja projekta Vodovoda zapadne Slavonije d.o.o. i izabranog izvoditelja radova/zajednice izvoditelja GIS Agua Austria Gwbh, HERING d.d., ELMAP d.o.o., ukupne vrijednosti 41.690.653,00 kn. Započeo je prvim radnim sastankom na kojem su bili predstavnici Hrvatskih voda zamjenik glavnog direktora Davor Vuković i voditeljica provedbe i nabave EU projekata Fani Bojanić, zatim gradonačelnik grada Nove Gradiške Vinko Grgić, načelnik općine Cernik Vitomir Žakić, načelnik općine Rešetari Zlatko Aga, direktori uprave Vodovoda zapadne Slavonije i članovi projektnog tima provedbe EU projekta Vodovoda zapadne Slavonije, predstavnici izvoditelja radova i nadzora provedbe tvrtke SEDRA Consulting d.o.o., Zagreb.

Novi uređaj za pročišćenje otpadnih voda spojit će već izgrađenu kolektorsku mrežu područja grada Nove Gradiške, cijele općine Rešetari i naselja Cernik i Giletinci. U konačnici će znatno unaprijediti sustav odvodnje i pročišćenja otpadnih voda aglomeracije Nova Gradiška-Cernik-Rešetari te će u potpunosti udovoljiti zakonskim, ali i europskim standardima zadanim u očuvanju okoliša koje nameće EU.

Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Nova Gradiška” vrijedan je 143.169.477,00 kn kojeg EU sufinancira sa 100.614.732,00 kn, odnosno 70,23%, RH 25,75%, a JLS 3,97% ukupnog projekta. Projekt je započeo 2015. godine, a novi plan završetka je 30. kolovoza 2023. godine. Projekt se financira iz dva programska razdoblja: Operativnog programa Zaštite okoliša (2007.-2013.) i Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (2014.-2020.) i ući će u treći Operativni program (2021.-2027.).

Načelnik Zlatko Aga zahvalio se svima u ime općine Rešetari na svim naporima kako bi se ovaj zajednički projekt doveo do kraja i koji uz sve administrativne zapreke i probleme vidi ipak svoj kraj, a uz sve to i završetak potpisanih obveza grada i općina, koje sufinanciraju projekt i podižu standard življenja na ovim prostorima. Kao jedini predstavnik JLS-e koji od početka sudjeluje u ovom projektu zahvalio je upravo Hrvatskim vodama na svakoj potpori u realizaciji svega učinjenog te rekao da izgradnjom novog pročistača se povećava stupanj pročišćenja otpadnih voda što će sasvim jasno to našim sugrađanima donijeti napredak i dodatnu kvalitetu u sustavu vodoopskrbe i odvodnje, ali i ispuštanju vode očišćene na treći najviši stupanj, koja će zatim odlaziti u rijeku Savu kao čista, a ne zagađena voda te će cijeli sustav imati dodatno izgrađeni kolektor do ušća rijeke Save od samog pročistača. Nove tehnologije u pročišćenju otpadnih voda, tako i sanaciji otpadnog mulja s pročistača trebale bi donijeti niske utrške energenata i omogućiti Vodovodu zapadne Slavonije i JLS-e uspješno i ekonomsko održivo upravljanje samim budućim uređenjem. Ovaj projekt daje veliki doprinos u poboljšanju kvalitete života i zdravlja ljudi, kao i čišćeg sliva rijeke Save. Nova Gradiška i susjedne općine bit će jedne od rijetkih u RH, koje su riješile visoke EU standarde življenja u sektoru zaštite okoliša i dodatnim utjecajem na okoliš.

Komunalno-vodna infrastruktura je od neophodnog značaja za ozbiljan razvoj, a ovaj projekt je dokaz da se ozbiljnim radom čelnih ljudi i u malim sredinama može napraviti puno.

Komentari