Započeli su radovi na ugradnji odnosno kompletnoj zamjeni javne rasvjete na području cijele Općine Rešetari gdje bi se trebalo zamijeniti postojeći 540 rasvjetnih tijela, te će se dodatno ugraditi još 160 lampi, tako da će po novoj ugradnji biti 700 rasvjetnih tijela.

Stara i dotrajala javna rasvjeta zamijenit će se novom LED tehnologijom gdje će se ostvariti značajne uštede, kako u potrošnji tako i u održavanju.

Kompletan projekt vrijedan je 2,4 milijuna kuna financirat će se iz ušteda koju će ostvariti nova rasvjetna tijela.

Nova rasvjeta LED tehnologije ima ugrađenu opremu da će se njome moći upravljati kompjutorskom tehnologijom tj. svaka u sebi ima ugrađeni procesor da se sa svakim tijelom posebno može upravljati, te kada i kojom jačinom će svijetliti.

Također unutar ovoga EU projekta koji se financira sredstvima HBOR-a, uz fiksnu kamatu od 0,1%, sva oprema za ručno upravljanje koja je vlasništvo Općine Rešetari, a nalazi se u devet trafostanica po naseljima koji su vlasništvo HEP-a, biti će dislocirana van istih te će se njome neometano u budućnosti moći upravljati i služiti.

Ova nova tehnologija uključuje garanciju i servisiranje , čime Općina ne bi imala nikakve troškove u garantnom roku, te eventualnih troškova popravka.

Radove izvodi TEHNO-ELEKTRO d.o.o. Đakovo , a nadzor provodi tvrtka Dors projekt d.o.o., Kotoriba.

Radovi bi trebali biti završeni do kraja mjeseca studenog 2020. godine.

Projekt zamjene vanjske rasvjete izradila je tvrtka TESLA d.o.o. Zagreb, te treba naglasiti da ista treba obasjavati javne cestovne površine, a ne privatne objekte i dvorišta.

Ujedno obavještavamo stanovnike naselja Općine Rešetari i naše posjetitelje da je u tijeku radova moguće privremeno zatvaranje za promet pojedinih dijelova ulica, ili posebna regulacija prometa dok traju radovi, pa molimo na suradnju.

 

Komentari