Na dan zaštite planinske prirode, Općina Cernik organizirala je veliku ekološku akciju čišćenja okoliša.

Prikupljanje otpada na ovakav način je, nažalost, i dalje potrebno zbog nesavjesnih ljudi koji i dalje odbacuju smeće na nedopustiv i necivilizirani način, usprkos tome što je na području općine uspostavljeno organizirano zbrinjavanje i razvrstavanje otpada na zelenim otocima preko ovlaštene ugovorne tvrtke Odlagalište d.o.o. Nova Gradiška.

Na akciju čišćenja skupilo se pedesetak mještana, pripadnika DVD-a Cernik, Off road udruga “Crveni dol” i drugi, te su očistili divlja odlagališta na području općine na lokacijama: Klačinac, Veliki vinograd i odlagalište uz prometnicu Cernik – Baćindol.

Načelnik općine Vitomir Žakić ovim putem zahvaljuje svima koji su sudjelovali u akciji na doprinosu i uloženom trudu za očuvanje našeg okoliša, prirode i planeta Zemlje koje je naše zajedničko dobro, a posebno svim mještanima koji su odgovorno svojim entuzijazmom doprinijeli čišćoj i urednijoj općini Cernik.

Komentari