U prostorijama Općine Rešetari održan je prijem novorođene djece i njihovih roditelja koje je pozdravila predsjednica Općinskog vijeća Općine Rešetari Milka Perković. Na podjelu su pozvani roditelji 3 djevojčice i 3 dječaka rođenih u terminu od 01.03.2019. godine do održanog termina prijema. Ovo je drugo po redu darivanje novorođene djece ove godine.

Općina Rešetari izdvaja naknade za novorođenu djecu i to za prvo dijete 1.000,00 kn, za drugo 2.000,00 kn i treće i svako sljedeće dijete 3.000,00 kn, zajedno s poklonima koji se sastoje od odjevnih predmeta koje je sašila mlada poduzetnica Martina Pilat. Tako se poklon za djevojčice sastoji od ručnika s trljačicom, suknjice, dva bodija, podbratka za bebu, trakice za kosu, tutu majice i tajice, dok poklon za dječake sadrži ručnik s trljačicom, dva bodija, podbratka za bebe i dvoje hlačica.

Komentari