Grad Nova gradiška je aplicirao projekt prema EU fondovima „I naš grad razvrstava otpad“ vrijednost projekt iznosi ukupno 382.964,00 kuna, od čega su osigurana bespovratna sredstva Europske unije iz Kohezijskog fonda 85 % ili u iznosu 325.519,40 kn, ostalih 15% ili 57.444,60 kuna je osigurao Grad Nova Gradiška.

Dosta razloga ima zašto se mora smanjiti ukupna količina otpada koja završava na odlagalištima!

– Od ranog perioda razvoja čovječanstva do danas, čovjek je svojim aktivnostima stvarao otpad, i svaki dan ga stvaramo.( Mada ima i onih koji govore da nemaju otpada). Porast životnog standarda i općeg napretka društva je rezultat porasta otpada po količini, koji štetno utječe na okoliš i čovjeka. Čovjek je osuđen da živi s otpadom jer je isti produkt njegovog življenja i dužnost mu je trajno se brinuti o otpadu kako bi se održao čist okoliš i čovjekovo zdravlje. Da bi se to ostvarilo nužno je raspolagati s učinkovitom tehnologijom za zbrinjavanje otpada, organizacijom i ono što je najbitnije s financijskim sredstvima. Zato se Europska Unija opredijelila za recikliranje svih korisnih vrsta otpada u svrhu ostvarenja cilja nulte stope otpada koji završava na odlagalištima. Ulaskom republike Hrvatske u EU preuzeli smo iste ciljeve po pitanju gospodarenja otpadom. Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom, te Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom i Planom gospodarenja otpadom, dužnost nam je drastično smanjiti količinu otpada koja se trajno zbrinjava na odlagalištima – rekao je direktor Odlagališta d.o.o. Marijan Furić, i dodao: 

– Iz tog razloga EU sufinancira izgradnju centara za gospodarenje otpadom, izgradnju reciklažnih dvorište, za kojega je i grad Nova Gradiška dobila 4,5 mil.kn bespovratnih sredstava, izgradnju sortirnica, (trenutno se radi projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju sortirnice) i nabavu komunalne opreme (iskazan je interes za kupnju komunalnog vozila), itd. Svima nama korisnicima javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada dužnost je odvojeno predavati sve korisne vrste komunalnog otpada davatelju javne usluge, odnosno komunalnom društvu. Davatelj javne usluge je dužan isti otpad zbrinutu na zakonski i ekološko prihvatljiv način. Davatelj javne usluge korisni otpad predaje dalje na ponovnu uporabu, (papir, plastiku, staklo, metal, tekstil, itd).

Da bismo odvojeno predavali korisni otpad poput papira i plastike, davatelj javne usluge je omogućio svim svojim korisnicima vreće od 120 litara, kako bi korisnici mogli predavati korisni otpad davatelju javne usluge na kućnom pragu ili na obračunskom mjestu. Svi naši korisnici su dobili s računom i raspored odvoza navedenog korisnog otpada. Kako bismo kućno odvajanje korisnog otpada digli na viši nivo, grad Nova Gradiška je aplicirala projekt nabave komunalne opreme prema Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Radi se o nabavi kanti od 120 litara boje plave za papir i žute za plastiku, te kontejnera od 1100 litara. Vrijednost projekta je oko 2,5 mil.kn, od čega su bespovratna sredstva u iznosu od 85 %. Svi mještani grada Nove Gradiške će dobiti na korištenje navedene spremnike, tako da će svako domaćinstvo imati tri spremnika. Jedan za papir, drugi za plastiku, a treći za miješani komunalni otpad koji se zbrinjava na odlagalištu „Šagulje-Ivik“. Za višestambene objekte biti će postavljeni kontejneri od 1100 litara, za istu namjenu –

Furić je odgovorio i na pitanje što se može dogoditi ako ne budemo odvajali otpad u kući ili stanu

 – Ako se ne budemo pridržavali Zakonske regulative, odnosno ako ne budemo odvajali korisni otpad, propisane su određene poticajne naknade, odnosno propisane su određene novčane kazne od strane Ministarstva za jedinice lokalne samouprave. Sve jedinice lokalne samouprave moraju smanjiti količinu miješanog komunalnog otpada koji se zbrinjava na odlagalištu – 

Propisan je postotak smanjenja otpada po godinama:
Za 2017. godinu morali smo smanjiti količinu otpada u odnosu na 2015. godinu za 20 %, za
neispunjenje navedenoga kazna je 100,00 kn/tona.
Za 2018. godinu morali smo smanjiti 26 %, ako ne …kazna je 100,00 kn/tona.
Za 2019. godinu moramo smanjiti za 36 %, ako ne …kazna je 150,00 kn/tona.
Za 2020. godinu, moramo smanjiti 42 %, ako ne… kazna je 150,00 kn/tona.
Za 2021. godinu, moramo smanjiti 46%, ako ne…kazna je 200,00 kn/tona,
i za 2022. godinu moramo smanjiti 50 % otpada koji završava na odlagalištima, ako ne smanjimo navedeni postotak kazna je 200,00 kn/tona otpada.

Kazna se odnosi samo za onaj postotak otpada koji nisu ostvarili.

– Naprimjer: za 2019. godinu moramo smanjiti količinu otpada za 36%. u odnosu na količinu otpada koja je zbrinuta u 2015. godini. Ako mi smanjimo količinu otpada za 22%, kazna se naplaćuje za ostalih 14% otpada. Napomena: Za 2018. godinu nismo uspjeli postići cilj smanjenja količine otpada od 26%. Ukoliko korisnik usluge postupa protivno, odnosno ako nepravilno odlaže otpad, davatelj usluge ima pravo korisniku usluge naplatiti novčanu kaznu. Što to znači, to znači da ako se svi korisnici javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada ne budu pridržavali Zakona i Uredbe, odnosno ako ne budu odvajali komunalni otpad, i jedinice lokalne samouprave i korisnici javne usluge će plaćati kaznu. Mi davatelji javne usluge, preporučujemo i potičemo naše korisnike da odvajaju otpad, da bio otpad i biorazgradivi otpad kompostiraju u vlastitim dvorištima i vrtovima (ako imaju uvjete za navedeno) te tako smanje troškove prikupljanja otpada i obrade bio otpada. Svakom korisniku javne usluge omogućeno je odvajanje korisnog komunalnog otpada putem vreća, zelenih otoka i jednom godišnje sakupljanjem i glomaznog otpada. Zato korisnici javne usluge, ODVAJAJTE sve korisne vrste otpada prema uputama davatelja javne usluge, odnosno komunalnog poduzeća. Sve navedeno je razlog zato je bitno smanjiti količinu proizvedenog otpada koji završava na odlagalištu! – zaključio je Furić 

Foto: Ilustracija 

Komentari
Prethodni članakVodovod zapadne Slavonije nastavlja s ulaganjima
Sljedeći članakI danas nam prijeti nevrijeme: Ljeto se vraća sredinom tjedna