U Velikoj gradskoj vijećnici Grada Nova Gradiška održana je uvodna konferencija projekta za koji je Grad prošle godine potpisao ugovor o provedbi. Riječ je o projektu „I naš grad razvrstava otpad“ koji se provodi u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike, kao Posredničkim tijelom razine 1 i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, kao Posredničkim tijelom razine 2.

Ukupna vrijednost projekta je 382.964,00 kuna, od čega sufinanciranje iz Kohezijskog fonda iznosi 85 % (325.519,40 kuna), dok Grad Nova Gradiška osigurava 15 % sredstava (57.444,60 kuna). 

Projektom „I naš grad razvrstava otpad“ doprinijet će se podizanju svijesti lokalnog stanovništva o potrebi održivog gospodarenja otpadom razvijajući pozitivne navike pravilnog postupanja s otpadom i prijelaz s linearnog na kružno gospodarstvo i to kroz provedbu 12 aktivnosti. Planirane aktivnosti bit će usmjerene informiranju građana o sprečavanju nastanka otpada i poticanja ponovne uporabe predmeta, u svrhu povećanja udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada te stimulaciji kućnog kompostiranja.

U ovom trenutku ljudi koriste više resursa, nego što ih je Zemlja u stanju obnoviti. 

– Prosjek količine otpada koji svaki građanin proizvede u godinu dana iznosi 382 kilograma, odnosno 1,4 kilograma otpada. Kod nas u Novoj Gradiški stanje je puno bolje od prosjeka Hrvatske. Prema podacima za 2018. godinu u Novoj Gradiški prikupljeno je nešto više od 3 milijuna kilograma komunalnog otpada, što prema broju stanovnika i više nego dobro. Jedan građanin napravi smeća od 231 kilu -rekao je Gradonačelnik Vinko Grgić u uvodnoj riječi i time iskazao zadovoljstvo u ophođenju građana s otpadom

S ciljem promjene postojećeg stanja u EU definiran je novi model gospodarenja otpadom, kao rješenje s najboljim učinkom, kojeg je prihvatila i Republika Hrvatska, a sve kako bi zaštitili okoliš i zdravlje ljudi

– Trebamo pratiti pet koraka: sprječavanje otpada, uporaba otpada, recikliranje otpada, oporba otpada i odlaganje preostalog otpada. Usvajanjem toga novog modela, moramo primijeniti i u svakodnevne životne navike i odnos prema otpadu. Stoga, u Novoj Gradiški, u suradnji s dionicima, na lokalnoj i državnoj razini pokrenut je projekt ”…I Naš Grad razvrstava otpad” kako bi razvili svijest i razumijevanje svih žitelja našeg kraja – dodao je Grgić

Do 2021. Grad Nova Gradiška trebao bi imati sve preduvjete za kvalitetno gospodarenje otpadom

– Imat ćemo mjesto za recikliranje, sortiranje i odlaganje otpada, što je najvažnije, a i u konačnici to je cilj ovoga svega – zaključio je 

O budućem reciklažnom dvorištu progovorio je direktor Odlagališta d.o.o, Marijan Furić. 

– Izgradnja, odnosno otvaranje reciklažnog dvorišta očekuje se sljedeće godine u lipnju ili srpnju. Nakon upisa u očevidnik reciklažnih dvorišta, svi građani Nove Gradiške moći će bez naknade bilo koju vrstu otpada predati u reciklažno dvorište, osim komunalnog i biorazgradivog otpada – 

Tvrtka Odlagalište d.o.o. naručila je mobilno reciklažno dvorište u vrijednosti 200.000,00 kuna. 

– Svaka tri mjeseca premještat ćemo lokaciju reciklažnog dvorišta, na relacijama Ljupina, Kovačevac, Prvča. – 

Grad Nova Gradiška iskazao je interes za nabavku komunalne opreme

– Radi se o 10 tisuća novih spremnika, koji će do kraja godine biti podijeljeni našim korisnicima. Projekt je vrijedan nešto više od 2 milijuna kuna, s tim da su 80% sredstava sredstva EU, a 15% osigurao je Grad Nova Gradiška. 

Odrađeno je 98% posla vezanog uz čipiranje kanti 

– Dva posto koji su ostali razlog su tehnički problemi, ali i to rješavamo. Ugradili smo opremu za očitavanje čipova na dva komunalna vozila. Sredstva je osigurala tvrtka Odlagalište u iznosu 250 tisuća kuna. – kaže Furić

U tijeku je projektiranje sortirnice i kompostane 

– Do kraja godine ihodit ćemo građevinsku dozvolu. Aplicirat ćemo taj projekt također prema Ministarstvu ili EU Fondovima. – 

Kako odrediti cijenu naplate komunalne naknade? 

– Mi smo cijenu donijeli. Službeno smo poslali cijenu na adrese Grada Nove Gradiške i ostale jedinice lokalne samouprave. Od nekih jedinica smo dobili suglasnost na tu cijenu, dakle, bit će fiksna i varijabilna cijena. U fiksni dio cijene odlaze troškovi odvojenog prikupljanja otpada, dok drugi dio odlazi prema količini, odnosno broju dizanja kanti. U početku morat ćemo odvoziti 4 puta mjesečno. Cijena će se povećati za 30%, ali vrlo brzo, nakon mjesec, dva ili tri, smanjit ćemo na dva odvoza, jer neće biti potrebe prikupljati komunalni otpad svaki tjedan jer ga neće biti, a neće ga biti ako svi budemo savjesni i ako budemo odvajali otad. – 

Svi će dobiti adekvatne kante, a dok ih još nemate, Odlagalište će svima omogućiti vreće za razvrstavanje smeća 

– To je jedini način da smanjite račune za odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada. Svi koji mogu u domaćinstvu kompostirati otpad, to bi bilo poželjno, jer ako mi budemo naknadno prikupljali biorazgradivi otpad, to će povećati cijenu još nekih 25-30 kuna – 

Količina otpada Zakonski se mora smanjiti 

 – U 2019. godini moramo smanjiti 34% otpada koje će ići na Odlagalište, ako mi to ne napravimo, Grad i jedinice lokalne samouprave plaćat će naknadu Fondu. Isto tako, korisnici koji se ne budu pridržavali uputa, imamo im pravo naplatiti kaznu – zaključio je Furić 

O projektu ”…i Naš Grad razvrstava otpad” progovorila je i zamjenica gradonačelnika Ivana Trupina

– Provodimo ovaj projekt sa svrhom zaštite zdravlja ljudi i okoliša. Nositelj projekta je Grad Nova Gradiška, a provodimo ga u periodu od veljače 2019. godine do travnja 2020. godine.  – 

U sklopu projekta održat će 3 javne tribine i 16 radionica za djecu za koje ćete biti pravovremeno obaviješteni, kako bi što bolje i kvalitetnije razumjeli novi model gospodarenja otpadom koji donosi i nova pravila.

 

 

 

 

Komentari
Prethodni članakLuka Nižetić mladim novogradiščanima prikazao Kako je Potjeh tražio istinu
Sljedeći članakEvo koji je najveći projekt energetske obnove u županiji