Početkom proljeća intenziviraju se radovi na čišćenju poljoprivrednih i zapuštenih površina, što može rezultirati požarima raslinja na većoj površini, upozoravaju na službenoj internetskoj stranici Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

Povećan broj požara i hektara izgorjelog raslinja (trave, makije, niskog raslinja, šume i zapuštenih poljoprivrednih površina) može biti rezultat suhe vegetacije koja još nije ušla u fazu ozelenjivanja te nemarnog spaljivanja biljnog otpada.

Gašenje takvih požara uvjetuje veliki angažman vatrogasnih snaga i zrakoplova. U konačnici, osim materijalne štete prouzročene požarom, takve akcije iziskuju i trošenje znatnih financijskih sredstava.

Stoga DUZS apelira na građane da, tijekom radova na čišćenju poljoprivrednih i drugih površina, biljni otpad saniraju na način da ne dovode u opasnost ljude i imovinu te u tom cilju izbjegavaju i onečišćenje zraka i okoliša.

Građanima mora biti skrenuta pozornost na činjenicu da je saniranje i odlaganje biljnog otpada regulirano, između ostalog, i Odlukama lokalne samouprave (županijske, gradske ili općinske), kojima su propisani svi uvjeti postupanja.

Ako je paljenjem vatre na otvorenom prostoru nastala šteta ili onečišćenje okoliša, policija i nadležne inspekcije zaštite okoliša pokreću prekršajne prijave, a ako se uzrokuje znatnija opasnost po ljude i imovinu, protiv počinitelja policija podnosi i kaznenu prijavu.

Izvor: Državna uprava za zaštitu i spašavanje 
Foto: Ilustracija 

Komentari
Prethodni članakSutra cjelovečernji koncert “Trenkovaca” i gostiju
Sljedeći članakKada promjeniti zimske gume u ljetne?