Bogata povijest udruživanja seže sve do srednjeg vijeka. Poseban razvoj udruživanje je doživjelo tijekom 19. stoljeća. Udruživanjem se omogućuje aktivan doprinos građana društvenim promjenama. Tako i Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda jamči pravo na slobodu udruživanja. Udruga je oblik dobrovoljnog udruživanja radi postizanja određenog zajedničkog cilja.

Udruga se može osnovati u cilju zaštite ljudskih prava i sloboda, zaštite okoliša i prirode. Radi održivog razvoja, radi zaštite humanitarnih, socijalnih, kulturnih, odgojno-obrazovnih, znanstvenih, sportskih, zdravstvenih, tehničkih, informacijskih, strukovnih ili drugih uvjerenja i ciljeva.

Udruga može slobodno sudjelovati u javnom životu, u razvoju, praćenju, provođenju i vrednovanju javnih politika. Udruga djeluje neovisno, ona samostalno uređuje područje svoga djelovanja, ciljeve i djelatnosti, svoj unutarnji ustroj te samostalno obavlja svoje djelatnosti.

Jedna od glavnih zadaća udruga je informiranje članova o mogućnostima ostvarivanja prava iz raznih sustava.

– „Često imamo prigovore da u nekim sredinama ne dobiju potrebne informacije, kao i pritužbe da se o bitnim pitanjima djelovanja udruge raspravlja samo unutar užeg članstva, odnosno tijela udruge te da je njihov utjecaj samo formalne naravi. Bilo je pritužbi na nepravilnosti poslovanja, neracionalnog raspolaganja financijskim sredstvima, i slično. Međutim, članstvo u udrugama je dobrovoljno, udruge imaju svoje statute i tijela i svatko tko ima saznanja o nepravilnostima – dužan je isto prijaviti nadležnim tijelima. U situacijama kada mi uočimo neku nepravilnost, reagirali smo, kao što je bio slučaj neusklađenosti statuta jedne udruge sa Zakonom o udrugama,” – kaže zamjenica pravobraniteljice za osobe s invaliditetom.

Pojedine udruge kroz projekte osiguravaju svojim članovima usluge osobne asistencije, rehabilitacije, usluge dnevnog boravka, psihosocijalne podrške i slično, što predstavlja iznimno značajan vid podrške u sredinama u kojima nema drugih pružatelja usluga. Razvojem ovih usluga udruge su ostvarile potrebnu infrastrukturu, osigurali potrebne stručnjake. S druge strane, opredjeljenje udruga za pružanje određenih usluga sužava prostor zagovaračke uloge udruga što bi trebala biti osnovna uloga udruga.

U pravilu neprofitna organizacija nema za cilj stjecanje dobiti, međutim zbog njenog djelovanja koje uključuje i obavljanje neke gospodarske djelatnosti od koje ostvaruje prihode mora se provesti postupak i utvrditi je li osnovana samo radi koristi određene grupe osoba odnosno osnivača koji su taj organizacijski oblik za obavljanje djelatnosti izbrali radi ostvarivanja samo svojih interesa.

Isto tako, jedna od udruga na novogradiškom području je i NG plus čiji je cilj povećati svijest lokalne zajednice o ulozi OCD-a u društvu, aktivnostima koje provode i njihovim korisnostima. S obzirom da članovi lokalne zajednice često ne prepoznaju rad udruga te propitkuju njihovu ulogu u društvu, provest će se kampanja s našim korisnicima usluga u obliku plakata, letaka te emisija na radiju i internetu gdje će korisnici istaknuti važnost usluga koje primaju za njihov svakodnevni život, kao i važnost OCD-a u osiguravanju istih. Cilj projekta Snaga lokalne zajednice je ojačati kapacitete 3 organizacije civilnog društva s područja Nove Gradiške za provedbu aktivnosti u lokalnoj zajednici i neposredan rad s korisnicima.

Partneri na projektu Snaga lokalne zajednice su: Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška te Udruga slijepih Nova Gradiška

Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška djeluje od 15.12.2000. godine na području grada Nova Gradiška i okolnih općina, te je u tom periodu provela niz projekata. Trenutno brojimo više od 115 članova, te smo aktivni na više razina- kao socijalno-humanitarna, kulturno-prosvjetna, te rekreativna organizacija civilnog društva. Članovi su sve osobe oštećena sluha, te roditelji gluhe/nagluhe djece. Primarni ciljevi Udruge su promicanje i zaštita ljudskih prava, osvještavanje lokalne zajednice o problemima i pravima gluhih i nagluhih osoba i podizanje svijesti o važnosti obrazovanja osoba oštećena sluha, te naglašavanje važnosti podrške jednakim mogućnostima za gluhe i nagluhe osobe. Udruga godinama uspješno surađuje s predstavnicima lokalne vlasti, te je članica Hrvatskog saveza gluhih i nagluhih.

Udruga slijepih Nova Gradiška već šesto desetljeće djeluje na dobrobit svojih članova, a ciljevi i zadaci Udruge su:

– Otkrivanje slijepih osoba te edukacija i pomoć njima i njihovim obiteljima u prihvaćanju nastale sljepoće

-Osposobljavanje slijepih i slabovidnih osoba za samostalan život i kretanje

-Edukacija pri korištenju svih vrsta pomagala za slijepe

-Pomoć pri školovanju i rehabilitaciji

-Pomoć pri zapošljavanju

Važno je istaknuti da je pitanje zapošljavanja slijepih osoba jedno od najteže rješivih u praksi.

Upravo zbog osvještavanja lokalne zajednice o problemima i pravima gluhih i slijepih osoba i podizanje svijesti o važnosti obrazovanja osoba oštećena sluha, te naglašavanje važnosti podrške jednakim mogućnostima za gluhe i slijepe osobe

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Novogradiške udruge za promicanje lokalne uprave i samouprave. Projekt Snaga lokalne zajednice sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

 

Komentari
Prethodni članakVečeras u Gradskom muzeju otvorenje izložbe umjetnika Ante Rašića
Sljedeći članakPromjena prihodovnog cenzusa za ostvarivanja prava na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja