“S obzirom da je pravo Republike Hrvatske kompleksna cjelina, popraćena mnogobrojnim zakonskim propisima i tumačenjima, građani imaju pravo na potpune i točne informacije o načinu rada sudaca pa je vrlo neodgovorno na temelju polovičnih saznanja prozivati suce i sudske savjetnike, koji su ujedno veći dio spornih spisa preuzeli kad su pojedini suci prestali biti pravosudni dužnosnici i koji su spisi označeni kao riješeni na temelju citiranih zakonskih propisa.”

Prenoseći s portala Telegram članak našeg kolumniste Drage Hedla, 23. veljače objavili smo prilog pod nadnaslovom: ‘Zvuči nevjerojatno, ali je istinito’ i naslovom: ‘Kad Općinski sud u Slavonskom Brodu laže na veliko’. U ime i za račun više brodskih općinskih sutkinja i sudaca te sudskih savjetnika, reagirao je njihov predsjednik, Mirko Živić, sa “Zahtjevom za ispravak” – kojeg u nastavku prenosimo u cijelosti.

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU
SLAVONSKI BROD
Trg pobjede 13
Poslovni broj: 26 Su-i-6/2018-6
U Slavonskom Brodu, 06. ožujka 2018. godine

 

RADIO NOVA GRADIŠKA

CVJETNI TRG 12 D, NOVA GRADIŠKA

GLAVNI UREDNIK ĐURĐA ALEKSIĆ

 

Poštovani, 

na zahtjev sudaca Jasne Krnić, Ivanke Kovačević, Marine Vučetić, Tihomira Lazarić, Pave Garić, Kristine Zetović Urbanovski, Maria Meandžije, Lidije Klašnja-Petrović, Mirjane Šebalj Meglajec, Zeljke Paunović, Jasne Bratek i Josipa Petričević, te sudskih savjetnika Davora Lovrić, Ivana Ćosić, Željke Koporčić, Marine Smaić, Gordane Mahovac i Melite Adamek-Mlinac temeljem čl. 40. Zakona o medijima („Narodne novine” broj 59/04, 84/11 i 81/13) podnosim zahtjev za ispravak informacija. 

Zahtjev za ispravak odnosi se na: 

– dio naslova teksta: „Slavonski sud malo je lagao da su riješili 2364 ovrhe…” 

– prvi ulomak teksta koji glasi: „Zvuči nevjerojatno, ali je istinito: na Općinskom sudu u Slavonskom Brodu postoje 2364 ovršna predmeta koji se vode kao riješeni, a nisu riješeni. Telegramu je to potvrđeno iz Općinskog suda u Slavonskom Brodu, kamo smo temeljem glasina o lažiranim izvještajima (kakvi se nalaze u e-predmetima) uputili upit i dobili službenu potvrdu o šokantnom broju predmeta koji se vode kao završeni, a čuče u sudačkim ladicama” 

– te na temelju ovakvih tvrdnji poimenično prozivanje sudaca i sudskih savjetnika Općinskog suda u Slavonskom Brodu i Stalne službe u Novoj Gradiški. 

Ovakvi netočni navodi ruše ugled i profesionalnu sposobnost sudaca, sudskih savjetnika i pravosuđa u cjelini te kod građana stvaraju osjećaj da sud nije mjesto prava i pravde, oblikuju negativno razmišljanje o pravosudnoj vlasti i etičkim pravilima koje suci moraju poštivati.

Sud prvenstveno nije lažirao izvještaje niti su suci nezakonito iznijeli predmete i spremili ih u „ladice” te ovršavali građane isključivo po narudžbama, a kako su to neki portali, nakon objave na Telegramu, dodali i tumačili. 

U tekstu sporni ovršni predmeti označeni su riješenima na temelju zakonskih propisa i to: 

– čl. 391. st. 1. Sudskog poslovnika (čl. 92. Izmjena i dopuna Sudskog poslovnika -„Narodne novine” broj 9/2006) koji propisuje: „Predmeti u kojima je doneseno rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave (dakle svi predmeti „Ovrv”) ili rješenje po pravnim lijekovima, prijedlozima i zahtjevima u postupcima na temelju vjerodostojnih isprava označit će se kao konačno riješenim nakon što je odluka izrađena i otpremljena, bez obzira na to je li pravomoćna.” Ova odredba Sudskog poslovnika primjenjivala se sve dok ovršni predmeti na temelju vjerodostojne isprave nisu zakonskim propisom predani u nadležnost javnih bilježnika. 

– čl. 392. Sudskog poslovnika (čl. 93. Izmjena i dopuna Sudskog poslovnika -„Narodne novine” broj 9/2006): „Predmeti u kojima je doneseno rješenje o odgodi ovrhe (Ovr i Ovrv) na prijedlog ovrhovoditelj a,   označit će se kao riješeni nakon što rješenje bude izrađeno i otpremljeno” 

– čl. 180.a Ovršnog zakona („Narodne novine” broj 57/96, 29/99, 42/00 – Odluka Ustavnog suda RH, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05 i 67/08): „Dostavom rješenja o ovrsi banci ovrha se smatra provedenom” 

– čl. 174. st. 1. Ovršnog zakona („Narodne novine” broj 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 odluka Ustavnog suda RH i 73/17): „Ovrha na novčanoj tražbini provodi se pljenidbom i prijenosom, ako ovim Zakonom nije za pojedine slučajeve drukčije određeno” i s ovom odredbom povezani čl. 186. st. 1. Ovršnog zakona: „Prijenos tražbine je proveden dostavom ovršenikovom dužniku rješenja kojim je prijenos određen”. 

S obzirom da je pravo Republike Hrvatske kompleksna cjelina, popraćena mnogobrojnim zakonskim propisima i tumačenjima, građani imaju pravo na potpune i točne informacije o načinu rada sudaca pa je vrlo neodgovorno na temelju polovičnih saznanja prozivati suce i sudske savjetnike, koji su ujedno veći dio spornih spisa preuzeli kad su pojedini suci prestali biti pravosudni dužnosnici i koji su spisi označeni kao riješeni na temelju citiranih zakonskih propisa. Osim toga, najveći dio predmeta odnosi se na ovrhu kod financijskih institucija i poslodavaca, a provedba ove ovrhe ne može biti brza i učinkovita jer su računi i primanja građana opterećeni do zakonom propisanog dijela primanja ili su prekinuti zbog smrti stranaka, ili prestanka postojanja pravnih osoba, zbog čega predmeti ne mogu biti smješteni u sudsku arhivu jer je pravo stranke, bez zakonom propisanog vremenskog ograničenja, predložiti nastavak postupka protiv zakonskih nasljednika ili pravnih slijednika. O ovim činjenicama vodio je računa i zakonodavac jer je propisima odredio način označavanja ovakvih predmeta riješenima, s obzirom da bi se ovakvi spisi 10 ili 20 godina vodili u radu sudaca, iako suci nemaju u predmetima daljnjih zakonom propisanih radnji do eventualnog prijedloga za nastavak ovrhe ili obustavu ovrhe nakon što je financijska institucija naplatila potraživanje ovrhovoditelja. 

Suci Općinskog suda u Slavonskom Brodu i Stalne službe u Novoj Gradiške rješavaju godišnje u prosjeku više od 6000 predmeta, poštuju zakonske propise i Kodeks sudačke etike te nemaju razloga lažirati izvještaje i iznositi netočne podatke te stvarati pravnu nesigurnost i nepovjerenje građana u pravosudni sustav. 

Sudac ovlašten za obavljanje poslova sudske uprave: Mirko Živić

IZVORNI DOKUMENT

Komentari
Prethodni članakNaše Novogradiščanke na Kongresu poduzetnica za Dan žena
Sljedeći članakVečeras “Kuća duhova” u Domu kulture