Udruga Studio B završila je provedbu aktivnosti još jednog projekta unutar Erasmus+ Programa – stručnog osposobljavanja pod nazivom „Genderologija – rodna jednakost za jednako društvo“. Sam projekt traje do listopada 2021.
Projekt je razvijen u suradnji s nekoliko međunarodnih partnera, kako sljedi: Youth for exchange and Understanding s Cipra, EO Sharp Minds iz Grčke, EUROSUD iz Italije, Zavod Burja iz Slovenije, Ticket2Europe iz Španjolske, Udruženje Svetlost iz Srbije i Novosadska ženska inicijativa iz Srbije.

Projektne aktivnosti započele su 1. lipnja, a sudionici_e su do 9. lipnja radili na temama rodne teorije i rodno uvjetovanog nasilja kroz neformalne metode učenja; istraživanje dobrih praksi rodnih javnih politika i ispitivanje i dijeljenje situacija vezanih uz rodno uvjetovano nasilje i rodnu ravnopravnost u zemljama iz kojih dolaze.

Treningom smo osnažili osobe aktivne u radu s mladima i pružili im niz kompetencija potrebnih za razumijevanje rodne teorije, te adresiranje problema rodno uvjetovanog nasilja. Sudionici_e uključeni_e u projekt stekli su znanja o različitim temama, s naglaskom na rodnu teoriju, rodno uvjetovano nasilje, rodnu diskriminaciju, ljudska prava, interkulturalno učenje i inkluziju, te znanja, vještine i stavove koji proizlaze iz društvene i građanske kompetencije koji će ih učiniti ambasadorima za promicanje rodne ravnopravnosti i uključivosti u svojim zajednicama. Znanja i vještine stečene ovim projektom sudionici_e će koristiti kako bi dosegli mlade u riziku od marginalizacije, te mlade koji se suočavaju s društvenim (i drugim) preprekama, te provodili s njima visokokvalitetne aktivnosti rada s mladima na teme obuhvaćene ovim projektom. Projekt ih je osnažio kako bi na kompetentan način mogli raditi s nebinarnim i LGBTQA+ mladima, pružiti im siguran prostor za izražavanje i podršku. Također im je omogućio stjecanje vještina potrebnih za podizanje svijesti u njihovim zajednicama o ovim pitanjima.

U sklopu treninga provedena je istoimena društvena kampanja koju su kreirali_e sami sudionici_e pod mentorstvom trenerskog tima. Kampanja je započela 07. lipnja javnim performansom na temu rodne jednakosti u centru Nove Gradiške, te dijeljenjem letaka s ciljem podizanja svijesti o ovim pitanjima, a nastavit će se objavljivanje kratkog videa i brošure na jezicima svih zemalja uključenih u projekt o procesu izrade kampanje i temama kojima se ista bavi.

Također, u diseminacijskoj će fazi projekta sve partnerske organizacije provesti aktivnosti u svojoj lokalnoj zajednici – od radionica, fokus grupa, istraživanja do društvenih kampanja; kako bi stečena znanja primijenili u praksi.

Tijekom treninga provedena su dva vrednovanja koja su pokazala kako je aktivnost iznimno dobro osmišljena, te kako smo pružili sudionicima_icama siguran prostor za razmjenu mišljenja, stavova i ideja, te priliku za osobni i profesionalni rast, kao i prostor za slamanje stereotipa, rodno uvjetovanih normi i dogmi.

Ovim putem se želimo zahvaliti svom osoblju Pansiona „As“ na pruženom gostoprimstvu, te Udruzi „Starci 2001“, u čijim smo prostorima organizirali dio aktivnosti, te svim medijima koji prate naš rad. Također, zahvaljujemo Općini Vrbje, DVD-ima Bodovaljci i Vrbje na pruženoj logističkoj podršci i suradnji.

Dugotrajni utjecaj projekta vidimo upravo u osnaživanju sudionika sa znanjima, vještinama i stavovima koji proizlaze iz društvene i građanske kompetencije koji će ih učiniti ambasadorima za promicanje stava o neprihvatljivosti nasilja nad ženama u bilo kojem obliku, među cjelokupnom lokalnom zajednicom, a naročito među ženama koje pripadaju ranjivim skupinama.

Nikolina Jureković
Voditeljica projekta

 

Komentari
Prethodni članakTvrtka Komunalac Davor d.o.o. nabavlja komunalno vozilo za odvojeno prikupljanje otpada
Sljedeći članakSvečano obilježena 30. obljetnice osnutka 3. satnije 3. bojne 3. gardijske brigade “Kune”