Tvrtka Komunalac Davor d.o.o.  okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga  „Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada“  prijavila je projekt pod Referentnim broj: KK.06.3.1.18 .

Tijekom studenog 2020. godine projekt je pozitivno ocjenjen i donesena je Odluka o financiranju za ovaj  projektni prijedlog. Dana 09.11.2020.g. potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava između tvrtke Komunalac Davor d.o.o kao korisnika bespovratnih sredstava iz EU fondova za razdoblje 2014. do 2020. te Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (MGOR) kao posredničkog tijela razine 1 i Fonda za zaštitu okoliš i energetsku učinkovitost kao posredničkog tijela razine 2.

Ukupna vrijednost projekta je 1.010.000,00kuna, a ukupno prihvatljivi troškovi projekta iznose 1.010.000,00 kn čime je osigurano sufinanciranje projekta od 85 % odnosno 858.000,00 kn što je najveći mogući iznos sufinanciranja ukupno utvrđene vrijednosti prihvatljivih izdataka projekta, dok Komunalac Davor d.o.o. osigurava 15 % ukupno prihvatljivih troškova.

Projekt uključuje nabavku komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada zajedno sa provođenjem edukativnih i informativnih aktivnosti u svrhu doprinosa povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište „Baćanska“ na području općine Davor.

S obzirom na sam cilj projekta – smanjenje ukupne količine otpada koji se odlaže, Tvrtka Komunalac Davor d.o.o. kao korisnik bespovratnih EU sredstava će osigurati trajnost projekta kroz provedbu aktivnosti pružanja javne usluge odvojenog prikupljanja otpada na području općine Davor i Nova Kapela kojima će se osigurati daljnje informiranje javnosti o važnosti odvojenog prikupljanja otpada i recikliranja.

Svrha projekta je nabava specijaliziranog komunalnog vozila zapremine utovarnog spremnika 20 m3 za odvojeno prikupljanje otpada koje će izravno doprinijeti povećanju intenziteta prikupljanja otpadnog papira, plastike i biootpada iz kućanstava na cijelom području djelovanja komunalnog društva Komunalac Davor d.o.o., odnosno na području Davor. Dodatna svrha je daljnje podizanje razine informiranosti i educiranosti stanovništva o važnosti sprječavanja nastanka otpada te važnosti odvojenog prikupljanja otpada. Kao rezultat projekta nabavljenim komunalnim vozilom planira se prikupiti dodatna količina od 22 tone odvojeno prikupljenog otpadnog papira, plastike i biootpada godišnje.

Provedbom projektnih aktivnosti i osiguravanjem trajnosti projekta doprinijeti će se povećanju udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu, oporabi otpada i konačno smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištu Baćanska.

Ovaj projekt će stanovnicima općine Davor omogućiti odvajanje komunalnog otpada na kućnom pragu, edukaciju o važnosti smanjenja otpada i u konačnici dugoročno doprinijeti ljepšem i zdravijem okolišu.

Komentari
Prethodni članakPočela je peludna sezona: Alati za pomoć alergičarima
Sljedeći članak„Genderologija – rodna jednakost za jednako društvo“ – završetak provedbe aktivnosti