U petak je u Hrvatskom saboru raspravljano o Zakonu o održivom gospodarenju otpadom od kojeg se očekuju mjere koje će poboljšati sustav gospodarenja otpadom u Hrvatskoj i prevenirati penalizaciju od strane Europske unije zbog neprimjerenog i ekološki neprihvatljivog sustava gospodarenja otpadom. U ime HSS-a u raspravi je sudjelovao saborski zastupnik Davor Vlaović.

„Edukacija građana, o odvajanju otpad na kućnom pragu i dostupnost zelenih otoka može riješiti problematiku zbrinjavanja otpada na način da se u najmanjoj mogućoj mjeri narušava ekološka ravnoteža i ekonomski je isplativo. To je najpovoljnija opcija za građane i najmanje opterećenje kućnog budžeta.“

Rekao je da predloženi Zakon o održivom gospodarenju otpadom ne rješava problem otpada u Hrvatskoj.

„Što mi danas u Hrvatskoj imamo? Sustav regionalnih centara za gospodarenja otpadom nije uspostavljen, dva su izgrađena, pet čeka početak izgradnje. U velikom broju jedinicama lokalne samouprave ne odvaja se otpad na kućnom pragu, miješani komunalni otpad se odlaže na odlagališta koja su proglašena ne uvjetnima i trebala su biti zatvorena.“ rekao je Vlaović istaknuvši kako ne postoji niti akcijski plan zbrinjavanja otpada koji bi trebao odgovoriti na pitanja o načinu, mjestu i vremenu odlaganja ili prerade otpada.

Prema Vlaoviću ključni problem je nečinjenje u sferi edukacije građana i nemar velikih gradova posebice Zagreba za okoliš. Govorio je o prevarama ekološki osviještenih građana čiji razdvojeni otpad u pojedinim jedinicama lokalne samouprave nakon prikupljanja završava na deponijima miješanog komunalnog otpada.

„Problem otpada nismo riješili na vrijeme, rok je bio 31.12.2018. Od Europske komisije i Vijeća tražimo prolongiranje roka, a ne činimo dovoljno. Doći ćemo u situaciju da će nas prijaviti Europskom sudu i da će Hrvatska plaćati penale, po sličnom modelu se to dogodilo Italiji i nekim drugim europskim državama. Penalizacija će biti još jedan teret na leđima poreznih obveznika.

Umjesto ekološki osviještenih i educiranih građana koji odvajaju otpad i proizvode sekundarnu sirovinu koja ima tržišnu vrijednost i uvjetuje manju cijenu odvoza otpada građanima mi smo došli u situaciju u kojoj će građani snositi teret tuđeg nečinjenja.

Nismo iskoristili europski novac za izgradnju sortirnica, reciklažnih dvorišta, kompostišta, sve je to trebalo biti u sustavu regionalnih centara za gospodarenje otpadom. Toga nemamo. A što imamo?

Imamo nered i nelegalna odlagališta koja moramo sanirali, otvaraju se nova divlja odlagališta otpada.“

Prozvao je zbog sporosti rješavanja zakonodavnog okvira i kašnjenja s donošenjem plana gospodarenja otpadom i potrebnih studija izvodljivosti zbog kojih izgradnja regionalnih centara za gospodarenje otpadom kasni. Govorio je o problematici odlagališta otpada u Brodsko-posavskoj županiji s naglaskom na odlagalište u općini Davor koje je prekapacitirano.

„Odlagalište u općini Davor, je trebalo poslužiti za sanaciju divljih odlagališta u općini Davor i okolnim općinama a ne da se dovozi otpad iz drugih krajeva Hrvatske što se danas čini.

Nije problem što se dovozi otpad, problem je pitanje, zbrinjava li se na kvalitetan način, vodi li se evidencija koliko je i kakvog otpada dovezeno i je li zbrinuto na ispravan način. Kakvi su utjecaji na podzemne vode jer je 3 km, od tog odlagališta, crpilište vode, za preko 60 tisuća stanovnika od općine Nova Kapela do općina Okučani, uključujući i grad Novu Gradišku.

Neprihvatljiva je činjenica da je odlagalište dobilo uporabnu dozvolu na 115 tisuća tona, a prema informacija, od tamo zaposlenih ljudi, odloženo je preko 20 tisuća tona otpada više , nego što imaju upravnu dozvolu. Pa pitam ministarstvo i državnog tajnika, znaju li te informacije i što će se učiniti da bi se to daljnje odlaganje spriječilo, a između ostalog, zbog toga i nije usvojen proračun u općini Davor i raspušteno je općinsko vijeće, jučer je na vladi imenovan povjerenik.

Građani više ne žele trpjeti tu bahatost i nebrigu, ne samo u općini Davor, nego za preko 60 tisuća stanovnika koji žive u okruženju i žele imati pitku vodu i žele imati zdrav okoliš i ubuduće.“

Vlaović je rekao da HSS neće podržati Zakon jer ne rješava problem zbrinjavanja otpada, a jedinicama lokalne i regionalne samouprave stvara dodatne probleme.

 

Komentari
Prethodni članakŽupanija novim stipendijama želi utjecati na ostanak mladih
Sljedeći članakNovogradiški malonogometaši osvojili Makedoniju / Foto i Video