Dana 19. siječnja, u subotu, Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška provela je u suradnji s Udrugom gluhih i nagluhih Brodsko-posavske županije projekt “Uključivanje osoba oštećenog sluha u demokraciju”, podržan od strane Britanske Ambasade.

Navedeni projekt ima za cilj upoznati lokalnu zajednicu gluhih i nagluhih osoba sa područja dvaju županija (Brodsko-posavske i Vukovarsko-srijemske), odnosno tri grada (Nova Gradiška, Slavonski Brod i Vinkovci) sa pojmovima europskih integracija, institucija Europske Unije, te demokracije općenito.

 

Cilj ove radionice je upoznati predstavnike javnih institucija, lokalne samouprave i političkih stranaka s mogućim načinima komunikacije s osobama oštećena sluha, kako bi u konačnici gluhim i nagluhim osobama olakšali integraciju u politički i društveni život zajednice, te ojačali njihovu ulogu u političkom životu. Radionici su prisustvovali i djelatnici Policijske uprave Brodsko-posavske, linije prevencije kriminaliteta, te kontakt policajci Policijskih postaja Slavonski Brod i Nova Gradiška.

Autor: PU BPŽ

Komentari
Prethodni članakTradicionalnom proslavom u Starcima obilježen dan Svetog Vinka (photo)
Sljedeći članakSLOBODA MEDIJA PO ZAKONU VUKOVIĆA I GOLOVRŠKOG