Udruga za promicanje aktivnog sudjelovanja „Studio B“ je od 1. rujna 2023. do 30. lipnja 2024. godine provodila projekt „Roditeljski kompas“. Projekt je bio usmjeren razvoju roditeljskih kompetencija i poboljšanju odnosa s djecom. Partneri na projektu su bili Općina Vrbje i Udruga za promicanje kvalitete života i održanje mentalnog zdravlja „Pozitiva“. Projekt je financijski podržao Središnji državni ured za demografiju i mlade u iznosu od 12.605,00 eura, a ukupna vrijednost projekta je 14.669,00 eura.

U sklopu projekta održane su sljedeće aktivnosti:

COOL roditelj – održane su ukupno 3 edukacije za roditelje u razdoblju od listopada do veljače. Edukacije su održale profesorica Ljiljana Lukačević, mr. specijalist kliničke psihologije; profesorica Mira Linjaković te Manuela Strinavić, magistrica psihologije. Teme edukacija su bile prilagođene skupinama roditelja pa su tako održane edukacije za roditelje predškolske djece, roditelje djece osmog razreda te za roditelje viših razreda osnovne škole. Sudjelovanjem na edukacijama, roditelji su dobili priliku stjecanja novih znanja i vještina u svrhu poboljšanja roditeljskih kompetencija te je pružena podrška roditeljima u rješavanju specifičnih problema i izazova s kojima se suočavaju u odgoju i brizi o djeci.

Na aktivnosti je sudjelovalo ukupno 20 roditelja.

Razgovaraj i ti, aktivnost individualne i grupne podrške roditeljima. Aktivnost je obuhvatila ukupno 27 roditelja na dvije grupne podrške i mjesečnom pružanju individualne podrške, a aktivnost je trajala od siječnja do kraja svibnja 2024. godine. Pružanjem ove aktivnosti povećana je dostupnost psihološke pomoći i savjetovališta za roditelje u potrebi te je potaknuta veća otvorenost roditelja i smanjena stigma u traženju psihološke pomoći i savjetovanja među roditeljima. Aktivnost su provodile Manuela Strinavić, magistrica psihologije i profesorica Ljiljana Lukačević, mr. specijalist kliničke psihologije.

– „Super tata“ – online kampanja poticanja očeva na veću uključenost u obiteljskom životu. Kampanja se provodila od prosinca do travnja na društvenim mrežama Facebook, Instagram i TikTok, a obuhvatili smo 8 očeva. Provođenjem kampanje htjeli smo utjecati na povećanje svijesti o važnosti uključivanja očeva u obiteljski život i podizanje razine razumijevanja njihove uloge u brizi za djecu; pružiti pozitivan utjecaj promicanju ravnopravnog roditeljstva te pružiti podršku ženama u ruralnim sredinama kroz aktivniju ulogu očeva u obiteljskom životu. Ponosni smo što smo ovom aktivnošću obuhvatili vrlo različite profile očeva, od poduzetnika, javnih službenika, poljoprivrednika, radnika u različitim sektorima, pa čak i jednog općinskog načelnika; te očeve s različitim brojem djece i različitom dobi – životnom i onom u kojoj su postali očevi. Svi očevi su opisali sebe i svoju ulogu u obitelji, kako se nose s izazovima očinstva i mogućim negativnim komentarima u odnosu na njihovu aktivnu ulogu te kako se nose s takvim komentarima, te koje su lijepe strane njihove uloge.

Istraživanje o uključenosti očeva u obiteljskom životu – aktivnost nam je dala uvid u stvarne podatke o uključenosti očeva u obiteljskom životu, a dobiveni podaci će nam poslužiti za planiranje daljnjih projekata i inicijativa. U istraživanju koje je provedeno u prosincu 2023. godine sudjelovalo je 54 ispitanika u dobi od 23 do 62 godine s područja zapadnog dijela Brodsko-posavske županije. Provedenim istraživanjem saznali smo da najviše očeva sa svojom djecom provodi od 1 do 3 sata svakodnevno, skoro tri četvrtine očeva sudjeluje u svakodnevnim aktivnostima svoje djece; svaki drugi otac sudjeluje u pripremi obroka, a to su u većini slučajeva očevi koji žive na selu. Skoro dvije trećine očeva sudjeluje u brizi o dječjoj higijeni, a skoro tri četvrtine očeva pomažu djeci s domaćim zadaćama i školovanjem, a manje od polovice očeva je prisutno na roditeljskim sastancima. Više od tri petine očeva sudjeluje u kućanskim poslovima, to su uglavnom očevi koji žive na selu, a većina očeva s djecom ima topao i podržavajući odnos. Što se tiče potrebne potpore i podrške, većina očeva je koristila plaćeni dopust od strane poslodavca, razinu potpore smatraju izvrsnom i dobrom, a većina očeva smatra da redovito dobiva podršku od članova obitelji i prijatelja. Istraživanje i analiza rezultata su dostupni na poveznici.

– Digitalni kompas – edukacija za roditelje o društvenim mrežama, mogućim opasnostima te načinima prevencije opasnosti. Edukacija je održana u travnju ove godine, a na njoj je sudjelovalo 20 roditelja. Sudjelovanjem na aktivnosti, roditelji su naučili kako poticati i osigurati sigurno korištenje interneta te su potaknuti na aktivnije uključivanje u digitalni život svoje djece. Nakon održane edukacije provedena je evaluacija iz koje je vidljivo izrazito zadovoljstvo sudionica i sudionika, a ukupna ocjena aktivnosti je 4,91!

– „Moj tata – moj heroj“ – izložba dječjih crteža. Djeca su crtežima prikazala kako u njihovim očima izgledaju njihovi očevi, koristeći tehniku po želji. Crteži prikazuju očeve kao super heroje, očeve u igri s djecom, očeve na radnim mjestima, ali i očeve u netradicionalnim ulogama i raznim aktivnostima kao što su pisanje zadaće, pecanje, kuhanje te druženje. 23. svibnja je održano otvorenje izložbe na kojemu su nazočili predstavnici Udruge, predstavnice partnerskih organizacija, predstavnik Brodsko-posavske županije, učiteljice i učitelji osnovnih škola, roditelji, djeca, „Super tate“, nagrađena djeca, predstavnici regionalnih medija te zainteresirana javnost. Na izložbi je predstavljeno preko 140 crteža iako je projektnom prijavom planirano 20 crteža. Crteži su pristigli iz osnovnih škola iz Nove Gradiške, Davora, Rešetara, Vrbja, Sičica, Doline, Bodovaljaca, Gunjavaca, Drežnika i Dragalića. Na otvorenju izložbe su proglašeni najkreativniji radovi, a autorice i autori najkreativnijih radova dobili su pohvalnice i prigodne nagrade koje su bile prilagođene sukladno odabranoj slikarskoj tehnici, a ostali autori i autorice zahvalnice za sudjelovanje. Od 24. svibnja do 7. lipnja crteži su bili izloženi u prostoru Udruge Studio B u Bodovaljcima tako da su svi koji nisu mogli biti na otvorenju izložbe imali priliku uživati u dječjim radovima.

Ono što posebno ističemo da je ovo prvi ovakav projekt na području općine Vrbje, ali i okolnih općina. Projektom smo osigurali roditeljima psihološku pomoć i podršku, što je zasigurno potrebna aktivnost. Također, obuhvatili smo više sudionika_ica nego je planirano projektnom prijavom u skoro svim aktivnostima, a posebno u aktivnosti „Razgovaraj i ti“ te izložbi „Moj tata – moj heroj“. Nadalje, u provedbu projekta se uključilo više volontera_ki od onog predviđenog projektnog prijavom.

Ovim putem se zahvaljujemo svim članovima_icama projektnog tima, sudionicima_icama te volonterima i volonterkama koji su omogućili_e izvrsnu provedbu projekta te nadmašivanje planiranih rezultata!

Posebno zahvalu upućujemo roditeljima na aktivnom sudjelovanju u našim aktivnostima, očevima koji su hrabro stali pred kamere i djeci koja su nas oduševili svojim kreativnim i maštovitim crtežima.

Tekst/Foto: Udruga Studio B

Komentari
Prethodni članakRibaska večer u Krapju 6.7.2024.
Sljedeći članakNaša pozitiva: Otvoren “Park života” u krugu Specijalne bolnice za psihijatriju i palijativnu skrb Sveti Rafael