Novogradiška udruga Prevencija provodi projekt “Centar za razvoj djece i mladih” u partnerstvu s udrugom za autizam Sunce kako bi osigurali psihosocijalne usluge svojim korisnicima. Projekt je predstavila predsjednica udruge Aleksandra Grubač. Projekt provode psihologinja Koraljka Hausnet Lasović, logoped Zdenka Španić Kekez, učiteljice Iva Sertić Samac, Verica Lukačević, Vesna Mijatović i senzorno integracijska pedagoginja Melita Dragić koja će povoditi senzornu terapiju. 

Provedba projekta počela je 06.04.2020.godine i traje do 06.04.2022.godine. Projekt se provodi u partnerstvu s: Udruga za autizam Sunce ( Nova Gradiška), Udruga za rad s mladima “BREZA” (Osijek), Dječji vrtić Radost (Novska) i “MIUdruga roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju. Ukupna vrijednost projekta je 1.470.411,00 kuna. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 1.470.411,00 kuna (100% sufinanciranje). Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je odobren unutar poziva u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.2020., Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici- Faza I.

Udruga za prevenciju socijalnopatološkog ponašanja mladih „PREVENCIJA“ provodi projekt “Centar za razvoj djece i mladih”. Provedba projekta počela je 06.04.2020.godine i traje do 06.04.2022.godine. Ukupna vrijednost projekta je 1.470.411,00 kuna. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 1.470.411,00 kuna (100% sufinanciranje). Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je odobren unutar poziva u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.2020., Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici- Faza I. Područje provedbe projekta je Nova Gradiška, Novska, Osijek i Požega.

Projektom se osigurava pružanje socijalnih usluga u zajednici za djecu s teškoćama u razvoju, djecu i mlade s problemima u ponašanju te njihove roditelje. Osiguravanjem pristupačnosti, edukacijom stručnjaka i nabavom sustava za pružanje inovativnih oblika psihosocijalne podrške osigurat ćemo pružanje kvalitetnih socijalnih usluga sukladno potrebama korisnika u lokalnoj zajednici. Istovremeno, sudjelovanjem partnera u projektu, potičemo i širenje mreža socijalnih usluga u zajednicama u kojima iste nisu razvijene. Korisnici projekta: djeca i mladi te njihovi članovi obitelji. U Novoj Gradiški se u prostoru Udruge “PREVENCIJA” i Udruge za Autizam Sunce provode sljedeće besplatne aktivnosti i usluge za djecu i mlade:

Eko igraonica,

Glazbena igraonica,

Logoterapija,

Senzorna terapija,

Savjetovanje i psihosocijalna podrška,

Brain Gym radionica,

te Psihološka podrška za osnaživanja članova njihove obitelji.

Sve aktivnosti projekta su besplatne za korisnike! Ako se želite priključiti i sudjelovati u projektu, obratite se na telefon 035 495 690, mobitel 0997832568 ili e mail adresu centarzarazvoj.prevencija@gmail.com

Komentari