Gradsko izborno povjerenstvo Grada Nova Gradiška  izdalo je upute biračima na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor u nedjelju, 5. srpnja 2020. godine:

– na području koje obuhvaća grad Nova Gradiška glasuje se na 14 biračkih mjesta –

biračka mjesta su neizmijenjena, osim za birače koji imaju prebivalište u slijedećim ulicama: Baruna Trenka, Celestina Medovića, Ivana Domca, Kneza Trpimira i Posavska ulica. Birači koji imaju prebivalište u navedenim ulicama glasuju na biračkom mjestu broj 3: „Kuća u vlasništvu Grada Nova Gradiška, Kralja Dmitra Zvonimira 106“

– osim redovnih 14 biračkih mjesta, na području Nove Gradiške organizirano je i posebno biračko mjesto (broj 15 – dio Gradske vijećnice u dvorištu zgrade grada) na kojem glasuju birači koji nemaju prebivalište na području V. izborne jedinice, dakle birači koji nemaju prijavljeno prebivalište na području Brodsko-posavske županije, Požeško-slavonske županije i Vukovarsko-srijemske županije, a upisali su se u popis birača na području Nove Gradiške i pripadajućih općina ili su ishodili tzv. žutu potvrdu od nadležnog Matičnog ureda,

– na svim biračkim mjestima primjenjivat će se epidemiološke mjere i upute: temeljito prozračivanje prostora, propisana distanca uz osiguranu tajnost glasovanja, dezinfekcijska sredstva, redovito čišćenje svih površina dezinfekcijskim sredstvima, birački odbori s maskama i rukavicama,

– birači su dužni prilikom ulaska u prostoriju glasačkog mjesta omogućiti da im član biračkog odbora nanese dezinficijens na ruke ili sami nanijeti dezinficijens na ruke,

– preporučuje se da birač sa sobom ponese kemijsku olovku kojom će glasati, ukoliko birač ne ponese svoju kemijsku olovku glasovat će s olovkom biračkog odbora koja se redovno dezinficira,

– preporučuje se da birač ima masku,

– ako birač nosi masku, kod provjere identiteta, birač nakratko skida masku na udaljenosti od 2 metra od člana biračkog odbora koji je zadužen za provjeravanje identiteta birača,

– biraču koji na biračko mjesto pristupi bez maske omogućit će se glasanje uz pridržavanje svih drugih epidemioloških mjera,

– birači u prostoriju ulaze i izlaze jedan po jedan na način da je razmak među biračima i ostalim prisutnim osobama najmanje 1,5 metar. U prostoriji može biti istovremeno samo onoliko birača koliko je označenih mjesta za glasovanje,

– preporuka je da birači čekaju red na glasovanje na otvorenom prostoru,

– za provedbu navedenih epidemioloških mjera biti će zadužen jedan član biračkog odbora,

– osobama u samoizolaciji, koje su se javile Gradskom izbornom povjerenstvu, omogućit će se glasovanje na adresi prebivališta, ispred ulaza stana/kuće. Birač u samoizolaciji mora imati masku, a preporučuje se da ima kemijsku olovku i rukavice,

– birači koji su se javili Gradskom izbornom povjerenstvu ili biračkom odboru (do

12:00 sati na dan održavanja izbora) jer ne mogu pristupiti na biralište zbog bolesti, nemoći ili zbog postojanja invaliditeta, glasuju pred ulazom u stan/kuću, osim ako birač nije u mogućnosti pristupiti ulaznim vratima kada članovi biračkog odbora ulaze u kuću s nazuvcima na cipelama

– birački odbor nosi sa sobom dezinfekcijska sredstva i nakon terenskog glasovanja mijenja rukavice, maske i vrši dezinfekciju,

– birački odbor, na poziv birača – korisnika ustanova socijalne skrbi, neće odlaziti u navedene ustanove.

Glasački listić i glasanje:

– birači koji glasuju za liste izborne jedinice zaokružuju redni broj ispred naziva samo jedne liste naznačene na glasačkom listiću, a ako žele jednom kandidatu s liste za koju će glasovati dati prednost pred ostalim kandidatima na toj listi (preferirani glas), zaokružit će redni broj ispred imena i prezimena samo jednog kandidata kojem daju prednost,

– ukoliko birač zaokruži redni broj ispred jedne liste i kandidata s druge liste, takav glas se neće pribrojiti kandidatu s druge liste, već se pribraja samo zaokruženoj listi,

– ukoliko birač zaokruži samo jednog kandidata, glas se pribraja i kandidatu i listi na kojoj je taj kandidat

– ukoliko birač zaokruži više lista na glasačkom listiću, glasački listić je nevaljan, a ukoliko zaokruži više kandidata kojima želi dati preferirani glas, niti jednom kandidatu se ne pribraja preferirani glas,

– birači pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo izabrati hoće li glasovati za liste V. izborne jedinice ili za kandidate nacionalne manjine XII. izborne jedinice,

– član biračkog odbora o tome će poučiti birača pripadnika nacionalne manjine i uručiti mu glasački listić prema njegovom izboru,

– ukoliko birač pripadnik nacionalne manjine želi glasački listić za izbor zastupnika u Hrvatski sabor nacionalne manjine kojoj taj birač pripada, glasovat će na način da kemijskom olovkom zaokruži redni broj ispred imena i prezimena samo jednog kandidata za zastupnika u Hrvatski sabor nacionalne manjine. U odnosu na glasovanje pripadnika srpske nacionalne manjine, birač ima pravo zaokružiti najmanje jednog, a najviše tri kandidata.

Kontakt brojevi Gradskog izbornog povjerenstva i Općinskih izbornih povjerenstava objavljeni su na internetskim stranicama Državnog izbornog povjerenstva za V. izbornu jedinicu.

Komentari