Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (Klasa: 984-01/23-01/29, Ur. broj: 524-07-02-01-01/3-24-32) od 28. ožujka 2024. te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava kodni broj SF.3.4.11.01.0420 od 09. travnja 2024. godine za projekt „Zaželi: solidarnost potrebitima“ koji se financira iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+), Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027., PDP-a „Zaželi – prevencija institucionalizacije“ Novogradiška udruga za promicanje lokalne uprave i samouprave raspisuje

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA
ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU
„Zaželi: solidarnost potrebitima, SF.3.4.11.01.0420“

za korisnike_ice, pripadnike_ice ciljnih skupina

Javni poziv za iskaz interesa objavljuje se radi informiranja zainteresiranih korisnica i korisnika, pripadnika_ica ciljnih skupina, za uključivanje u projektne aktivnosti, odnosno o mogućnostima sudjelovanja u projektu „Zaželi: solidarnost potrebitima“ kojim će se korisnicima i korisnicama projekta pružiti usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu.

Usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama, te osobama s invaliditetom uključuje:

a. organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.) i/ili
b.
obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.) i/ili
c.
održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.) i/ili
d.
zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu pružat će se za ukupno 90 starijih osoba i osoba s invaliditetom s područja općina Cernik, Davor, Dragalić, Gornji Bogićevci, Nova Kapela, Okučani, Rešetari, Staro Petrovo Selo, Vrbje, te grada Nova Gradiška.

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI ZA KORISNIKE_ICE PROJEKTA

Na Javni poziv za iskaz interesa mogu se prijaviti ciljne skupine ovog Javnog poziva odnosno osobe starije od 65 godina života i odrasle osobe s invaliditetom koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

Za osobe starije od 65 godina koje žive u samačkom ili dvočlanom, odnosno višečlanom kućanstvu u kom slučaju svi članovi_ice kućanstva moraju biti pripadnici_ice ciljnih skupina ovog Poziva:

koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu, odnosno višečlanom kućanstvu u kom slučaju svi članovi_ice kućanstva moraju biti pripadnici_ice ciljnih skupina ovog Poziva i
• čiji mjesečni prihodi:
– za samačka kućanstva ne prelaze iznos 120 % prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
– za
dvočlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
– za
višečlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta i
• koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.

Na dvočlano kućanstvo se ne primjenjuje uvjet da obje osobe u kućanstvu moraju biti pripadnici ciljne skupine. U slučaju da nisu, pružanje usluge je prihvatljivo samo za onu osobu koja je pripadnik ciljne skupine.

U višečlanim kućanstvima svi članovi_ice kućanstva moraju biti pripadnici ciljne skupine.

Za odrasle osobe s invaliditetom:

koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi_ice kućanstva pripadnici_ice ciljnih skupina ovog Poziva i

koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja i

koje istovremeno ne koriste sljedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent i

čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

DOKAZNA DOKUMENTACIJA

Osobe starije od 65 godina:

Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob korisnika_ice;

Potvrda Porezne uprave o visini dohodaka i primitaka za mjesec na koji se odnosi iznos prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža;

Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva;

Potvrda/Izjava Hrvatskog zavoda za socijalni rad da osoba ne koristi sljedeće usluge – uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, organiziranog stanovanja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.

Za odrasle osobe s invaliditetom:

Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika;

Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva;

Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta oštećenja funkcionalnih sposobnosti ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti;

Potvrda/Izjava Hrvatskog zavoda za socijalni rad da pripadnik ciljne skupine ne koristi sljedeće usluge – uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, organiziranog stanovanja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, odnosno da roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za brigu o njoj.

Napomena: Prijavni obrazac za sudjelovanje u projektu i Izjavu o broju članova kućanstva trebaju dostaviti i osobe starije od 65 godina i odrasle osobe s invaliditetom.

Prijavni obrazac i Izjava su prilog ovom Pozivu, te ih se može preuzeti:

– osobno u Udruzi, na adresi Cvjetni trg 12D, Nova Gradiška;
– putem web stranice Udruge: https://radiong.hr/

– putem web stranice Općine Staro Petrovo Selo: https://staropetrovoselo.hr/

Kontakt osoba vezano uz podnošenje iskaza interesa je Valentina Stojaković, broj mobitela.: 095 594 8996; te e-mail: [email protected].

Napomena: Novogradiška udruga za promicanje lokalne uprave i samouprave će slati na provjeru popis pripadnika_ica ciljne skupine Zavodu za socijalni rad, u svrhu provjere da osoba ne koristi uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent ili čiji roditelj ili drugi član obitelj nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebnu skrb o njoj.

NAČIN I ROK PRIJAVE

Ovaj poziv je otvoren trajno do popunjavanja kapaciteta korisnika_ica projekta.

Prijave na javni poziv za iskaz interesa zaprimaju se od 06. svibnja 2024. do 21. svibnja 2024.

Preuzete i ispunjene obrasce potrebno je predati/poslati u Novogradišku udrugu za promicanje lokalne uprave i samouprave na jedan od sljedećih načina:

  1. Osobnim dolaskom u Novogradišku udrugu za promicanje lokalne uprave i samouprave, na adresu Cvjetni trg 12D, 35 400 Nova Gradiška

  2. Poštom na adresu Novogradiška udruga za promicanje lokalne uprave i samouprave, Cvjetni trg 12D, 35 400 Nova Gradiška, uz naznaku za projekt „Zaželi: solidarnost potrebitima“

  3. Elektroničkom poštom na e-mail adresu: [email protected]

Tijekom roka za zaprimanje iskaza interesa sa pripadajućom dokumentacijom, vršit će se odabir sudionika koji će biti uključeni u projekt.

Odabir će se vršiti temeljem osnovnog kriterija – dokazane pripadnosti ciljnoj skupini te ukoliko bude potrebe temeljem sljedećeg dodatnog kriterija:

  1. prednost imaju osobe s nižim primanjima.

Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

PRILOG 1: 2. Obrazac za iskaz interesa

PRILOG 2: 3. Izjava o članovima zajedničkog kućanstva

Komentari
Prethodni članakDeset aktivnih godina Udruge “Dubovac” Bili Brig
Sljedeći članakSutra u kinu: “PLANET MAJMUNA: NOVO KRALJEVSTVO”