Jučer je u novogradiškoj Udruzi gluhih i nagluhih održana prva konferencija za medije na kojoj je predstavljen projekt „Društvo dijaloga – manje nasilja!“. Priopćenje Udruge prenosimo u cijelosti:

Uz predstavnike UGNG na konferenciji su sudjelovali Ivan Tomasić, ispred Udruge ENAS, te Ivana Mikanović ispred Centra za socijalnu skrb Nova Gradiška, koji su nam partneri u provedbi ovog projekta.

Početkom studenog potpisan je ugovor, te smo započeli provedbu projekta „Društvo dijaloga – manje nasilja!“ koji je odobren na ovogodišnjem natječaju Ministarstva socijalne politike i mladih „Prevencija nasilja nad djecom i mladima“.

Projekt se provodi od početka studenog ove, do kraja studenog iduće godine, na području dvije županije: Brodsko-posavske i Požeško – slavonske; odnosno četiri grada: Nove Gradiške, Slavonskog Broda, Požege i Pakraca. U provedbu projekta uključeno je nekoliko partnera: Centar za socijalnu skrb Nova Gradiška, Centar za socijalnu skrb Požega i Udruga ENAS, u svrhu ostvarivanja međusektorske suradnje. U pripremi projekta sudjelovali su i razni neformalni partneri. Vjerujemo kako ćemo okupljanjem stručnjaka iz različitih sektora u provedbu aktivnosti ovog projekta postići iznimnu kvalitetu implementacije. Također, kroz provedbu ovog projekta uspjeli smo zaposliti dvije mlade nezaposlene osobe. Napominjemo kako je vrijednost projekta 120.000 kn.

Društvo dijaloga – manje nasilja!“ je projekt koji kroz formalne i neformalne metode učenja za cilj ima smanjiti pojavne oblike nasilja nad mladima koji pripadaju skupinama sa manje mogućnosti, povećati međusektorsku suradnju i ojačati partnere s područja dvije županije u borbi protiv nasilja nad djecom i mladima.

Navedene ciljeve ćemo postići provedbom projektnih aktivnosti koje su podijeljene u 6 faza, a uključuju provedbu radionica na teme mirovne edukacije; volontiranja; poštivanja različitosti; forum teatra; izrade materijala za socijalnu kampanju itd.; predavanja o nasilju namijenjena roditeljima, istraživanje o uzrocima i vrstama nasilja nad mladima, organizaciju okruglog stola s relevantnim dionicima, te u konačnici provedbu društvene kampanje „Budi bolji – budi tolerantan!“.

Kroz aktivnosti koje su bazirane na formalnim i neformalnim metodama učenja utjecat ćemo na smanjenje nasilja među mladima kako unutar opće populacije mladih tako i prema mladima koji u našem slučaju predstavljaju marginaliziranu skupinu – mladi s manje mogućnosti, mladi pripadnici manjina ( nacionalne manjine, osobe s invaliditetom). Projektnim aktivnostima nastojimo odgovoriti na potrebe društva za novim modernijim načinima pristupa rješavanju problema mladih u lokalnoj zajednici. Kao ciljanu skupinu uz mlade opće populacije odabrali smo, kako je već spomenuto, mlade pripadnike različitih skupina manjina gdje ćemo raditi na razvoju njihove osobne sigurnosti, smanjenju frustracija i agresije, a ujedno i motiviranju na društveno korisni rad kroz volontiranje.

Navedene aktivnosti će se provoditi u školama i partnerskim udrugama na području dvije županije.

Pored ciljane skupine mladih pripadnika različitih skupina manjina, pozornost ćemo posvetiti i informiranju mladih pripadnika društva koji uživaju u privilegiji da svojim psihološkim, fizičkim, nacionalnim ili bilo kojim drugim identitetom ne spadaju u marginalizirane skupine i na taj način, putem primjera dobre prakse i aktivne participacije, potaknut ćemo širenje tolerancije, prvenstveno kod mladih, s očekivanim efektom multipliciranja.

Ovim putem zahvaljujemo našim partnerima koji će svakako doprinijeti kvalitetnoj provedbi projektnih aktivnosti, te predstavnicima medija, koji će nam omogućiti vidljivost projekta. Vjerujemo kako ćemo ovim projektom doprijeti do većeg broja mladih, otkriti uzročnike i tipove nasilja nad i među mladima, te povećati stupanj volonterskog uključivanja i aktivnog sudjelovanja u društvu. Smatramo da samo zajedničkim radom različitih dionika možemo pokrenuti pozitivne promjene u društvu i stvoriti tolerantnu i sigurniju zajednicu za sve skupine mladih.

no images were found

Komentari
Prethodni članakUspješnih godinu i pol dana Folklornog ansambla mladih Nova Gradiška
Sljedeći članakU Novoj Gradiški “Križ” za Vukovar / Foto