Na stranicama Općine Okučani stoji obavijest o EU projektu kojeg će realizirati, a obavijest prenosimo u cijelosti: 

Naziv projekta: Rekonstrukcija tribina s građenjem nadstrešnice, rekonstrukcija parkirališta, nogometnog igrališta i građenje malonogometnog igrališta i rasvjete nogometnog igrališta u naselju Okučani
Korisnik projekta: Općina Okučani
Ukupni iznos projekta:4.921.475,33 kn

Kratak opis projekta:Sportska građevina vrlo je važna za svaku manju zajednicu jer takav objekt ima široku namjenu za lokalnu zajednicu, stoga će se predmetnim projekom postići sljedeći ciljevi:

  • podići razina infrastrukturne opremljenosti i ujednačen regionalni razvoj
  • unaprijediti kvaliteta sportske infrastrukture koja je usmjerena javnoj upotrebi i korištenju te dostupna različitim pojedincima, društvenim i interesnim skupinama Općine Okučani i šire okolice
  • unaprijediti kvaliteta života lokalnog stanovništva i specifičnih društvenih skupina kroz stvaranje nove dodane vrijednosti u lokalnoj zajednici
  • zaustaviti iseljavanje mladog stanovništva te postići oživljavanje mjesta

Komentari