OKRUGLI STOL

Specijalna bolnica Sveti Rafael i Hrvatsko društvo za palijativnu medicinu organizirali su dana 14. 6. 2022. godine, okrugli stol na temu Plašt koji štiti dostojanstvo čovjeka.

Na okruglom stolu su sudjelovali koordinatori i članovi mobilnih palijativnih timova slavonskih županija.

Ravnateljica bolnice dr. Maristela Šakić i Prior fra Giovanni Giemula pozdravili su sve prisutne i pozvali na solidarnost i zajedništvo kako bi u Slavoniji imali plašt koji štiti život u dostojanstvu.

Na osnovu desetogodišnjeg rada bolnice, dr. Šakić je istaknula slijedeće ciljeve u pristupu bolesnicima: Čovjek, a ne samo dijagnoza. Odnos, a ne samo postupak. Odgovorno komuniciranje cjelovitog stanja bolesnika kod svih sudionika u zdravstvenom sustavu, bez nedorečenih i stigmatiziranih navoda. U pravo vrijeme, sada i ovdje, stručno djelovanje koje olakšava subjektivne poteškoće bolesnika, bez ekstremnih očekivanja ili ekstremnih isključivanja. Mjerenje uzročno posljedičnih ishoda palijativnog liječenja i skrbi u smislu održivosti dostojanstva života i smrti, bez bježanja, poricanja i negiranja smrti, ma koliko mi bili u civilizaciji s iskrivljenim očekivanjem vječne mladosti i svetosti zdravlja.

Predsjednica Društva dr. Vlasta Vučevac je prikazala analizu dosadašnjeg razvoja palijativne medicine i nastojanja u budućnosti, s osvrtom na slavonske županije.

Okrugli stol se nastavio prikazom palijativne skrbi i njege bolesnika u pet susjednih županija: Brodsko-posavska, Požeško-slavonska, Osječko-baranjska, Vukovarska-srijemska i Sisačko-moslavačka županija.

Multidisciplinarni palijativni tim u Bolnici u sastavu: dr. Spomenka Petek, dr. Matija Rimac, glavna sestra odjela Antonija Pejaković Ličina, bacc. med. techn., medicinska sestra Sandra Kumić, fizioterapeut Zoran Krpan, psiholog prof. Ivana Tomić Pavlović, kapelan vlč. Ivica Razumović i socijalna radnica Olivera Grgić, prikazao je pristup bolesnicima u izdvojena dva slučaja Kroz prikaz kompetencija i intervencija svakog pojedinog člana, potvrđeno je kako je palijativnu skrb moguće provoditi jedino s aktivnom i kreativnom uključenošću svakog člana tima uz strukturiranu komunikaciju, uključenost bolesnika i njegove obitelji.

Pravovremenost i neophodnost prijema bolesnika na odjel palijativne skrbi osigurava dobra komunikacija Informativno-koordinacijskog centra bolnice sa svim dionicima zdravstvenog sustava, obitelji bolesnika i nerijetko nadležnim socijalnim centrima.

Iz Brodsko-posavske županije na okruglom stolu nazočili su koordinator i članovi mobilnog palijativnog tima Slavonski Brod te socijalni radnici iz CZSS Slavonski Brod i Nova Gradiška.

Požeško-slavonsku županiju sa prikazom palijativnog bolesnika predstavila je koordinatorica palijativne skrbi Požega Ana Čorak, mag. med. techn. Prikaz je pokazao kako dostupnost i raspoloživosti članova palijativnog tima u kući bolesnika pruža mogućnost bolesniku da što duže ostane u svom životnom okruženju uz maksimalno očuvanje funkcionalnosti bolesnika te umanjivanje patnje.

Sisačko-moslavačka županija je osobito nakon potresa imala potrebu za većom suradnjom sa SB Sveti Rafael Strmac. Tijekom rasprave sestra za otpust bolesnika iz OB Dr. I Pedišić Sisak, sestra iz palijativnog tim Kutina i socijalna radnica iz Novske osvrnule na skrb za zajedničkog bolesnika, kojeg je prikazao palijativni tim SB Sveti Rafael Strmac, što je dovelo do zaključka kako je međusobna komunikacija neophodna i bitno utječe na kvalitetu skrbi ali i racionalizaciju troškova u zdravstvu. Valentina Smola, prvostupnica sestrinstva u mobilnom palijativnom timu Kutina je istakla problematiku na terenu: kasno prepoznavanje i uključivanje palijativnog tima u zbrinjavanje palijativnog bolesnika, nedefiniran i nejasan komunikacijski tijek između različitih pružatelja zdravstvenih usluga u zajednici (obiteljski liječnik, patronažna služba, bolnice…) te neinformiranosti i nepoznavanje kompetencija i uloga pojedinih dionika u zdravstvu koji se skrbe za palijativnog bolesnika.

Iz Osječko-baranjska županija, okruglom stolu se pridružio mobilni palijativni tim iz Osijeka i Đakova te koordinator palijativne skrbi. Dr. Miranda Čanadić-Frelih liječnica u mobilnom palijativnom timu i Ela Pejić, magistrica sestrinstva u mobilnom palijativnom timu su iznijeli statističke podatke o broju palijativnih bolesnika koji su u skrbi palijativnog tima prema dijagnostičkim skupinama kao i samu organizaciju palijativne skrbi u županiji.

Iz Vukovarsko –srijemske županija na okruglom stolu su sudjelovali koordinatori palijativne skrbi Vinkovci, Županja i Vukovar, prvostupnica u mobilnom palijativnom timu Vinkovci te predsjednik udruge, „Branitelji pomažu braniteljima“, volonter u palijativnom timu Vukovar.

Koordinatorica mobilnog palijativnog tima Vukovar Ahnetka Stjepanović, mag. med. techn. je predstavila rad mobilnog palijativnog tima Vukovar i sve članove koji su uključeni u rad tima. Iznijela je problematiku nepriznavanja koeficijenta magistrama sestrinstva u palijativnom timu te na razliku koeficijenata u različitim županijama, nedovoljan broj kvalificiranog kadra za rad u palijativnoj skrbi. Ukazala je na nepostojanje nacionalne strategije razvoja palijativne skrbi uz velike razlike u lokalnim zajednicama. Mobilni palijativni timovi nemaju adekvatan prostor niti potrebnu opremu, postupci u palijativnoj skrbi nisu popraćeni SOP-ovima (standardnim operativnim procedurama), registar palijativnih bolesnika nije uspostavljen, brza linija za palijativne bolesnika nikada nije zaživjela.

Iz grada Zagreba okruglom stolu su se pridružili mobilni palijativni tim DZ Centar Zagreb i sestra za planirani otpust iz KBC Zagreb koji su tijekom rasprave pokazali kako j palijativna skrb u različitim dijelovima Hrvatske ima različite mogućnosti i dostupne resurse što govori u prilog potrebi postojanje nacionalne strategije razvoja palijativne skrbi uz uvažavanje regionalne raznolikosti u potrebama.

Okrugli stol je iznjedrio zaključke koje će poslati na Povjerenstvo Ministarstva zdravstva za palijativnu medicinu, s ciljem što boljeg razvoja palijativne medicine i skrbi u slavonskim županijama.

 

Komentari
Prethodni članakGradski bazeni Nova Gradiška krenuli s radom “punom parom”
Sljedeći članakTražiš posao?! Evo što se nudi na području županije..