Donosimo Vam nekoliko savjeta za poljoprivrednike koje ste mogli čuti i u prošlotjednoj “Emisiji za selo i poljoprivredu” Radija Nova Gradiška.

Prije kretanja vegetacije, nakon rezidbe, voćari koji posjeduju nasade koštičavog voća (breskva, nektarina, marelica, šljiva, višnja, trešnja) moraju izvršiti preventivnu zaštitu od bolesti: kovrčavosti lista breskve i nektarine, rogača šljive, monilijske paleži, kozičavosti lista višnje i trešnje, šupljikavosti lista koristeći se pripravcima na osnovi bakra.
Kada osim bolesti suzbijamo i prezimljujuće oblike štetnika (štitastih uši, jaja lisnih uši i crvenog voćnog pauka) bakrenim pripravcima dodajemo Bijelo ulje.
Pripravci na osnovi bakra u zaštiti koštičavog voća dopušteni su samo u fazi mirovanja vegetacije. Kod otvaranja pupova koristiti organske fungicide.
Nasad dobro okupati koristiti dovoljnu količinu škropiva (600-1000) i prskati za mirna vremena.
Voćari upisani u Upisnik integrirane proizvodnje obavezni su koristiti sredstva za zaštitu dozvoljena u Tehnološkim uputama za integriranu proizvodnju za 2012 g. Prskanje zabilježiti u Evidencijski list. Prije primjene obavezno pročitati uputu proizvođača.
Tijekom toplih dana prošlog je vikenda u uljanoj repici zabilježena pojava repičinih pipa u kritičnom broju. Proizvođačima uljane repice preporučamo da sredinom dana kada je temperatura zraka najviša izvrše pregled uljane repice te prema potrebi provedu zaštitu. Pragom odlike smatra se 1 velika pipa na 5 biljaka ili 1 mala pipa na 40 biljaka.
Za suzbijanje repičinih pipa dozvoljeni su Karate Zeon ili Sumialfa 5 FL.
Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo!

 

Proizvodnja presadnica kupusnjača u zaštićenim prostorima za ranu sadnju na otvorenom (početak travnja) u kontejnere ili na gredice započinje od sredine veljače. Presadnice su sada u fazi kotiledona. Već od faze kotiledona može doći do razvoja bolesti kao što su plamenjača  i koncentrična pjegavost.
Simptomi plamenjače se manifestiraju u obliku gubitka boje na pojedinim mjestima kotiledona ili listova, kasnije poprimaju žutu boju i otpadaju. Na naličju se razvija siva prevlaka. Jako zaražene biljke venu i propadaju.
Zaštita se može provesti primjenom fungicida na osnovi bakra – Bordoška juha, Bordoška juha caffaro 20 WP, Bordoška suspenzija S-20 (0,75%), Rame caffaro 32 WP (0,8%), Modra galica (1-1,2%) i klortalonila – Daconil 720 SC (presadnice cvjetače, kelja pupčara i brokule; 1.7 l/ha).
Bakreni fungicidi dozvoljeni su u ekološkoj i integriranoj proizvodnji kupusa.

Autor: Juraj Ostoić/photo: ilustracija

 

OGLASI
Komentari
Prethodni članakAktivnosti novogradiške Veterinarske stanice Veterina d. o. o.
Sljedeći članak15. godišnjica otvorenja ureda Turističke zajednice grada NG i aktivnosti projekta “Volim Hrvatsku”