Na području općine Rešetari u tijeku je sanacija poljskih putova. Redovita je to aktivnost početkom svake godine na području općine Rešetari.

Sanacija poljskih putova vrši se u sklopu Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini na području općine Rešetari. Sanacija poljoprivrednih i ostalih šljunčanih poljskih putova podrazumijeva sanaciju granulometrijskim šljunkom uz planiranje i ravnanje, a radovi se izvršavaju prema potrebi i shodno stanju oštećenja pojedinog puta.

Cilj aktivnosti je stanovnicima naselja Rešetari omogućiti lakši pristup do poljoprivrednih parcela i nasada, stoga se saniraju putovi u „Kasne” i „Starac” te će u iste biti uloženo oko 150.000,00 kuna.

U narednom periodu planira se nastavak radova na ostalim poljskim putovima na području općine.

Komentari