U sklopu projekta Vatromet kulture u Pučkom učilištu pripremili su niz vrijednih kulturnih, umjetničkih i edukativnih aktivnosti pa tako s veseljem najavljuju i majstorski seminar glasovira pod vodstvom naše vrhunske glazbenice i glazbene pedagoginje doc. art Mie Elezović. Seminari će se održavati subotom u razdoblju od 21. ožujka do 25. travnja.

Obzirom da je broj polaznika ograničen, mole zainteresirane da se prijave u što kraćem roku (najkasnije do 15. 2.) kako bi mogli pravovremeno sve organizirati. Prijave slati na adresu tajnistvo@poumar-ng.hr. Seminar je za polaznike besplatan! Majstorski seminar održat ćemo pod pokroviteljstvom Grada Nova Gradiška i Ministarstva kulture RH.

Glazbeni slog klavirskih kompozicija 20. i 21. stoljeća te kompozicije pisane za komorne sastave Voditeljica: doc. art. Mia Elezović Glazba druge polovice 20. i 21. stoljeća najmanje je zastupljena na koncertnim programima kao i u školskim i studijskim programima. Ova radionica ide upravo za tim da bude informativno- edukativnog karaktera, unutar kojega će se kroz interakciju s mladima moći predstaviti stilovi i smjerovi novije glazbe kao i proširene tehnike sviranja na klaviru. Projekt radionica i koncerta suvremene glazbe sastojat će se od više segmenata. Radionica o suvremenoj glazbi za djecu osnovnoškolske i srednjoškolske kao i studente glazbenih akademija. Ista uključuje i skupno muziciranje- komornu glazbu pisanu za manje ili veće ansamble. Izuzetno su bitne i korisne za poticanje kreativnog razmišljanja, povezivanjem raznih fizičkih i
mentalnih vještina, te vježbanje memorije. Na radionici će se u individualno i u grupama uvježbavati određene muzičke kompozicije koje će nakon radionice biti prezentirane za završnom koncertu polaznika.

Najbolji polaznici radionice, imati će priliku nastupiti na koncertu na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku, u sezoni 2020./21.

Životopis voditeljice seminara
Mia Elezović je svoje glazbeno obrazovanje započela kod Blaženke Zorić u Glazbenoj školi Vatroslava Lisinskog u Zagrebu. Studirala je klavir na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi prof. Zvjezdane Bašić, gdje je 1995. godine diplomirala, a 2001. i magistrirala. Od 1995. do 1997. studirala je na Visokoj školi za glazbu i scensku umjetnost (Hochschule für Musik und darstellende Kunst) u Beču u klasi prof. Hansa Petermandla. 1997. nastavila je studij glazbe u klasi prof. Herberta Seidela na Visokoj glazbenoj školi (Musikhochschule) u Frankfurtu, gdje je u veljači 2002. također diplomirala.

Usavršavala se aktivno sudjelujući u majstorskim tečajevima svjetski renomiranih pijanista i komornih glazbenika kao što su Stephen Bishop-Kovacevich, Edith Picht-Axenfeld, Oksana Jablonskaja, Leonard Hokanson, John Perry, Rudolf Kehrer, Jean-François Antonioli, John O’Conor,

Od 1999. do 2004. godine podučavala je mlade pijaniste na Internacionalnoj školi u Frankfurtu (Frankfurt International School). 2004. godine japanska ju je Vlada pozvala na desetmjesečni studijski boravak u Kyoto, tijekom kojega se na Muzičkoj akademiji Showa (Showa Academia Musicae) posvetila intenzivnom studiju djela za glasovir suvremenih japanskih skladatelja. Od 2005. do 2006. godine bila je docentica na klavirskom odsjeku Umjetničkoga sveučilišta u Kyotu (Kyoto City University of Arts) i na Britanskoj školi (British School) u Tokiju. Istodobno je bila pozvana na festival »Terra Magica« u Poreču, gdje je kao docentica održavala majstorske tečajeve te ujedno i koncertirala. 2006. godine angažirana je u Madridu kao solopijanistica u tamošnjem Španjolskom nacionalnom ansamblu za suvremenu glazbu (Spanish National Ensemble for Contemporary Music).

 

U rujnu 2007. godine Mia Elezović seli u New York, gdje na Glazbenoj školi Manhattan (Manhattan School of Music) započinje specijalizaciju u programu Contemporary Performance, temeljenom na proučavanju i izvođenju djela suvremenih skladatelja. Dvije godine kasnije tu specijalizaciju uspješno završava još jednim magisterijem. Tijekom tog studijskog boravka u New Yorku nastupala je u Carnegie Hallu i Klavirskom salonu Yamaha, a za pjevačke su ju recitale rado angažirali profesori Mark Oswald, Marianne Barrett i Gait Sirguey. 2007. bila je angažirana kao docentica na Glazbenoj školi Alpha (Alpha School of Music – Queens, New York) i na Muzičkoj akademiji Bergen (Bergen Academy of Music – Oradell, New Jersey). 2008. podučavala je mlade pijaniste na Ljetnoj glazbenoj školi u Westfieldu (Westfield-Summer-Music-Programm) te 2008. i 2009. na Školi Ross (Ross School) u New Yorku. Od studenoga 2010. predaje na Kraljevskom konzervatoriju u Liègeu (Conservatoire royal de Liège). Članica je Hrvatskog društva glazbenih umjetnika.

Komentari