Osim izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta, projekt obuhvaća i provedbu informativno-obrazovnih aktivnosti te promidžbu i vidljivost projekta.

Općina Rešetari je u prosincu prošle godine prijavila projekt Izgradnje reciklažnog dvorišta u Rešetarima na Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Građenje reciklažnog dvorišta” kojeg je objavilo Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, a financirano kroz EU fondove.

Nadležno tijelo za donošenje Odluke o financiranju FZOEU/PTZ izvijestilo je općinu o završetku FAZE III- provjera prihvatljivosti izdataka za predmetni projekt i da je općini dodijeljen iznos bespovratnih sredstava u 100%-tnom iznosu ukupne vrijednosti projekta od 4.111.669,93 kn.

Svrha projekta je povećati količinu odvojeno prikupljenog otpada te smanjiti količinu otpada koji se odlaže na odlagalište ŠAGULJE-IVIK u Novoj Gradiški. Osim izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta, projekt obuhvaća i provedbu informativno-obrazovnih aktivnosti te promidžbu i vidljivost projekta.

Općina Rešetari će u suradnji s javnim komunalnim poduzećem Odlagalište d.o.o., Nova Gradiška provesti informativno –obrazovne aktivnosti, kao i projektnim timom s ciljem poticanja stanovništva na odvojeno odlaganje otpada, ukazivanjem na prednosti takvog odlaganja, a prvenstveno na zdravlje ljudi i okoliš.

– Stanovništvo će biti informirano putem medija i letaka, edukativnim aktivnostima koje će se provoditi po naseljima, web stranicama Općine i javnog komunalnog poduzeća o lokaciji reciklažnog dvorišta, načinu postupanja s otpadom te o tome koje se vrste otpada mogu odložiti u reciklažnom dvorištu – izjavio je načelnik Zlatko Aga te izjavio kako se uz sve napore uspjelo realizirati ovaj projekt jer se od 2019. godine više neće financirati reciklažna dvorišta, shodno onome koji je kandidiran u 2018. godini te je kao takav bio prihvatljiv za financiranje kroz EU fondove.

Komentari