Učitelji Područne škole Bili Brig, Zoran Komesarović i Lidija Ugarković, organizirali su kreativnu radionicu za učenike i njihove roditelje. Izrađivali su božične čestitke od slame. Radionica se održavala u sklopu eTwinnig-a (zajednice učitelja iz Europe i svijeta). U radu su sudjelovali i članovi bilobriške udruge Dubovac i tijekom radionice nastala su prava mala umjetnička djela od od prirodnog i ekološki čistog materijala. Kreativne ručice izradile su prekrasne čestitke od materijala za koji nisu ni znali da ga mogu iskoristiti za nešto tako lijepo. Radionici je bila nazočna i ravnateljica OŠ „Antun Mihanović” Nova Kapela – Batrina, Lidija Grozdanović. Izrađene čestitke će biti poslane u 14 škola Europe.

Višnja Mikić

Komentari