Športska udruga gluhih Nova Gradiška započela je početkom lipnja s provođenjem projekta ”Učinimo bolje” (Let’s do it better)podržanog od strane Europske Komisije, u sklopu programa ”Mladi na djelu” za čiju je provedbu u Hrvatskoj zadužena Agencija za mobilnost i programe EU.

Projekt ”Učinimo bolje” je devetodnevno stručno osposobljavanje mladih (training course) namijenjeno mladima, te osobama koje su aktivne u radu s mladima (djelatnici raznih Udruga, volonteri, itd.), a provodi se u Starom gradu na Hvaru.

Nakon pripremnih aktivnosti, odabrani su sudionici treninga koji dolaze iz 10 europskih zemalja- uključujući Hrvatsku-: Rumunjske, Španjolske, Italije, Moldavije, Ukrajine, Armenije, Gruzije, Cipra i Bjelorusije. Sudionicima smo organizirali smještaj u Dječjem odmaralištu grada Slavonskog Broda, gdje se također odvijaju i same aktivnosti treninga: predavanja, radionice itd.

U ponedjeljak 02.09., započeli smo s provođenjem projektnih aktivnosti,
te je u večernjim satima održano neformalno otvorenje projekta uz dobrodošlicu sudionicima, te radionice koje će trajati do 11.09. Projekt je bogat sadržajima, tako da će uz predavanja po principu neformalnog učenja, sudionici imati priliku upoznati kulturno-povijesno bogatstvo Dalmacije kroz izlet na otok Brač, i poznatoj plažu ‘Zlatni rat’.

 

Trening ”Učinimo bolje” fokusirajući se na volonterskoj službi i nevladinim organizacijama mladih ima za cilj osposobiti i ojačati sudionike kako bi razvili kompetencije potrebne za upravljanje organizacijama mladih, s naglaskom na volonterskoj službi, kao i doprinijeli održivom i razvijenom sudjelovanju mladih.

 

PROGRAM MLADI NA DJELU

 

Program ”Mladi na djelu” Europske unije namijenjen je mladima i organizacijama aktivnim u radu s mladima, koji se provodi u razdoblju od 2007. do 2013. godine. Glavnu riječ u osmišljavanju i provođenju projekata imaju upravo mladi. Ključna riječ je neformalno učenje, što znači da se ono odvija na ležeran način, uz zabavu, druženje, volontiranje i razmjenu iskustava.

 

Ciljevi programa Mladi na djelu su sljedeći: promicanje aktivnog građanstva mladih a posebno njihovog europskog građanstva, razvijanje solidarnosti i promicanje tolerancije među mladima, a posebno njegovanje društvene kohezije u Europskoj uniji, poticanje uzajamnog razumijevanja među mladima iz različitih zemalja, razvijanje kvalitetnih sustava potpore aktivnostima mladih i mogućnostima organizacijama civilnog društva na polju mladih, te promicanje europske suradnje u polju mladih.

 

Zavisno od pod-akcije, u programu Mladi na djelu mogu sudjelovati prijavitelji, partneri i sudionici iz različitih zemalja. Jedini uvjet koji mora biti zadovoljen jest to da barem jedan od partnera uključenih u projekt bude iz neke od 27 zemalja članica EU. Svi partneri i sudionici uključeni u projekt moraju biti iz tzv. programskih zemalja – tj. iz neke od 27 zemalja članica EU, Islanda, Lihtenštajna, Norveške, Turske, Švicarske i Hrvatske. Suradnja sa susjednim partnerskim zemljama Europske unije- koje se dijele u 3 regije: Jugoistočna Europa, Istočna Europe i Kavkaz, te Mediteranske zemlje- je moguća u nekoliko pod-akcija programa.

 

Za provođenje ovog programa u RH zadužena je Agencija za mobilnost i programe EU.

Autor: Nikolina Jureković

 

Komentari