U tijeku je završetak radova na reciklažnom dvorištu u Općini Cernik. Projektom je planirana izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Općine Cernik na području Gospodarske Zone općine s ciljem povećanja stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koje se odlaže na odlagalište (opasni otpad, otpadni papir, metal, staklo, plastika, tekstil, glomazni otpad i posebne kategorije otpada) čime se osigurava njegova oporaba ili zbrinjavanje.

Ukupna vrijednost projekta je 3.088.424,32 HRK, od čega je iznos bespovratnih sredstava EU: 2.477.717,51 HRK, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije sufinancira 349.795,00 HRK dok će Općina izdvojiti 260.911,00 HRK.

Realizacijom projekta planira se smanjenje ukupne količine proizvedenog komunalnog otpada za 5% i povećanja odvojenog prikupljanja 60% mase proizvedenog komunalnog otpada (papir, plastika, metal, biootpad), kao i smanjenja odlaganja komunalnog otpada na odlagalište.

Komentari