Ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina, generalni direktor “Hrvatskih voda” Ivica Plišić, gradonačelnik Nove Gradiške Željko Bigović, načelnici općine Rešetari i Cernik Zlatko Aga i Nikola Jugović te direktor komunalnog poduzeća “Slavča” potpisali su danas ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, ugovor o sufinanciranju te ugovor o partnerstvu za infrastrukturni projekt iz područja voda “Razvoj vodnokomunalne infrastrukture Nova Gradiška”.

Ukupna procjena vrijednosti ove investicije je 178.961.843,25 kn od čega Europska unija financira iznos od 70,3 %. Projekt obuhvaća mrežu sustava javne odvodnje na dijelu aglomeracije koju čine grad Nova Gradiška te općine Cernik i Rešetari. Glavni su ciljevi projekta poboljšati prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda u aglomeraciji Nova Gradiška radi potpune usklađenosti s Direktivom o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda do 2018.godine, zaštita resursa podzemnih voda povećanjem postotka prikupljenih otpadnih voda na navedenom području, zaštita stanovništva i okoliša od negativnog utjecaja ispuštanja urbanih otpadnih voda u otvorene vodotoke, očuvanje prirodnih resursa i ekosustava te značajan doprinos poboljšanju uvjeta života i rada ljudi na cijelom području koje projekt obuhvaća.

Aglomeracija Nova Gradiška pokrivena je infrastrukturom sustava odvodnje samo u centralnom naselju Nova Gradiška i Kovačevac, te u dijelovima naselja Rešetari, Cernik i Prvča sa 80%, dok priključenost iznosi vrlo zadovoljavajućih 91%. Preostala područja aglomeracije nemaju izgrađenu infrastrukturu sustava odvodnje.

Dovršenjem ovog projekta postići će se poboljšanje kvalitete vode osigurane projektom i bolje i sigurnije vodoopskrbe, te povećanje priključenosti stanovništva na sustav javne odvodnje s trenutnih 80 % na 97 % u 2018. godini.

Projekt je ukupne procijenjene vrijednosti 143.169.477,00 kuna (18,8 milijuna eura) bez PDV-a, od čega sufinanciranje od strane Europske unije iznosi 70,3 %. U nacionalnoj komponenti financiranja projekta Ministarstvo poljoprivrede i “Hrvatske vode” sudjeluju sa po 43,33 posto, dok jedinice lokalne samouprave na sebe preuzimaju preostalih 13,34% nacionalnog financiranja, odnosno nešto manje od 4% ukupnog iznosa projekta.

Glavne komponente projekta koji bi trebao biti dovršen 2017. godine su rekonstrukcija osam retencijskih bazena, izgradnja 27,7 km gravitacijskih kolektora i 6,6 km tlačnih cjevovoda te 12 crpnih stanica, izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 22.100 ekvivalent stanovnika s III stupnjem pročišćavanja, izgradnja vodospreme kapaciteta 3000 m3 i priprema na kućen priključke, izgradnja 3,8 km magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda i priprema za kućne priključke nabava opreme za učinkovitije upravljanje sustavom.

Projektne aktivnosti vezane uz vodoopskrbu, kao što su produženje magistralnog cjevovoda te izgradnja nove vodospreme oomogućit će sigurnu opskrbu pitkom vodom na ovom području. Što se tiče odvodnje, završetkom projekta osigurat će se prikupljanje svih otpadnih voda i njihovo dovođenje i obrada na novi uređaj za pročišćavanje kao i povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje. Uz doprinos poboljšanju uvjeta života i rada ljudi na cijelom području obuhvata projekta, omogućit će i pročišćavanje otpadnih voda u skladu s hrvatskim i europskim propisima.

 

no images were found

Komentari
Prethodni članakHSS na Gradskoj tržnici u Novoj Gradiški
Sljedeći članakPožeška bolnica “pola koraka” do nove magnetne rezonance kakve neće biti nigdje u RH