Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavilo je Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za 2019. Kroz navedeni javni poziv dodjeljivat će se sredstva za javne potrebe u kulturi osigurana u Proračunu Republike Hrvatske.

Pravo podnošenja programa na temelju Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine.

Novčano će se potpomagati programi iz sljedećih segmenata:

– redovne djelatnosti udruga u kulturi
– dramske i plesne umjetnosti te izvedbenih umjetnosti
– glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti
– kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog i folklornog)
– vizualnih umjetnosti
– inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi
– monografija iz područja kulture i umjetnosti
– knjižnične djelatnosti
– potpore izdavanju knjiga
– izdavanja časopisa i elektroničkih publikacija
– književnih manifestacija i nastupa na sajmovima knjiga
– književnih programa u knjižarama
– muzejske djelatnosti
– zaštite i očuvanja arheološke baštine
-zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara
– zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara
– zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara
– digitalizacije kulturne baštine
– međunarodne kulturne suradnje
– izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije i opremanja kulturne infrastrukture.

Prijave se podnose u razdoblju od 16. srpnja do 17. rujna 2018. godine. Više informacija dostupno je na linku: https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=19966

Izvor: Općina Rešetari
Foto: Ilustracija

Komentari