POŽEGA – Za nedavnog posjeta Osječko-baranjskoj županiji ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, kao jednu od značajnih investicija najavio je skoro spajanje Požege s autocestom. – piše Sbplus

Ukupna je duljina ceste 16 kilometara, a proteže se od Brestovca Požeškog do budućeg čvorištu na autocesti A3 kod Starog Petrovog Sela.

U Ministarstvu smo doznali kako su Hrvatske autoceste (HAC) i Hrvatske ceste (HC) potpisale Sporazum o reguliranju međusobnih odnosa vezano za izgradnju brze ceste Požega (Brestovac) – Staro Petrovo Selo i čvora Staro Petrovo Selo na autocesti A3. Prema tom Sporazumu svatko iz svoje nadležnosti treba odraditi potrebne (pred)radnje. Hrvatske autoceste od čvora Staro Petrovo Selo iza predviđenog platoa za naplatu cestarine, a Hrvatske ceste do samog čvora.

HAC i HC zajedno u poslu spajanja Požege na autocestu

“Hrvatske ceste su ishodile lokacijsku dozvolu za kompletan planirani zahvat. Prema toj dozvoli predviđeno je više faza građenja:

I. Faza – (dionica čvorište Brestovac Požeški – čvorište Staro Petrovo Selo, izmještanje/zaštita elektroenergetskih instalacija i napajanje električnom energijom)

II. Faza – (poddionica čvorište Brestovac Požeški – čvorište Godinjak, I. faza, jedan kolnik (desni) brze ceste)

III. Faza – (poddionica dio brze ceste iza čvorišta Godinjak – čvorište Staro Petrovo Selo)

IV. Faza – (poddionica čvorište Brestovac Požeški – čvorište Godinjak, II. faza, jedan kolnik (lijevi) brze ceste).”, na upit SBplus portala odgovorili su iz Ministarstva prometa.

Za realizaciju projekta dionice brze ceste Požega (Brestovac Požeški) – Staro Petrovo Selo (A3), nadležne su Hrvatske ceste.

Gradit će tunel, vijadukt i nadvožnjake

Ukupna duljina brze ceste, koja počinje u čvorištu Brestovac Požeški a završava na budućem čvorištu Staro Petrovo Selo na autocesti A3, iznosi 16 kilometara. U sklopu nje predviđena je i izgradnja dvokilometarskog tunela te vijadukti i nadvožnjaci.

“Za brzu cestu izrađena je Studija utjecaja na okoliš, za dva kolnika i dvije tunelske cijevi i ista uključuje čvor Staro Petrovo Selo na autocesti A3. Ishođeno je Rješenje o prihvatljivosti zahvata na okoliš kao i lokacijska dozvola (05.07.2018. godine).

Hrvatske ceste ugovorile su izradu svih vrsta glavnih projekata, provedbu geodetskih i geotehničkih istražnih radova i ishođenje građevinske dozvole za Brzu cestu Čvorište Brestovac Požeški – čvorište Godinjak, s tvrtkom Institut IGH d.d.. Znači ugovorena je I i II faza izgradnje iz lokacijske dozvole. Izrada glavnih projekata i parcelacijskih elaborata je u tijeku kao i prikupljanje dokaza pravog interesa.”, piše u odgovoru resornog ministarstva SBplus portalu, a koji je potpisala glasnogovornica ministarstva mora, prometa i infrastrukture Ivana Škarić.

U pisanom odgovoru navodi i kako je za prvu fazu gradnje brze ceste zahtjev za ishođenje građevinske dozvole predan 11. ožujka ove godine, dok bi do kraja listopada trebao biti predan i zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za drugu fazu radova kojom je predviđena izgradnja desnog kolnika Brze ceste od Brestovca Požeškog do Godinjaka.

HAC poništio natječaj za izradu glavnog projekta za izgradnju čvora Staro Petrovo Selo

“Prema navedenim fazama u nadležnosti Hrvatskih autocesta je III. faza sa pripadajućim izmještanjem/zaštitom elektroenergetskih instalacija i napajanjem električnom energijom.

Planirani zahvat u prostoru je izgradnja brze ceste Požega-Staro Petrovo Selo (A3) na dionici od Požege (Brestovac Požeški) do Starog Petrovog Sela (autocesta A3). Zahvat uključuje izgradnju trase brze ceste sa čvorištima preko kojih će se buduća prometnica spajati na postojeću mrežu javnih prometnica, potrebnu rekonstrukciju postojećih prometnica u području obuhvata (sustav spojnih cesta i poljskih putova, priključaka i prilaza), izmještanje/zaštitu postojeće komunalne infrastrukture, nove instalacije, zaštitu od buke, krajobrazno uređenje i sve ostale dijelove građevine potrebne za njenu uporabu. Zahvat je smješten na prostoru Požeško-slavonske županije i Brodsko-posavske županije.

Hrvatske autoceste d.o.o. su prethodno pokrenule javno nadmetanje za nabavu usluga za Izradu glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole za izgradnju čvora Staro Petrovo Selo, autocesta A3 Bregana-Zagreb-Lipovac. Kako su sve pristigle ponude bile veće od procijenjene vrijednosti javne nabave, natječaj je poništen. Ponovno pokretanje javnog nadmetanja u planu je tijekom listopada 2021.g. Predviđeno trajanje ugovora za projektiranje je 30 mjeseci od uvođenja u posao . Po ishođenju potrebnih dozvola planira se raspisati natječaj za izvođenje radova. Hrvatske autoceste d.o.o. ovu investiciju u dijelu svoje nadležnosti (poddionica dio brze ceste iza čvorišta Godinjak – čvorište Staro Petrovo Selo; od km 14+750 do kraja zahvata u km 16+160) planiraju financirati iz vlastitih sredstava.”, pojasnila je glasnogovornica ministarstva mora, prometa i infrastrukture Ivana Škarić.

Preduvjet za razvoj i napredak

Za sada se ne spominju datumi početka građevinskih radova, kao niti rokovi njihova završetka no sasvim je sigurno kada ovaj projekt bude priveden kraju imat će višestruki utjecaj na razvoj Požeštine. Ne kaže se uzalud kako su ceste preduvjet za razvoj gospodarstva, a onda i demografski opstanak pojedinog područja. Povezanost s autocestom omogućava brži transport robe i ljudi što bi Požeštinu trebalo dovesti u položaj područja pristupačnog za ulaganja koja bi trebala dovesti do gospodarskog razvoja. Hoće li tako i biti ostaje nam čekati i vidjeti.

Foto: Ilustracija

Komentari
Prethodni članakMirela Relković: Svjetski dan štednje
Sljedeći članakŠvicarske tvrtke traže radnike u Hrvatskoj: Evo kakve su satnice