U Pučkom otvorenom učilištu Auto moto centar Nova Gradiška provode još jedan projekt. Evo detalja:

O projektu

Projekt „Razvoj inovativnih metoda učenja korištenja pametnih tahografa u svrhu jačanja procesa digitalizacije i dekarbonizacije prometa“ prepoznao je postojanje diskrepancije između neformalnih obrazaca korištenja tahografa od strane profesionalnih vozača i osoblja prijevoznih poduzeća prisutnih u većini država članica EU.

Prepoznata je potreba da se profesionalnim vozačima i osoblju prijevoznih poduzeća pruži mogućnost dodatnog strukovnog osposobljavanja kako bi se njihova znanja i vještine unaprijedile u korištenju digitalnih i pametnih tahografa. Isto tako, utvrđeno je nepostojanje kvalitetnog programa osposobljavanja u ovom području na temelju kojeg će se pripadnicima ciljane skupine pružiti neophodne strukovne vještine kako bi svoje profesionalne dužnosti mogli obavljati na inovativan, siguran i efikasan način, harmoniziran s najvišim EU standardima vožnje i praksama korištenja novih tehnologija u prometu. Detektirani prioriteti projekta su novi i inovativni pristupi učenju i osposobljavanju te ekološka održivost.

AKTIVNOSTI PROJEKTA

Sukladno tome, u sklopu projekta provest će se aktivnosti koje će pridonijeti rješenju postojećih problema i neusklađenosti izradom neformalnog kurikuluma za strukovno obrazovanje i osposobljavanje, izradom webinara o dekarbonizaciji prometa, izradom interaktivne digitalne platforme s popratnim e-leamingom i virtualnom sobom, te provedbom testnih treninga.

Trajanje provedbe projekta je 15 mjeseci, od 1.3.2022. do 1.6.2023.

Projekt se provodi u partnerstvu tri organizacije: Pučkog otvorenog učilišta AMC Nova Gradiška, Pannonie Consulting d.o.o. i Prometnog centra Blisk d.o.o. Partnerstvo je formirano na temelju iskustva, ekspertize i provedbenih mogućnosti organizacija. Cilj ovakvog partnerstva je osigurati dodanu vrijednost, odnosno potencijal za jačanje kapaciteta i razmjenu znanja na inter-regionalnoj razini, kao i odgovaranje na potrebe adresiranih ciljanih skupina.

Ciljana skupina

Ciljane skupine projekta podijeljene su u tri kategorije:

 • Profesionalni vozači kao neposredni sudionici u cestovnom prometu kojima nije pruženo adekvatno, kvalitetno i obuhvatno strukovno obrazovanja i osposobljavanje za korištenje digitalnih i pametnih tahografa.
 • Prijevozna poduzeća i njihovo osoblje koje je potrebno usmjeriti u nove, unaprijeđene sustave pomoći u cestovnom prometu i prijevozu u svrhu postizanja višeg stupnja logističkih usluga koje pružaju.
 • Pružatelji usluga strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u cestovnom prometu, odnosno instruktori i stručnjaci bez i sa znanjem u području korištenja nove generacije tahografa.

Ciljevi projekta

 • Razviti neformalni kurikulum mikrokvalifikacije za profesionalne vozače u području korištenja tahografa nove generacije.
 • Oblikovati inovativnu digitalnu platformu ,,DriveLab“.
 • Unaprijediti sposobnosti partnerskih organizacija i jačanje partnerstva s dionicima koji djeluju na području razvijanja strukovnih programa osposobljavanja za profesionalne vozače.
 • Promicati ekološku održivost u skladu s EU politikama.

Rezultati projekta

 • Izrađen neformalni program osposobljavanja za profesionalne vozače u području korištenja tahografa nove generacije, što će posredno povećati broja strukovno osposobljenih profesionalnih vozača koji će biti u mogućnosti koristiti usluge digitalnih i pametnih tahografa za izvršavanje obveza bilježenja i pohranjivanja podataka o svojima radnim aktivnostima na temelju novostvorenog kurikuluma.
 • Izrađena digitalna platforma ,,DriveLab“ koja će sadržavati sve materijale izrađene tijekom projektnih aktivnosti, te e-leaming program obrazovanja u području korištenja digitalnih i pametnih tahografa za profesionalne vozače, te tako omogućiti učenje na daljinu za profesionalne vozače.
 • Ojačana transnacionalna dimenzija partnerstva.
 • Svi produkti ovog projekta dostupni su u digitalnom formatu što će se pridonijeti ostvarivanju ciljeva definiranih strategijom Europski zeleni plan.
 • Izrađen webinar „DeCarbo traffic“ kao dodana vrijednost digitalnoj platformi s prikazom načina i metoda kako pametno planiranje transportnih sustava i povećana učinkovitost u upravljanju prometom može značajno smanjiti količinu emisije CO2 plinova u teretnom prijevozu.
 • Oformljena europska neformalna mreža ustanova za obrazovanje odraslih i ključnih dionika u prometnom sektoru s ciljem diseminacije projektnih rezultata.

ŠTO JE ERASMUS+?

Erasmus+ je EU-ov program kojim se podupiru obrazovanje, osposobljavanje, mladi i sport u Europi.

Njegov proračun iznosi oko 26,2 milijarde eura. To je gotovo dvostruko više nego što je bilo dodijeljeno za prethodni program (2014. – 2020.).

Program za razdoblje 2021. – 2027. izrazito je usmjeren na socijalnu uključenost, zelenu i digitalnu tranziciju te promicanje sudjelovanja mladih u demokratskom životu.

Podupire prioritete i aktivnosti u okviru europskog prostora obrazovanja, Akcijskog plana za digitalno obrazovanje i Programa vještina za Europu. Taj program također:

podupire europski stup socijalnih prava

služi za provedbu strategije EU-a za mlade za razdoblje 2019. – 2027.

razvija europsku dimenziju u sportu.

Erasmus+ nudi mogućnosti za mobilnost i suradnju za:

 • visoko obrazovanje
 • strukovno obrazovanje i osposobljavanje
 • školsko obrazovanje (uključujući rani i predškolski odgoj i obrazovanje)
 • obrazovanje odraslih
 • mlade i sport.
Komentari
Prethodni članakČlanovi Skupštine NK Slavonac Gunjavci – Drežnik održali izvještajnu skupštinu
Sljedeći članakPotpisani ugovori sa 30 teže zapošljivih žena s područja općina Davor, Dragalić i Vrbje