Iako je program predškole od ove jeseni trebao biti obavezan za sve šestogodišnjake, izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi primjena obvezne male škole prolongirana je za jesen sljedeće godine, a u međuvremenu bi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta trebalo donijeti pravilnike s detaljima o provođenju predškole koji bi trebali riješiti pitanje financiranja, kao i samog programa koji će obvezno obrazovanje s osmogodišnjeg produljiti na devetogodišnje.

Na novogradiškom je području program predškole počeo 9. listopada, a obuhvatio je 340 mališana, od toga njih stotinjak s područja grada.

– Program će završiti 12. lipnja 2014. godine, a odvijat će se kroz 250 nastavnih sati. Namijenjen je djeci koja nisu obuhvaćena vrtićkim programom i koja će sljedeću godinu krenuti u školu. Organizira se u svim mjestima gdje imamo vrtiće i pojedinim osnovnim školama, uglavnom su obuhvaćene sve općine. U gradu se nastava odvija u poslijepodnevnim satima, dok se u ostalim vrtićima odvija i tijekom prijepodneva. S djecom rade stručno osposobljeni odgajatelji, a bitno je da se djeca socijaliziraju i steknu osnovne navike i obveze koje će im biti potrebne u školi – kaže Vera Trobić, ravnateljica Dječjeg vrtića Nova Gradiška.

Autor: Sanja Bukvić

Komentari