Poštovani potencijalni korisnici mjera Programa ruralnog razvoja, Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, izradilo je plan natječaja za 2016. godinu. Kod planiranja smo se trudili zadovoljiti potrebe vas, potencijalnih korisnika, ali i pripremiti administrativne kapacitete koji će raditi na obradi prijava.

Mi u Ministarstvu i kolege u Agenciji za plaćanja ćemo činiti sve kako bi se rokova navedenih u ovom planu doista i pridržavali, no određena odstupanja su uvijek moguća. Zato vam se unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju.

Pozivamo vas da redovito pratite sve informacije o natječajima na našoj mrežnoj stranici, a prijavom na primanje našeg Glasnika, osigurat ćete pravovremenu i potpunu informaciju o svim novostima vezanim uz natječaje.

Puno uspjeha u budućim prijavama žele vam djelatnici Uprave za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju.

PLAN OBJAVE NATJEČAJA ZA 2016. GODINU

Šifra i naziv postupka dodjele bespovratnih sredstava Kod operacije Vrsta operacije Mjesec
Mjera 05 – Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti 5.2.2. Razminiranje poljoprivrednog zemljišta svibanj
Mjera 03 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode 3.1.1. Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje svibanj
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije svibanj
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima *
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije svibanj
Mjera 07 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu svibanj
Mjera 08 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma 8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima svibanj
Mjera 19 – LEADER – CLLD 19.2.1. Potpora za provedbu operacija u okviru strategije lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice svibanj
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.3.1. Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja lipanj
Mjera 08 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma 8.6.2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva lipanj
Mjera 03 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode 3.2.1. Potpora za troškove informiranja i promoviranja srpanj
Mjera 06 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja 6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti srpanj
Mjera 06 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja 6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima srpanj
Mjera 07 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima 7.2.1. Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda srpanj
Mjera 07 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima 7.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta kolovoz
Mjera 16 – Suradnja 16.1.1. Potpora za osnivanje operativnih skupina kolovoz
Mjera 16 – Suradnja 16.1.2. Operativne skupine kolovoz
Mjera 08 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma 8.5.1. Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura rujan
Mjera 09 – Uspostavljanje skupina proizvođača i organizacija 9.1.1. Uspostavljanje proizvođačkih grupa i organizacija rujan
Mjera 01 – Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja 1.1.3. Strukovno osposobljavanje za mlade poljoprivrednike listopad
Mjera 01 – Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja 1.1.4. Radionice za subjekte koji su uključeni u kratke lance opskrbe i proizvođačke grupe i organizacije listopad
Mjera 01 – Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja 1.2.1. Demonstracijske aktivnosti listopad
Mjera 06 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima listopad
Mjera 06 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava listopad
Mjera 08 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma 8.6.3. Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda listopad
Mjera 08 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma 8.5.2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture studeni
Mjera 16 – Suradnja 16.2.1. Pilot projekti i razvoj novih proizvoda, postupaka, procesa i tehnologija studeni
Mjera 16 – Suradnja 16.4.1. Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta studeni
Mjera 19 – LEADER – CLLD 19.3.1. Priprema i provedba aktivnosti sudjelovanja lokalne akcijske skupine studeni
Mjera 19 – LEADER – CLLD 19.3.2. Provedba aktivnosti sudjelovanja lokalne akcijske skupine studeni
Mjera 19 – LEADER – CLLD 19.4.1. Tekući troškovi i animacija studeni
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstva prosinac
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš prosinac
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima prosinac
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.3.2. Komasacija poljoprivrednog zemljišta prosinac
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.4.1. Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša prosinac

* U trenutku objave ovog Plana, nije moguće odrediti točan termin raspisivanja natječaja za operaciju 4.2.1. Pravovremena informacija bit će dostupna na mrežnoj stranici www.ruralnirazvoj.hr

Komentari
Prethodni članakU Okučanima obilježena 21. obljetnica vojno redarstvene operacije „Bljesak“
Sljedeći članakTENISKI TURNIR PAROVA „BLJESAK 2016.“