Ovim putem obavještavamo sve udruge u sportu na području Općine Rešetari da na vrijeme međusobno stupe u kontakt te se organiziraju u sportsku zajednicu pri nadležnom uredu državne uprave, a prema pravilima Zakona o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14, 70/17, 98/19), kako bi se ostvarilo financiranje programa i projekata udruga u sportu s područja Općine Rešetari u 2021. godini.

Na temelju Zakona o sportu ( Narodne novine, broj:71/06, 150/05/, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20, 77/20) radi ostvarivanja zajedničkih interesa u sportu, na području jedinice lokalne i područne samouprave osnivaju se sportske zajednice koje, između ostalog, predlaže programe javnih potreba u sportu za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Na razini JLS-e može biti osigurana samo jedna sportska zajednica. Članovi sportskih zajednica u općinama su pravne osobe iz sustava sporta, a članovi sportskih zajednica mogu biti i druge pravne osobe, čija je djelatnost značajna za sport i u vezi sa sportom.

Obavijest udrugama u sportu možete preuzeti, OVDJE

Komentari