Udruga za promicanje aktivnog sudjelovanja “Studio B” održala je uvodnu konferenciju projekta “Osnaživanje mladih pokretača ruralnih zajednica”

Vrijednost projekta je 85.568,46 kn, a sufinanciran je od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu od 84.000,00 kn, partnera projekta Općine Vrbje i Udruge “Studio B” iz vlastitih sredstava kao nositelja projekta.

Konferenciju je vodila predsjednica Udruge “Studio B” Nikolina Jureković sa svojom suradnicom Valentinom Stojaković i članicom projektnog tima, zamjenicom načelnika Općine Vrbje, Barbarom Jurčević.

“Osnaživanje mladih pokretača ruralnih zajednica” je jednogodišnji pilot projekt usmjeren podizanju kvalitete života mladih u općini Vrbje koja se nalazi u I. skupini po Indexu razvijenosti.

CILJEVI PROJEKTA

Opći cilj projekta je osnaživanje mladih iz ruralnog područja i podizanje kvalitete njihova života; te osiguravanje jednakih mogućnosti za mlade iz ruralnog područja.
Specifični ciljevi projekta:

1. Osnažiti mlade za aktivno sudjelovanje u društvenom životu zajednice;

2. Pružiti prostor mladima za razvijanje njihovih potencijala, te im omogućiti podršku u realizaciji i osmišljavanju aktivnosti mladih za mlade, pružiti mentorstvo, znanje i vođenje mladima kako prenijeti vlastite ideje u realizirane akcije;

3. Pružiti mogućnost mladima za povećanje njihove zapošljivosti kroz kvalitetne edukativne sadržaje usmjerene razvijanju tzv. ključnih kompetencija (s naglaskom na IKT vještine i komunikacijske vještine); te sadržaje karijernog usmjeravanja;

4. Uključiti mlade u provedbu volonterskih aktivnosti u lokalnoj zajednici;

5. Pružiti prostor mladima za kvalitetno i organizirano provođenje slobodnog vremena kroz aktivnosti usmjerene sprječavanju devijantnog ponašanja;

6. Ostvariti međusektorsku suradnju u razvoju i provedbi projekata za mlade – kroz ovaj projekt uspostavit će se suradnja civilnog i javnog sektora kroz partnerstvo s jedinicom lokalne samouprave. Na ovaj način postiže se sinergijsko djelovanje u jačanju zajednice.

7. Doprinijeti sprječavanju iseljavanja mladih iz ruralnih područja – sveobuhvatna provedba projekta doprinijet će zadovoljavanju potreba mladih na našem području što će ih motivirati na ostanak u svojoj zajednici.

8. Ostvarivanje inkluzivnog i održivog rasta zajednice kroz provedbu aktivnosti koji za cilj imaju veću participaciju mladih u društveno korisnim aktivnostima.

CILJNA SKUPINA

– 80 mladih s područja općine Vrbje, uključujući:

– Mlade s manje mogućnosti, po sljedećoj kategorizaciji:

– Ekonomske prepreke: Mladi uključeni u ovaj projekt su slabijeg ekonomskog statusa. Dolaze iz područja niske razvijenosti, te iz obitelji koje se suočavaju sa socio-ekonomskim poteškoćama.

– Društvene prepreke – mladi pripadnici nacionalnih i drugih manjina; mladi iz alternativne skrbi, mladi s invaliditetom.

PLANIRANE AKTIVNOSTI

1) „Što je tebi bitno?” – Istraživanje o uzrocima (ne)sudjelovanja mladih u društvu i njihovim potrebama
2) Komunikacijski trening – 4 radionice s ukupno 15 sudionika
3) Karijerno usmjeravanje – 5 radionica s ukupno 10 sudionika
4) Radionice izrade prirodne kozmetike i upcyclinga – 2 radionice za 10 sudionika
5) IKT trening – 5 radionica s ukupno 10 sudionika
6) Pomoć u učenju – ukupno 10 volontera
7) „Sunčana strana ulice“ – klub za mlade – ukupno 25 mladih
8) #ŽivimRuralnoMislimGlobalno – društvena kampanja

OČEKIVANI REZULTATI

– provedeno istraživanje na 100 ispitanika (15 – 30 godina) koje će nam dati egzaktne podatke o uzrocima (ne)sudjelovanja mladih u društvu, njihovim potrebama, te motivaciji za ostanak u ruralnoj sredini.

– 20 mladih steklo meke vještine, metode i tehnike komunikacije i prezentacijske vještine kroz pohađanje komunikacijskog treninga

– 10 mladih povećalo svoju zapošljivost kroz pohađanje edukacija karijernog usmjeravanja (spoznavanje vlastitih kompetencija, pisanje životopisa, radionice samozapošljavanja)

– 10 mladih prošlo radionice izrade proizvoda prirodne kozmetike i upcyclinga što pridonosi atraktivizaciji ruralnih krajeva s ciljem zadržavanja mladih u lokalnoj sredini

– ostvarena vidljivost cijelog projekta i ruralne zajednice (kroz veću prisutnost aktivnosti u medijima)

– 10 mladih uključeno u volontiranje kroz pružanje aktivnosti pomoći u učenju za djecu, te upućivanje u volonterske aktivnosti drugih organizacija na području općine

– 10 mladih razvilo svoje informatičke vještine kroz IKT trening koji će koristiti pristup vršnjačkog učenja (mladi za mlade, razmjena znanja i vještina)

– 25 mladih dobilo prostor za kvalitetno i organizirano provođenje slobodnog vremena s ciljem smanjenja „boravka na ulici“ i devijantnog ponašanja

– svi sudionici razvili međusobno razumijevanje, uvažavanje i toleranciju

– promovirano aktivno sudjelovanje u životu zajednice, jednakost i inkluzija; sudionici razvili vještine, znanja i stavove o ovim temama, te kako ih promovirati

Komentari