Općina Rešetari izabrana je među 15 jedinica lokalne samouprave kao pilot tijelo javne uprave u provedbi i radu EU projekta ministarstva uprave, financiranog EU sredstvima iz Operativnog programa, Učinkovitosti ljudskih potencijala 2014.-2020., prema Ugovoru o dodijeli bespovratnih sredstava (kodni broj: UP.04.1.1.06.0003) Ministarstva uprave i partnera Državne škole za javnu upravu.

Ukupna vrijednost projekta je 40.524.202,55 kn. Razdoblje provedbe projekta je od 02.02.2018. do 20.05.2022. godine.
Opći cilj projekta je povećanje učinkovitosti javne uprave RH kroz optimatizaciju i standardizaciju poslovnih procesa i uvođenje sustava upravljanja kvalitetom javne uprave. Aktivnosti provođenja za ostvarivanje toga cilja jesu razviti mehanizam i akte za osiguranje kvalitete kojima će se opseg i kvaliteta usluga koje pruža javna uprava uskladiti sa stvarnim potrebama korisnika, izgraditi IT sustav za potporu upravljanja sustavom kvalitete u javnoj upravi te razviti kompetencije zaposlenika javne uprave za upravljanje kvalitetom.

Sustav upravljanja kvalitetom (CAF -Common Assessment Framework) je formalizirani sustav koji dokumentira procese, postupke i odgovornost za postizanje politika i ciljeva kvalitete, odnosno ima za cilj poboljšanje i optimizaciju procesa, smanjene troškova, bolje upravljanje ljudskim potencijalima te kontinuirano podizanje učinkovitosti tijela javne uprave na svim razinama.

Za napomenuti je da je ovo drugi zajednički EU projekt provedbe Ministarstva uprave i Općine Rešetari i priznanje na dosadašnjem radu jer smo uspješno odradili Pilot projekt -IPA 2012 Twinning projekt „Jačanje integriteta javnog sektora „ koji se provodio od veljače 2017. godine do lipnja 2018. godine, a provodio se u suradnji s Ministarstvom uprave i Državnom školom za javnu upravu Republike Finske i Francuske.

– Iznimno smo ponosni na ukazanoj časti da sudjelujemo i o ovome projektu „Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u javnoj upravi” koji bi trebao nadograditi naše znanje i sposobnosti da budemo jača i bolja javna uprava na usluzi svojim građanima – rekao je načelnik općine Rešetari Zlatko Aga.

Komentari
Prethodni članakĐurđa Trupinić: Ni u snu nisam mogla zamisliti da ću biti učiteljica na televiziji
Sljedeći članakNovo izdanje „New York bar&grilla“: Vrhunska gastro priča u Novoj Gradiški / foto