Općina Staro Petrovo Selo objavljuje Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu „Povećanje kvalitete života osoba u nepovoljnom položaju u lokalnoj zajednici – faza II“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., kojim se pozivaju sve zainteresirane nezaposlene žene da dostave prijave za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za obavljanje poslova: pružanje usluge podrške i pomoći starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju s područja općine Staro Petrovo Selo.

Kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos:

  • nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na teže zapošljive skupine, uključujući dugotrajno nezaposlene žene, žene od 50 godina naviše, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi, liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine i beskućnice.

Mjesto rada: Staro Petrovo Selo.

Broj traženih radnica: 15

Prijavi na natječaj kandidatkinje su dužne priložiti:

  • zamolbu,
  • životopis,
  • potvrdu da se vode u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
  • presliku osobne iskaznice,
  • presliku vozačke dozvole – ukoliko osoba ima položen vozački ispit,
  • presliku dokaza o stručnoj spremi i/ili presliku radne knjižice,
  • odgovarajući dokaz na okolnost pripadanja određenoj ciljnoj skupini (npr. žena s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu) – ukoliko osoba pripada nekoj od navedenih skupina,
  • poželjno radno iskustvo na sličnim ili istim poslovima.

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, uz obvezni probni rad od tri mjeseca. U sklopu zapošljavanja u periodu do 12 mjeseci, žena pripadnica ranjivih skupina će svojim radom i aktivnostima poboljšati kvalitetu života krajnjim korisnicima (starijim osobama u dobi od 65 godina i više i/ili nemoćnim osobama), pružajući im pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.), pružanje podrške kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima. Svaka zaposlena žena pružati će potporu i podršku za najmanje šest krajnjih korisnika.

Sklopiti će se Ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci između Korisnika/partnera i pripadnica ciljane skupine uz uvjete zaposlenja na puno radno vrijeme za poslove pružanja usluge potpore i podrške za najmanje 6 krajnjih korisnika. Naknada za njihov rad propisana je Natječajem u sklopu Europskog socijalnog fonda u iznosu minimalne plaće sukladno važećoj Uredbi Vlade RH o visini minimalne plaće za tekuću godinu (trošak bruto 2 plaće).

Prijavu dostaviti na e-mail: opcinasps@email.t-com.hr, osobno ili putem pošte na sljedeću adresu: Općina Staro Petrovo Selo, Trg kralja Tomislava 2, 35420 Staro Petrovo Selo s naznakom „Povećanje kvalitete života osoba u nepovoljnom položaju u lokalnoj zajednici – faza II“ UP.02.1.1.13.0212, PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS – NE OTVARAJ“ zaključno do 15.10.2020. godine, odnosno istekom roka od 8 dana od dana objave na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Prijave s nepotpunim podacima kao i nepravovremene prijave neće se razmatrati.  Žena koja ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatkinjom prijavljenom na natječaj.

Sve detalje natječaja možete pronaći OVDJE ili na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 

Komentari