Tvrtka Ericsson Nikola Tesla Servisi d.o.o. Zagreb obavijestila je Općinu Rešetari o početku radova na izgradnji građevine infrastrukturne namjene telekomunikacijskog sustava SVK za BP Gunjavci (svjetlosni kabeli za baznu postaju) na kč.br. 331/12, 331/4, 582, 143/3, 578/1, 578/5, 133/2 k.o. Gunjavci, po prethodnom odobrenju Općine Rešetari, investitora HT- Hrvatski Telekom d.d. Zagreb u skladu s glavnim projektom ZOPTD-7716-17-GP-R4 izrađen od Ericsson Nikola Tesla Servisi d.o.o. Zagreb i građevinske dozvole KLASA: UP/I-361-03/18-01/000088, URBROJ: 2178/1-16-01/5-19-0010 izdane u Novoj Gradiški 03.06.2018. godine.

Početak radova je 07.08.2019. godine, dok je planirani završetak radova 31.10.2019. godine.

Realizacijom ovog projekta izvršit će se prelazak bazne postaje (BP) Gunjavci na IP/Ethernet tehnologiju, odnosno svjetlosni kabeli će se koristit kao prijenosno mediji. Namjena kabelske kanalizacije (KK) je omogućavanje uvlačenja telekomunikacijskog svjetlosnog kabla, tj. povezivanje BP Gunjavci na matičnu centralu preko optičkog čvora u udaljenom pretplatničkom stupnju (UPS-a) Gunjavci svjetlosnim kabelom (SVK) kapaciteta 24 niti, a time će biti omogućeno pružanje kvalitetne elektroničke komunikacije na području obuhvata i pružanja signala. Nakon završetka radova sav teren se dovodi u prvobitno stanje.

Mole se mještani da ne vade kolčiće iskolčene trase buduće izgradnje komunalne infrastrukture u kojoj će biti položeni svjetlosni kabeli, koji će omogućiti kvalitetniji signal mobilne i internet mreže u naseljima Gunjavci i Drežnik.

Za sve nejasnoće građani se mogu javiti u Općinu Rešetari.

Komentari
Prethodni članakDijalog EU-a s mladima: Reci što misliš – ispuni upitnik!
Sljedeći članakDanas će biti najtopliji dan u godini!