Ovim putem Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku poziva mlade na uključivanje u ispunjavanju anketnog upitnika, koji je namijenjen mladima između 15 i 30 godina starosti, u kojemu mogu izravno iznijeti svoje stavove te tako sudjelovati u oblikovanju politika i donošenje odluka koje se tiču mladih u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji.

Navedeni upitnik dostupan je OVDJE, te na stranicama Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i na poveznici eupita.eu.

Rok za ispunjavanje navedenog upitnika je 27. rujna 2019. godine.

Komentari