Općina Rešetari poziva sve zainteresirane na radionicu o ekološkoj poljoprivredi koja će se održati u četvrtak i petak 26. i 27. rujna 2019. godine sa početkom u 19:00 sati u prostorijama Područnog vrtića Čarobni svijet u Rešetarima, STJEPANA RADIĆA 1, ADŽAMOVCI

Predavanje će održati mag.ing.agr, Ivan Miličević iz tvrtke EKO GRUDA d.o.o. iz Osijeka, koji ima dugogodišnje iskustvo na različitim projektima ekološke poljoprivrede, a koja sudjeluje u razvoju ekološke poljoprivrede u Republici Hrvatskoj.

Edukacija bi se sastojala od sljedećih tema:

Dana 26. rujna (četvrtak) 2019. godine u 19:00 sati
Ekološka proizvodnja jabuke, kruške, ljeske, oraha, šljive, višnje, kajsije, trešnje i breskve

Dana 27. rujna (petak) 2019. u 19:00 sati
Ekološka zaštita i gnojidba, trendovi kod nas i u svijetu

Sudjelovanje na radionici je besplatno.

Predavanje je prvenstveno namijenjeno poljoprivrednicima ali i svima onima koji budućnosti vide u ekološkom načinu uzgoja.

Općina Rešetari ovim predavanjem nastoji ojačati ulogu javnosti u zaštiti prirode i okoliša, jer eko-proizvodnja čuva biološku raznolikost i živu plodnost tla. Ekološki uzgoj danas je prepoznat kao temelj očuvanja ljudskog zdravlja jer namirnice uzgojene na ovaj način sadrže sve prirodne sastojke koji voću i povrću daju puninu okusa i mirisa. Štetni spojevi koji nastaju u konvencionalnoj proizvodnji prilikom korištenja umjetnih gnojiva i pesticida sve više ugrožavaju ljudsko zdravlje, zagađuju podzemne vode i uništavaju bio-raznolikost. A kakav štetan učinak mogu imati konvencionalna sredstva za zaštitu bilja, herbicidi i insekticidi, pokazuje sve veći pomor pčela bez čijeg opstanka nema ni opstanka čovjeka.

Foto: Ilustracija 

Komentari