Odvajanje otpada zakonska je obveza građana. Općina Rešetari stvorila je preduvjete korisnicima javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za odvajanje otpada „na kućnom pragu“. Korisnicima su podijeljene plave posude za odvajanje papira i kartona, žute posude za metal i plastiku, zelene za preostali otpad, a kako živimo na selu ostali kućanski otpad koji se može razgraditi, nije prihvatljiv da se stavlja u zelenu kantu već ga trebamo kompostirati u svojim baščama ili predviđenim mjestima za kompostiranje.

Ovih dana na adresu općine došlo je Rješenje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o obvezi plaćanja poticajne naknade razdvajanja miješanog komunalnog otpada za 2021. godinu u iznosu od 4.108,30 EUR (30.954,00 kn). Okvir ove kazne je poticaj JLS-e da potakne građane na smanjenje količine miješanog komunalnog otpada, a koja je do sada iznosila 26,544 EUR (200 kn) po toni što ga građani predaju ukupno na javno odlagalište.

Uz ovu kaznu općina Rešetari mora platiti i gradu Nova Gradiška naknadu po toni predanog miješanog komunalnog otpada i to mjesečno u punom iznosu od 688,33 EUR (5.186,25 kn) ili po toni 13,372 EUR, kao naknada za otpad koji se odlaže na njihovoj JLS-e.

“Naglašavamo da moramo ŽURNO smanjiti količine miješanog komunalnog otpada i to ne bacanjem nelegalno u prirodu, pa da općina mora trošiti dodatna sredstva i na saniranje nelegalnih divljih deponija u prirodi, pa taj otpad opet moramo voziti na javno odlagalište te se ono pribraja u količinu miješanog komunalnog otpada i plaćanje određenih kazni i naknada. Stoga, želimo biti odgovorni prema sami sebi kao svaki član zajednice općine Rešetari, a želimo biti i općina bez smeća u prirodi i primjer da smo europska civilizacija –čista i uredna općina.” – stoji u priopćenju Općine Rešetari.

Kompostiranje ne zahtijeva veliki prostor. Kompostirati se može u vrtu ili čak u kutu dvorišta. Taj otpad težinom i volumenom smanjuje opterećenje u zelenoj kanti i ukupno prikupljenog otpada, a time i plaćanje kazni po toni kako smo vam ukazali bit će manje. Otpad iz kuhinje ili dvorišta, koji se smije i može kompostirati odvojite i kompostirajte na hrpi ograđenom drvetom, daskom, paletom, ciglom ili drugim načinom. Sav organski otpad bogat ugljikom ili dušikom može se razgraditi i koristiti kao kompost u vašim baščama, a ne da za njega plaćamo bespotrebne kazne.

Također pozivaju sve mještane općine da koriste „Reciklažno dvorište u Rešetarima“ koje ima značajnu ulogu u ukupnom sustavu održivog gospodarenja otpadom jer omogućava vama građanima zbrinjavanje manjih količina otpada iz kućanstva i to bez naknade.

– Ljudi moraju biti aktivni u razvrstavanju otpada i to nam mora biti dio kulture te nam ne treba umjetna inteligencija za taj proces- naglasio je načelnik Zlatko Aga dodavši – Komunalni red na ulicama i javnim površinama možemo postići samo ako se zajednički potrudimo i preuzmemo odgovornost za vlastiti otpad. S obzirom na sve pogubniji utjecaj čovjeka na okoliš i klimu, ne bi nam trebalo biti manje važan osobni doprinos očuvanja okoliša i nastojanje da se što veće količine sirovina iz otpada recikliraju i kompostiraju te što manje toga završi na trajnom zbrinjavanju u odlagalištu.

Komentari
Prethodni članakAUTOSERVIS JURIĆ pobjednik 19. Zimske malonogometne lige Nova Gradiška
Sljedeći članakMirela Relković: Pa zar je i on gay!?