U organizaciji Općine Rešetari postavljene su nove table geodetskih prikaza preglednih planova groblja s upisanim imenima pokojnika, kao i novi plan izmjere na lokacijama za proširenje groblja.

Radove revizije grobnih mjesta po grobljima i planiranje novih mjesta na novim dijelovima groblja provela je tvrtka MIG d.o.o., Slavonski Brod. Riječ je o putokazima koji goste i posjetitelje groblja upućuje prema grobnim mjestima umrlih i olakšava pronaći grobove umrlih.

Postavljanje novih preglednih planova sastavni je dio rada općine koja vodi brigu o grobljima i vođenju knjiga katastra grobnih mjesta i knjiga umrlih. Aktivnosti oko obilježavanja grobnih mjesta i postavljanja brojeva po grobljima i poljima istih nastavlja se ove i iduće godine, prema terminskom planu i sukladno financijskim mogućnostima.

Komentari